SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE WŁOSKIEGO STOWARZYSZENIA STOMATOLOGÓW W CELU PRZECIWDZIAŁANIA ZAKAŻENIU SARS–COV-2

Rekomendacje postępowania

w celu zminimalizowania

ryzyka transmisji SARS CoV-2.


Nieuniknione rozprzestrzenianie się zakażenia wirusem SARS CoV-2 na terytorium kraju wymaga od wszystkich lekarzy dentystów podejmowania środków ostrożności mających na celu zminimalizowanie ryzyka zarażenia zarówno pacjentów odwiedzających nasze gabinety jak również naszych współpracowników.
W celu zminimalizowania ryzyka możliwej transmisji wirusa podczas udzielania opieki stomatologicznej AIO proponuje wszystkim lekarzom dentystom następujący dekalog postępowania, z prośbą o jego rygorystyczne przestrzeganie w celu ochrony zdrowia pacjentów, nas samych i naszych współpracowników:
1) Przed przyjęciem pacjenta w placówce należy przeprowadzić wywiad telefoniczny, aby ustalić, czy pacjent ma całkowity brak objawów potencjalnie związanych z zakażeniem koronawirusem SARSCoV-2, takich jak kaszel, zapalenie spojówek, gorączka (nawet umiarkowana!), kichanie, zapalenie błony śluzowej nosa, biegunka itp., oraz aby uzyskać informacje o ewentualnych podróży pacjenta lub jego kontaktów z osobami, które przebywały na obszarach o największej infekcji (patrz kwestionariusz). W przypadku pozytywnej odpowiedzi na te pytania, możemy ewentualnie rozważyć, mając na uwadze problem zdrowotny danego pacjenta i jego potencjalne konsekwencje, przyjęcie pacjenta.
W sytuacji, gdy pacjent pojawi się w placówce bez wcześniejszego umówienia, pracownicy recepcji będą musieli zadać mute same pytania, zanim umożliwią mu dostęp do pomieszczeń, w których udzielane są świadczenia zdrowotne.
 
2) Należy unikać większej liczby pacjentów w poczekalni. Należy bezwzględnie zachowywać zalecaną odległość co najmniej 1,5 metra pomiędzy poszczególnymi osobami. Osoba towarzysząca zostaje na zewnątrz Przychodni.
 
3) Zanim pacjent wejdzie do pomieszczenia, w którym udzielane są świadczenia zdrowotne, personel powinien zapewnić mu opakowanie jednorazowego użytku, do którego pacjent włoży rzeczy osobiste (torebki, telefony, itp.), które ma przy sobie, a po zakończeniu wizyty pacjent zabierze te przedmioty ze sobą bez wyjmowania ich z przekazanego mu opakowania. Zaleca się przeprowadzanie wszelkich operacji księgowych, zanim pacjent zostanie poproszony o umieszczenie swoich przedmiotów osobistych w jednorazowym opakowaniu. Przed wejściem do gabinetu należy poprosić pacjenta o dokładne umycie rąk odpowiednim środkiem dezynfekującym przez co najmniej 20 sekund.
 
4) Należy postępować w taki sposób, aby pacjenci nie dotykali niczego w placówce, w tym klamek, powierzchni, przedmiotów itp. Czynnościami w recepcji (płatności, planowanie wizyt, itp.) musi zajmować się personel wyposażony w środki ochrony indywidualnej. Rękawiczki należy zmieniać przed przystąpieniem do obsługi kolejnego pacjenta.
 
5) Cały personel placówki musi zawsze nosić środki ochrony indywidualnej (para rękawiczek, włókninowe nakrycie głowy, okulary ochronne, odpowiednia maska, przyłbica ochronna). Przed założeniem jednorazowych rękawiczek należy dokładnie umyć ręce przez co najmniej 20 sekund specjalnymi mydłami oraz płynami na bazie alkoholu. Tam, gdzie pozwala na to lokalna sytuacja epidemiologiczna, przy braku odmiennych przepisów prawa, można stosować zwykłe maski chirurgiczne wraz z okularami ochronnymi lub osłoną twarzy.
 
