Reklama
Reklama

e-recepta krok po kroku

„Bezpłatne szkolenie – e-recepta krok po kroku”
w dniu 4 października 2019 r.
Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie jest organizatorem szkolenia nt. „E-recepta – krok po kroku”, przy współudziale przedstawicieli CSiOZ oraz Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
Miejscem szkolenia jest sala wykładowa Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie, ul. gen. J. Zajączka 5.
Szkolenie skierowane jest do lekarzy wszystkich specjalizacji.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Za udział w szkoleniu przysługują uczestnikom 4 punkty edukacyjne potwierdzone certyfikatem.
Informacje o szkoleniu oraz program znajdują się na stronie www.oilczestochowa.pl.
Szkolenie odbywa się w dwóch turach: o godz. 10:00 oraz o godz. 14:00.

Zapraszamy do uczestnictwa

oil201901

POSTĘPY W KARDIOLOGII I ONKOLOGII

XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA 
TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO CZĘSTOCHOWSKIEGO
„POSTĘPY W KARDIOLOGII I ONKOLOGII”
Częstochowa, 12 października 2019 r. (sobota)
Aula Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
Aleja Armii Krajowej 19

Organizator
Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie 
Współorganizatorzy 
Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie
Instytut Nauk o Zdrowiu i Żywieniu Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy
Krzysztofa Matyjaszczyka

 

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KASY

ZARZĄD  AUTONOMICZNEJ LEKARSKIEJ KASY WZAJEMNEJ POMOCY
W KATOWICACH ZAWIADAMIA:
DNIA 10-10-2019 ROKU ODBĘDZIE SIĘ WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW KASY.

MIEJSCE ZEBRANIA; BUDYNEK CENTRALI ZAOPATRZENIA HUTNICTWA, KATOWICE UL. LOMPY 14, SALA NR 107.

GODZINA:
12.00 – I TERMIN,
12.30 – II TERMIN.

PROSIMY O POTWIERDZENIE CHĘCI UCZESTNICTWA W ZEBRANIU DO DNIA 04-10-2019, POD NR TEL. 32/73-13-416

Sprawozdania do NFZ - pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia

1 lipca br. wchodzą w życie przepisy powodujące zmiany w sposobie tworzenia  niektórych raportów dla Narodowego Funduszu Zdrowia.
Ustawa z dnia 6 grudnia o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekując na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej [Dz.U.2018. 2429] dokonała zmian w art. 23 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Zgodnie z przepisem art.23 ust.4 świadczeniodawcy mają przekazywać dane o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia w każdy dzień roboczy placówki do godziny dziesiątej, według stanu na koniec dnia poprzedniego.
Ta sama ustawa, z tą samą datą wejścia w życie, w znaczący sposób zmieniła sposób prowadzenia i sprawozdawania list oczekujących.  Listy oczekujących przestały być już częścią dokumentacji medycznej, gdyż weszły w skład większego dokumentu, jakim jest harmonogram świadczeń. Pomimo  wejścia w życie tego przepisu z dniem 1.07 br, art.11 omawianej ustawy zwolnił świadczeniodawców z prowadzenia harmonogramów do 31 grudnia br. oraz upoważnił ich do składania do końca 2019 r. raportów statystycznych zawierających zestaw danych określonych w dotychczasowym brzmieniu art.23 ustawy o świadczeniach. Harmonogramom zostanie więc w terminie późniejszym  poświęcony odrębny komunikat.

Więcej…

Jurajski Rajd Rowerowy Lekarzy w Częstochowie

Jurajski Rajd Rowerowy Lekarzy w Częstochowie
„Jurajska Przystań”  08-09.06.2019r.
ul. Zielona 24, 42-360 Jastrząb okolice Poraja
08.06.2019r. Rajd rowerowy - rozpoczęcie 10.00
2 trasy z przewodnikiem odpowiednio 20 i 50 km. Do wyboru na miejscu.
Powrót do miejsca startu ok. 17.oo,
Biesiada integracyjna od 18.oo
Koszty:
Rajd rowerowy    90 PLN dorosły 50 PLN dziecko
Noclegi:
pokój 3 osobowy 220/pokój/dobę ze śniadaniem
pokój 2 osobowy 200/pokój/dobę ze śniadaniem
domek 4-6 osobowy 350  ze śniadaniem
Przy rezerwacji konieczna wpłata zaliczki na hotel w kwocie 100 zł i wpłata wpisowego na konto OIL w Częstochowie nr konta 82 1140 1889 0000 2433 3300 1001, MBank Oddział w Częstochowie.
W tytule wpłaty należy wpisać: udział w rajdzie (ilość) osób. Potwierdzenie wpłaty należy przesłać faksem na nr +48 34 365 41 20 wew. 300 do dnia 10.05.2019r.
Wpłaty można dokonać również osobiście w biurze OIL, ul. gen. Józefa Zajączka 5.Szczegółowe informacje: Tomasz Klimza tel. 691 48 83 83 lub w biurze OIL w Częstochowie +48 3436818 88
 


XII MISTRZOSTWA POLSKI LEKARZY W PIŁCE NOŻNEJ 6 OSOBOWEJ IV Mistrzostwa Polski Lekarzy OLDBOYS 45+

XII MISTRZOSTWA POLSKI LEKARZY
W PIŁCE NOŻNEJ 6 OSOBOWEJ
IV Mistrzostwa  Polski Lekarzy OLDBOYS 45+

 
CZĘSTOCHOWA 2019

 

Więcej…

Stanowisko ORL w Częstochowie z dn. 19 grudnia 2018r.

Stanowisko 2/V/2018

Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie

z dn. 19 grudnia 2018r.

w sprawie obowiązku posiadania separatorów amalgamatu

 

 

 

KŁOPOTY z wystawianiem e-ZLA - zgłaszanie problemów Izbie Lekarskiej - pilne!

w związku z wielością sygnałów o nieprawidłowym funkcjonowaniu ZUS-owskiego systemu do wystawiania e-ZLA, Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie, uprzejmie prosi o zdecydowane zgłaszanie, na adres: czestochowa(at)hipokrates.org, lub do Biura OIL w Częstochowie, gen J. Zajączka 5 oraz pod tel. 34 368 18 88 wszelkich problemów których doświadczyli/doświadczają Państwo podczas korzystania z systemu e-ZLA.

Zgłoszenie powinno zawierać miejsce, czas i długość trwania problemu.

 

informacje na stronach NIL

https://nil.org.pl/aktualnosci/e-zla-obawy-potwierdzaja-sie

Więcej artykułów…