Kondolencje dla prof. Andrzeja Matyi

Prezesowi Naczelnej Rady Lekarskiej
Panu Profesorowi Andrzejowi Matyi
składamy wyrazy współczucia
z powodu śmierci
Mamy
 
W imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie
Zbigniew Brzezin
Prezes ORL

XXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Częstochowie

Szanowni Delegaci,

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej, informuje, że Okręgowa Rada Lekarska uchwałą nr 319/V/20 z dnia 8 maja 2020 r.,
w związku z obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii z powodu COVID-19,
zwołała XXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Częstochowie i postanowiła o jego przeprowadzeniu w trybie obiegowym.

Prezydium ORL zdecydowało, że
XXIII Okręgowy Zjazd Lekarzy w Częstochowie
odbędzie się
w okresie od 29 maja 2020 r. od godz. 10.00 do 5 czerwca 2020 r. do godz. 10.00.

W dniu 29 maja 2020 r., od godz. 10.00 otrzymacie Państwo maile z linkami i instrukcjami umożliwiającymi głosowanie na poszczególne uchwały.
Zalogowanie się we wskazany sposób będzie jednoznaczne z uczestnictwem w XXIII Okręgowym Zjeździe Lekarzy w Częstochowie.
W załączeniu przesyłamy materiały zjazdowe celem wcześniejszego zapoznania się z ich treścią.

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie

Turniej Piłki Nożnej 6-osobowej

Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie planuje zorganizować Mistrzostwa Polski Lekarzy w
Piłce Nożnej 6 – osobowej w Częstochowie w ostatni weekend września  tj. 25-26.09.2020
jeśli pozwoli na to sytuacja sanitarno-epidemiologiczna
i będzie to zgoda z zalecenia Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Organizator
Piotr Janik
Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie

Wdrożenie reguł weryfikacyjnych w zakresie e-recepty po stronie Systemu e-zdrowie (P1)

UWAGA! Do 6 czerwca 2020 r. wszyscy użytkownicy muszą mieć zaktualizowane oprogramowanie uwzględniające zmiany w konfiguracji reguł na środowisku produkcyjnym po stronie Systemu P1.
               
Zmiany w konfiguracji reguł na środowisku produkcyjnym
Weryfikacja bloku narracyjnego 06.06.2020 roku zostaną włączone w trybie „BŁĄD" reguły walidujące poprawność bloku narracyjnego dla e-recept, z wyjątkiem reguł dot. walidacji recept recepturowych.
  
Weryfikacja nr EAN / GTIN 06.06.2020 roku zostanie włączona w trybie „BŁĄD: reguła wymagająca dla e-recept refundowanych podania nr EAN/GTIN znajdującego się na wykazie leków refundowanych, (REG.WER.669 Zgodność EAN/GTIN z rejestrem leków refundowanych).
  
Weryfikacja poziomu odpłatności dla recept nierefundowanych (100%) 06.06.2020 roku zostanie włączona w trybie „BŁĄD" reguła wymagająca jawnego wskazania poziomu odpłatności 100% dla recept wystawianych na szablonie recepty nierefundowanej, (REG.WER.3222 Weryfikacja istnienia poziomu odpłatności 100%).       

W pierwszej kolejności prosimy o kontakt z dostawcą oprogramowania gabinetowego który potwierdzi gotowość swojego systemu oraz wskaże zasady aktualizacji oprogramowania.
W przypadku pytań kierowanych do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zachęcamy do kontaktu z nami:  e-recepta(at)csioz.gov.pl
                                                  

Komunikat NIL

 

Naczelna Rada Lekarska mając na uwadze niezwykle trudną sytuację na początku pandemii i brak sprzętu ochrony indywidualnej w placówkach medycznych, pragnie złożyć serdeczne podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w jego zakup, sprowadzenie do Polski i dystrybucję na terenie kraju.

Sprzęt zakupiony przez Fundację Lekarze Lekarzom został sprowadzony do Polski zgodnie z rekomendacjami i przy wsparciu Polsko – Chińskiej Rady Biznesu, która poleca tylko sprawdzonych i wiarygodnych dostawców. Wszystkie zamówione produkty posiadają komplet niezbędnych dokumentów dopuszczających do obrotu w Unii Europejskiej, a więc również w Polsce.