6) Pomiędzy wizytami pacjentów należy często i przez odpowiednio długi czas wietrzyć poczekalnię oraz pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia.
 
7) Po każdym pacjencie należy dokładnie czyścić wszystkie powierzchnie gabinetuśrodkami wodno-alkoholowymi (70% alkohol etylowy) lub na bazie chloru (0,1% roztwory podchlorynu sodu), domestos, ze szczególnym uwzględnieniem unitu stomatologicznego i wszystkich powierzchni, z którymi pacjent miał styczność (krzesła, blaty w  recepcji, itp.).
 
8) Należy poinstruować cały personel, jak we właściwy sposób zakłada się, zdejmuje i usuwa zużyte środki ochrony indywidualnej. Po użyciu, wszystkie jednorazowe środki ochrony osobistej muszą być usunięte jako potencjalnie zakażone odpady specjalne.
 
9) Aby ograniczyć obciążenie bakteryjne/wirusowe, należy płukać jamę ustną pacjenta 1% roztworem nadtlenku wodoru przez 30 sekund lub 0,2-0,3% roztworem chlorheksydyny. Zdecydowanie zaleca się stosowanie podwójnego ssaka.
 
10) Z poczekalni należy usunąć wszystkie potencjalne źródła zanieczyszczenia (zabawki, stoliki, gazety, książki, broszury itp.).
 
 
Zwracamy uwagę, że na chwilę obecną, tj. niedzielę 8 marca 2020 r., nie ma we Włoszech żadnej regulacji prawnej, która nakazywałaby zawieszenie działalności prywatnych placówek stomatologicznych na terytorium kraju. Ostrożnie selekcjonujmy tych pacjentów, których możemy leczyć (świadczenia o niższym ryzyku zakaźnym), z ogólnym zaleceniem, aby przełożyć leczenie nie mające charakteru pilnego, unikając, na ile to możliwe, udzielania świadczeń pacjentom szczególnie narażonym na zagrożenie z uwagi na ich ogólny stan zdrowia lub podeszły wiek.
 
Skrupulatnie stosujmy proponowane reguły postępowania, aby utrzymać najwyższy możliwy poziom bezpieczeństwa niezbędnego dla naszych pacjentów i współpracowników.Przekład na język polski:
Marek Szewczyński, NIL

 

Apele podjęte przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

Apel Nr 8/20/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 13 marca 2020 r. do lekarzy i lekarzy dentystów
Sytuacja epidemiologiczna w Polsce, jak i na całym świecie, bardzo dynamicznie się rozwija. Bardzo ważne jest zachowanie rozsądku, przestrzeganie zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Światowej Organizacji Zdrowia. (https://nil.org.pl/dla-lekarzy)
... 

Zawieszenie przyjęć w Stomatologii- rekomendacje KS NRL

Wielu lekarzy dentystów stoi w tych dniach wobec dylematu związanego z jednej strony z zagrożeniem zdrowia (w skrajnych przypadkach- życia) a oczekiwaniami pacjentów i bytem własnego przedsiębiorstwa. Komisja Stomatologiczna NRL z ubolewaniem stwierdza, że poprzez brak jednoznacznych wskazówek uwzględniających specyfikę rodzajów świadczeń pozostawieni jesteśmy jako środowisko sami z tak znacznym problemem. Musimy zważyć jednak, że pierwsze 40 przypadków zarażenia wirusem SARS-CoV-2 zidentyfikowano w ciągu tygodnia a w ciągu następnych 7-10 dni prognozuje się przyrost liczby potwierdzonych zarażeń do 1 tysiąca, w ciągu dalszych 7 dni - nawet do 3 tysięcy. ...

