eWUŚ - udostępnia informację o kwarantannie

System Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ)

udostępnia od 25 marca 2020 r. informację na temat objęcia kwarantanną.


Dotychczas to pacjent był zobowiązany do podania tej informacji. Dochodziło jednak do sytuacji, że była ona zatajana (mimo oficjalnych zaleceń, w tym m.in. wspólnego apelu zawodów medycznych, do którego przyłączyła się NRL), co kończyło się zamknięciem oddziałów szpitalnych lub poradni.
Dzięki wprowadzonej zmianie lekarze i personel medyczny będą wiedzieli, czy pacjent zgłaszający się na wizytę jest objęty kwarantanną, co znacznie zwiększy ich bezpieczeństwo.
 
Oficjalny komunikat NFZ: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/informacja-o-kwarantannie-juz-dostepna-w-ewus,7670.html

Publikacja "COVID-19 Zapobieganie i leczenie"

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej www.alfamedica.pl. Wydawnictwa Medycznego "Alfa-Medica Press" dostępny jest plik pdf z  publikacją "COVID-19 Zapobieganie i leczenie". Publikację przetłumaczyliśmy z języka angielskiego w rekordowym czasie 48 godzin i nieodpłatnie udostępniamy ją wszystkim zainteresowanym. Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie i uwagi.

 

Z poważaniem
Zespół Redaktorów
Wydawnictwa Medycznego "Alfa-Medica Press"

Jak postępować z zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji?

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Konsultant Krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych i Główny Inspektor Sanitarny wydali zalecenia dotyczące postępowania z chorymi zakażonymi SARS-CoV-2, którzy nie wymagają hospitalizacji.

Zapraszamy również do zapoznania się z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia oraz GIS dla pacjenta z dodatnim wynikiem badania w kierunku koronawirusa ze wskazaniem do izolacji w warunkach domowych.

Przypominamy, że oficjalne zalecenia, przydatne informacje i materiały do pobrania można znaleźć na naszej specjalnej podstronie poświęconej koronawirusowi. KORONAWIRUS W POLSCE

art_1585127408_03-zalecenia-pteilchz-izolowani-poza-szpitalem-22032020.pdf (.pdf)

 

art_1585127408_03-zalecenia-dla-pacjenta-z-dodatnim-wynikiem.pdf (.pdf)

Wytyczne GIS niewystarczające

Szanowni Państwo,
W dniu dzisiejszym Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja w piśmie skierowanym do Głównego Inspektora Sanitarnego Jarosława Pinkasa podkreślił, że wytyczne GIS z dnia 23 marca 2020 r. nie różnią się znacznie od poprzednich, a przedstawiony punkt o wykonywaniu testów u osób w stanie zagrożenia życia lub które są hospitalizowane z powodu ciężkiej infekcji górnych dróg oddechowych jest całkowicie niewystraczający.
Według sygnałów docierających do Naczelnej Izby Lekarskiej od lekarzy z całej Polski, Sanepid nakazuje nie wykonywać testów u pacjentów pełnoobjawowych w kierunku koronawirusa, mimo wykluczenia innych przyczyn ich stanu zdrowia. Samorząd lekarski poddaje w wątpliwość takie wytyczne od osób, które w przeciwieństwie do lekarzy, nie mają kompetencji, aby oceniać konieczność lub brak konieczności wykonywania u naszych pacjentów testów na SARS-CoV-2.
W piśmie podkreślono, że pełnoobjawowy pacjent, odsyłany bez wykonania testu na SARS-Cov-2 – bo nie pozwala na to Sanepid – nie jest obejmowany kwarantanną i może szerzyć zakażenie w lokalnej populacji.
WHO traktuje Polskę, podobnie jak Włochy i Hiszpanię, jako kraj lokalnej transmisji. Obecne rekomendacje ECDC oraz konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych prof. dr hab. n. med. Andrzej Horbana i Prezesa Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych prof. Robert Flisiaka (z 15.03.2020 r.) wskazują jednoznacznie na konieczność wykonywania testów u wszystkich pacjentów z objawami, a dane o przebywaniu za granicą lub o kontakcie z chorym na koronawirusa nie mają w takiej chwili znaczenia.
Prezes NRL domaga się odpowiedzi dlaczego GIS wydaje rekomendacje tak odmienne od rekomendacji i stanowisk międzynarodowych, tym samym oceniając tego typu postępowanie, jako prowadzące do nasilenia rozprzestrzeniania się epidemii w Polsce.
Zaapelował również o natychmiastowe zmiany w zakresie przeprowadzania diagnostyki w kierunku SARS-CoV-2, w celu zwiększenia ochrony Polaków przed szerzeniem się epidemii i losem, jaki spotkał obywateli Włoch.Z wyrazami szcunku,

Dział Mediów i Komunikacji NIL

Bezpłatna telefoniczna pomoc wsparcia psychologicznego

Bezpłatna telefoniczna pomoc wsparcia psychologicznego w czasie kryzysu epidemicznego

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej

www.ptpp.pl - zakładka bezpłatna pomoc

Komunikat

jeśli jesteście świadkami lub macie informacje o wszelkich przejawach agresji, insynuacjach, fejkniusach, opiniach uderzających w lekarzy i ich dobre imię, a także utrudnieniach, na jakie trafiają lekarze w obecnej sytuacji epidemicznej, prosimy abyście przesyłali je na adres

 

e-mail: rpl_skargi(at)hipokrates.org


Walczmy z agresją, nienawiścią, hejtem i fejkami.

Powstrzymajmy tę falę zła.

Solidaryzujmy i wspierajmy się nawzajem!

Komunikat

Komunikat dot. lekarzy, którzy ukończyli szkolenie specjalizacyjne, złożyli wniosek o przystąpienie do Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) w sesji wiosennej 2020

W związku z opublikowanymi w dniu 16 marca 2020 r. nowelizacjami rozporządzeń Ministra Zdrowia w sprawie:

    świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej,
    świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień,
    świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej,
    standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii

informujemy, że w zależności od treści poszczególnych rozporządzeń:

    lekarz, który zdał do dnia 13 marca włącznie jedynie część pisemną PES, a egzamin w części ustnej został odwołany z powodu sytuacji epidemiologicznej, traktowany jest w myśl wskazanych rozporządzeń jak lekarz specjalista w terminie do dnia wskazanego jako termin części  ustnej PES przez Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w przedłużonej sesji wiosennej 2020;
    lekarz, który uzyskał potwierdzenie zakończenia szkolenia specjalizacyjnego oraz wystąpił do dyrektora CEM z wnioskiem o przystąpienie do PES w wiosennej sesji 2020, która została przedłużona (termin egzaminu pisemnego i ustnego został odwołany),  utrzymuje status lekarza w trakcie specjalizacji do dnia wskazanego jako termin pierwszej z części PES przez Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w przedłużonej sesji wiosennej 2020.

Prosimy o monitorowanie na bieżąco publikowanych rozporządzeń w tym zakresie oraz informacji dot. egzaminów na stronie Centrum Egzaminów Medycznych.źródło - Ministerstwo Zdrowia

Więcej artykułów…