Przy zakupie wprowadziliśmy najwyższe procedury sprawdzenia wiarygodności dokumentacji oraz jakości zamówionego sprzętu. Strona chińska również przeprowadziła dodatkowe kontrole jakości. Sprowadzone przez nas towary posiadają więcej niż jeden certyfikat jakości oraz złożono nam deklaracje zgodności produktów.

Maski ochronne jak również pozostały sprzęt zostały rozdysponowane pomiędzy 24 Okręgowe Izby Lekarskie, a te przekazały je, zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem, do personelu medycznego oraz placówek medycznych, które w większości już je zużytkowały.

 

 

Magda Wiśniewska


Przewodnicząca Konwentu      

Prezesów Okręgowych Izb Lekarskich      

Paweł Czekalski


Przewodniczący Zespołu      

odpowiedzialnego za zakup i dystrybucję sprzętu      

Andrzej Matyja


Prezes      

Naczelnej Rady Lekarskiej      

 

Petycja w sprawie zasad finansowania świadczeń stomatologicznych

Jeszcze przed wybuchem epidemii SARS-CoV-2 lekarze dentyści zwrócili się do NFZ w przepisanej prawem formie o dostosowanie warunków finansowych umów do aktualnych kosztów ich realizacji.

Pandemia SARS-CoV-2 wiele w naszym życiu skomplikowała. Nowe wymogi sanitarne, w jakijkolwek formie je zastosujemy przekreślają możliwość pokrycia kosztów udzialania świadczeń pracą wynagradzaną według dotychczasowych zasad.

Petycję podpisują lekarze dentyści udzielający świadczeń finansowanych przez NFZ i Świadczeniodawcy niebędący lekarzami dentystami, autoryzując swój wpis imieniem i nazwiskiem oraz numerem umowy, w ramach której udzielają świadczeń lub przynajmniej identyfikatorem Świadczeniodawcy (jeśli w placówce świadczeń udziela więcej niż 1 lekarz, w zestawieniu znajdzie się więcej niż 1 wpis opatrzony tym samym numerem umowy) Petycja zostanie przekazana Oddziałom NFZ przez Naczelną Radę Lekarską. Uwaga! W publicznie dostępnym zestawieniu numer umowy nie zostanie uwidoczniony.

 

LINK do PETYCJI

https://ankiety.hipokrates.org/index.php/986993?lang=pl

Zalecenia postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w sytuacji ogłoszonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

Świadczenia stomatologiczne realizowane w gabinecie w ramach ogólnej opieki podstawowej w zakresie stomatologii dziecięcej, stomatologii zachowawczej i chirurgii stomatologicznej powinny być ograniczone do wykonywania procedur w stanach wymagających pilnej interwencji, tj. w przypadku występowania bólu, procesów zapalnych i ropnych, urazów, torbieli a także stanów obarczonych ryzykiem progresji choroby i wystąpienia powikłań.
Przed wizytą w gabinecie stomatologicznym zalecany jest telefoniczny kontakt z lekarzem w celu zdefiniowania problemu zdrowotnego. Lekarz dokonuje oceny sytuacji i określa, czy przyczyna zgłoszenia wymaga wizyty w gabinecie stomatologicznym i wykonania procedury leczniczej czy też może być ona odroczona, a pomoc doraźna udzielona pacjentowi w ramach teleporady. Przy podejmowaniu decyzji o formie interwencji należy uwzględnić stany wymagające doraźnej pomocy w tzw. „stanie ostrym” jak i ryzyko progresji choroby i wystąpienia powikłań w perspektywie krótko-, średnio- i długoczasowej. ... więcej w PDF
nz20cov19

Gotowe wnioski do właściwych ministrów

Akcja wysyłania wniosków do:
Ministra Zdrowia
Ministra Aktywów Państwowych
Ministra Klimatu
celem wydania poleceń Agencji Rezerw Materiałowych,
by ta wydawała wszystkim wnioskodawcom
lekarzom i lekarzom dentystom  
środki ochrony indywidualnej.

Dz.Ust. z dn. 29 kwietnia 2020r. poz. 775

Rozporządzenie w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem.

Wchodzi w życie z dniem 30 maja 2020r.