Reklama

Rzecznik Praw Lekarza

Reklama
Reklama

XXI Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd lekarzy w Częstochowie

 

rollup03s

KOMITET ORGANIZACYJNY
XXI SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY W CZĘSTOCHOWIE

ZAPRASZA SZANOWNYCH DELEGATÓW
NA OBRADY, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ
W

OKRĘGOWEJ IZBIE LEKARSKIEJ W CZĘSTOCHOWIE
ul. gen. J. ZAJĄCZKA 5

TERMIN ZJAZDU:

23 MARCA 2018 R.
POCZĄTEK OBRAD: 9:00

UPRZEJMIE PRZYPOMINAMY, ŻE ZGODNIE Z ART. 22 P. 4 USTAWY
Z DNIA 2.12.2009 R. O IZBACH LEKARSKICH
OBECNOŚĆ NA ZJEŹDZIE JEST OBOWIĄZKOWA

Biuro zjazdu będzie czynne w dniu 23 marca 2018 r. od godz. 8.00 w miejscu obrad. Biuro dokonuje akredytacji uczestników.
Prosimy o zabranie na zjazd otrzymanych materiałów zjazdowych.

Komitet organizacyjny zjazdu:    Prezydium ORL:
przewodniczący Zbigniew Brzezin
członkowie:
Romuald Górniak
Beata Jakubiec-Bartnik
Anna Kapustecka
Małgorzata Klimza
Urszula Kołodzińska
Mariusz Malicki
Grzegorz Zieliński

rollup04s

 

 

Zaburzenia oddychania w czasie snu

Program konferencji 14 marca 2018 r.
Zaburzenia oddychania w czasie snu
- rozpoznawanie i leczenie w świetle najnowszych wytycznych
.
17:00 Otwarcie konferencji.

1.Zespół obturacyjnego bezdechu sennego – diagnostyka, leczenie.
 Punkt widzenia internisty i specjalisty pulmonologa
lek. med. Justyna Tyfel-Paluszek
2.Powikłania zespołu obturacyjnego bezdechu sennego.  Problem widziany okiem  kardiologa.  – dr n. med. Przemysław Gworys
3.Zespól obturacyjnego bezdechu sennego a bezpieczne kierowanie pojazdem.  Wszyscy jesteśmy kierowcami – lek.  med. Justyna Tyfel-Paluszek
4.Leczenie – co możemy zaoferować pacjentowi. Telemedycyna.

19:00 Przerwa kawowa
19:30 Podsumowanie konferencji, dyskusja.

Lekarska Kasa Pożyczkowa w Łodzi

Koleżanki i Koledzy
Zarząd Lekarskiej Kasy Pożyczkowej w Łodzi,  przedstawia jak co roku,krótkie sprawozdanie finansowe z działalności za 2017 rok.
   
1.W roku 2017  Zarząd Lekarskiej Kasy Pożyczkowej udzielił 239 pożyczek na łączną kwotę 3.159.000,00  PLN.                       
2.Z tytułu spłat pożyczek z bieżącego roku i lat poprzednich  na konto LKP wpłynęła  kwota 3.038.095,00  PLN, natomiast do spłaty pozostało 3.105.110 ,00 PLN   
3. Z tytułu składek członkowskich uzyskano 255.740,00 PLN.                                            
4.Dzięki podjętym przez Zarząd LKP stosownym krokom, Kasa posiada  płynność finansową  a pożyczki udzielane są na bieżąco .
Dało to  możliwość podniesienia kwoty pożyczek do wysokości 7-krotnego wkładu własnego, do maksymalnie do 20.000 PLN.
5. Do Lekarskie Kasy Pożyczkowej zapisało się 30 nowych członków i aktualnie należy do niej 1151 osób.

Lekarska Kasa Pożyczkowa przy OIL w Łodzi istnieje  już od 25 lat i udziela pożyczek na  korzystnych warunkach.    
Jednocześnie przypominamy , że obowiązkiem członków LKP jest systematyczne płacenie składek członkowskich.
Brak wpłaconej składki przez 3 miesiące  może  skutkować skreśleniem z listy członków zgodnie ze Statutem Lekarskiej Kasy Pożyczkowej .

W imieniu Zarządu Lekarskiej Kasy Pożyczkowej w Łodzi
Dr n med. Kalina Jaskuła
Przewodnicząca Zarządu LKP


Informacja o obowiązkach statystyczno-sprawozdawczych

Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie wraz z Urzędem Wojewódzkim w Katowicach przypomina i informuje o obowiązkach statystyczno-sprawozdawczych spoczywających na podmiotach wykonujących działalność leczniczą:
    - na podmiotach leczniczych
    - praktykach lekarzy i lekarzy dentystów
w zakresie sprawozdawczości prowadzonej przez Ministra Zdrowia i i koordynowanej na terenie województwa śląskiego przez Wojewodę Śląskiego

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Śląskeigo Urzędu Wojewódzkiego
http://www.katowice.uw.gov.pl/usluga/zdrowie-instytucje

oraz w załączniku:

Opt-Out Pack

Zamieszczamy komplet materiałów wchodzących w skład tzw. „Opt-Out Pack”, firmowanych przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy i Porozumienie Rezydentów OZZL, które przekazano do  OIL w Częstochowie w dniu 23.11.2017 r. z Naczelnej Izby Lekarskiej wraz z listem przewodnim Prezesa NRL.

Więcej…