Reklama

Rzecznik Praw Lekarza

Reklama

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

Zrealizowany w ramach Projektu "Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia (P4)" System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMKPM) jest systemem teleinformatycznym wspomagającym przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych.

Gromadzone w SMK informacje umożliwią podmiotom zaangażowanym w proces kształcenia podyplomowego kadr medycznych skuteczną organizację, planowanie i monitorowanie tego procesu, prowadzenie analiz dotyczących zapotrzebowania w zakresie kadr medycznych w systemie ochrony zdrowia oraz ocenę jakości i skuteczności kształcenia. Celem Systemu jest usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o stanie zasobów kadry pracowników medycznych z uwzględnieniem wieku, specjalizacji, stażu, kursów doszkalających. Wdrożenie SMK stanowi zinformatyzowanie procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych.

W Systemie przetwarzane będą dane dotyczące:

    Lekarzy i lekarzy dentystów,
    Farmaceutów,
    Pielęgniarek i położnych,
    Diagnostów laboratoryjnych,
    Innych zawodów medycznych.

Więcej…

KARTY SPORTOWO REKREACYJNE DLA CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W CZĘSTOCHOWIE

Miło nam poinformować, iż członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie uzyskali możliwość skorzystania z karnetów sportowo rekreacyjnych.
W ramach podpisanej umowy z VanityStyle Sp. z o.o. członkowie OIL mają możliwość skorzystania z dwóch różnych karnetów sportowych:
- FitProfit (program bez limitu wejść – więcej na: http://www.fitprofit.pl/)
- FitSport (8 wejść w miesiącu – więcej na: http://www.kartafitsport.pl/)
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu zgłoszeń oraz terminów płatności znajdują się w instrukcji wpłat.

(w 1 miesiącu) Uwaga: Wyjątkowo zgłoszenia na maj będą przyjmowane do 21.04 kwietnia, a Karty będę do odbioru 28.04.
(w kolejnych miesiącach) Zamówienia na karnet FitProfit lub FitSport przyjmowane są do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc aktywacji abonamentu.

Załączniki:
- Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych (podpisany formularz/e zgody należy dostarczyć do Sekretariatu do Pani Rity Idziak)
- Regulamin kart FitProfit oraz FitSport (podpisany regulamin należy dostarczyć do Sekretariatu do Pani Rity Idziak)
- Instrukcja wpłat

KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dn. 14 kwietnia 2017r.

KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dn. 14 kwietnia 2017r.

Okręgowa Komisja Wyborcza w Częstochowie informuje, że od 14 kwietnia 2017 r. do 15 maja 2017r. OKW w Częstochowie
przyjmuje zgłoszenia kandydatów na delegatów na Okręgowy Zjazd Lekarzy VIII Kadencji.

Z grona wybranych delegatów zjazd sprawozdawczo-wyborczy dokona wyboru organów samorządowych:
    Okręgową Radę Lekarską,
    Okręgowy Sąd Lekarski,
    Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
    Okręgową Komisję Rewizyjną,
    członków Okręgowej Komisji Wyborczej.

Jeżeli chcemy zgłosić kandydatów lub sami kandydować do organów samorządowych,
wypełniamy KARTĘ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA DELEGATA NA OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY.

Zgłoszenie powinno zawierać:
- nazwisko i imię kandydata oraz jego tytuł zawodowy,
- numer prawa wykonywania zawodu,
- oznaczenie rejonu wyborczego,
- nazwisko, imię, podpis zgłaszającego i numer prawa wykonywania zawodu,
- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz oświadczenie o niekaralności.
- zgodę na przetwarzanie i publikowanie danych osobowych przez OKW, w zakresie i na zasadach określonych w regulaminie wyborów.

Wypełnioną kartę zgłoszenia kandydata dostarczamy w terminie od 14 kwietnia do 15 maja 2017 r.
- osobiście do biura Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
- pocztą na adres:
    Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie
    ul. gen. J. Zajączka 5
    42-202 Częstochowa

- faxem: +48 34 3681 888 wew. 0
- emailem:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. (z zaznaczonym potwierdzeniem odbioru email)

Zgodnie z Regulaminem przeprowadzania wyborów w rejonie wyborczym, w tym w trybie  głosowania w drodze korespondencyjnej
§ 4 - O przyjęciu zgłoszenia kandydata lub odrzuceniu zgłoszenia oprócz względów
formalnych, o których mowa w § 3, decyduje data nadania przesyłki lub dzień i godzina złożenia zgłoszenia.

UWAGA:
Nie będzie możliwości zgłaszania kandydatów w głosowaniu osobistym w rejonach wyborczych.
Nie zgłoszenie żadnego kandydata w wyznaczonym terminie tj. od 14 kwietnia do 15 maja br. skutkować będzie brakiem możliwości wyboru delegata z danego rejonu wyborczego.


Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej

XVI Ogólnopolski Turniej Tenisa Ziemnego Lekarzy w Częstochowie

XVI Ogólnopolski Turniej Tenisa Ziemnego Lekarzy w Częstochowie

Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie organizuje Ogólnopolski Turnieju Tenisowy Lekarzy, pharmacy

który odbędzie się

w dniach 12-14.05.2017r., visit

na obiekcie Częstochowskiego Klubu Tenisowego przy ul. 3 Maja obok Jasnej Góry.


W pierwszy dzień turnieju odbędzie się wieczór towarzyski w klubie lekarza w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie.
Organizatorami turnieju z ramienia Okręgowej Izby Lekarskiej jest:

Lesław Rudziński tel: 601-91-33-81,

Rita Idziak 692-397-518,

faks: (034)365-41-20, (034)368-18-88.


Opłata za udział:
150 zł - członkowie Polskiego Stowarzyszenia Tenisowego Lekarzy,
200zł ? lekarze nie zrzeszeni w PSTL
Prosimy o wpłaty na konto do 29.04.2017r.
Mbank Oddział Częstochowa
Numer konta: 82-1140-1889-0000-2433-3300-1001
Tytułem: Tenis 2017do pobrania folder:

 

karta zgłoszenia:

 

 

Więcej…

Jurajski Rajd Rowerowy- Kajakowy Lekarzy w Częstochowie

Jurajski Rajd Rowerowy- Kajakowy Lekarzy w Częstochowie
Hucisko Orle Gniazdo 03-04.06.2017r.
Hucisko Orle Gniazdo 20, decease 42-421 Włodowice
03.06.2017r.

Rajd rowerowy - rozpoczęcie 11.00
 2 trasy z przewodnikiem odpowiednio 20 i 50 km. Do wyboru na miejscu.
Powrót do miejsca startu ok. 17.oo,
Biesiada integracyjna od 18.oo
04.06.2017r.

niedziela alternatywnie;
-Spływ kajakowy od 10.oo powrót do Huciska ok. 15-16.oo
- zwiedzanie Jasnej Góry 12.oo zbiórka koło punktu informacyjnego Jasnej Góry (punktualnie)

więcej o rajdzie