 

informacja ze strony www.nil.org.pl

 

Zawieszenie przyjęć w Stomatologii- rekomendacje KS NRL

https://nil.org.pl/dla-lekarzy/dla-stomatologow/4474-zawieszenie-przyjec-w-stomatologii-rekomendacje-ks-nrl

KOMUNIKAT Prezydium ORL w Częstochowie

Ze względu na obowiązujący w Polsce stan zagrożenia epidemicznego,
Prezydium ORL w Częstochowie podjęło decyzję, że praca
w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Częstochowie
będzie odbywać się w trybie dyżurów
w godzinach: 9:00 do 15:00


Za utrudnienia przepraszamy.

Jednocześnie prosimy lekarzy, lekarzy dentystów
oraz petentów ORzOZ i OSL
o wizytę tylko w przypadkach pilnych i niecierpiących zwłoki.

prosimy o kontakt telefoniczny:
+48 34 368 18 88
tel. kom. +48 664 492 855

e-mailowy:
czestochowa(at)hipokrates.org

drogą pocztową:
Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie
ul. gen. Józefa Zajączka 5
42-202 Częstochowa

KOMUNIKAT Prezydium ORL w Częstochowie

Ze względu na obowiązujący w Polsce stan zagrożenia epidemicznego,

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie

na posiedzeniu w dniu 13 marca 2020 r. podjęło uchwałę nr 505/P-V/20

w sprawie odwołania XXIII Okręgowego Zjazdu Lekarzy w Częstochowie,

który miał odbyć się 27 marca 2020 r.

uchwała nr 505/P-V/20

Komunikat Komisji Stomatologicznej NRL

Komunikat Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie sytuacji związanej z pandemią COVID-19.


Komunikat dotyczy m.in. sposobu udzielania świadczeń,

sytuacji finansowej praktyk i podmiotów udzielających świadczenia stomatologiczne w obliczu pandemii i zaopatrzenia placówek stomatologicznych w wyroby medyczne służące ochronie osobistej i dezynfekcji.

 

KOMUNIKAT KS NRL

Koronawirus – Apel Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej

Szanowni Państwo!

Skala rozprzestrzeniania się nowego koronawirusa (SARS-CoV-2, powodującego zapalenie płuc COVID-19) sprawia, że jego dotarcie do Polski jest raczej nieuniknione. Nie należy jednak poddawać się emocjom. Najważniejsze w tej chwili jest zachowanie spokoju oraz profilaktyka.

Przestrzeganie podstawowych zasad higieny może wydawać się błahe i mało istotne, zwłaszcza w dobie nowoczesnych rozwiązań medycznych. Nic bardziej mylnego!

Polegajmy na sprawdzonych informacjach, w szczególności na komunikatach instytucji monitorujących sytuację – Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny, Ministerstwa Zdrowia i Światowej Organizacji Zdrowia. Znajdziemy w nich prawdziwe informacje na temat koronawirusa, jak i praktyczne wskazówki dotyczące profilaktyki i postępowania po pobycie w krajach, gdzie wirus występuje. Nie ufajmy osobom, instytucjom czy organizacjom, które nie dość, że nie mają wiedzy ani uprawnień medycznych, to wykorzystują ludzką tragedię dla własnych celów.

Obserwujmy swój stan zdrowia, w szczególności po pobycie w krajach dotkniętych koronawirusem lub po kontakcie z osobami zarażonymi albo z podejrzeniem zarażenia. Jeżeli to możliwe, nie planujmy wyjazdów do tych krajów. Jeśli po pobycie zauważymy u siebie objawy grypopodobne (gorączka, bóle mięśni, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) należy bezzwłocznie zgłosić się do oddziału zakaźnego. Wizyta w innej placówce nieposiadającej odpowiedniego zaplecza, np. u lekarza pierwszego kontaktu, naraża innych pacjentów!

Należy również podkreślić, że obecna sytuacja wymaga od mediów i polityków ogromnej odpowiedzialności oraz rozwagi. Apeluję, aby nie stała się ona kolejnym przedmiotem politycznych targów i rozgrywek. Zagrożenia nie można bagatelizować, ale i nie można siać paniki. Jedynym celem działań musi być zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom naszego kraju, w tym również ciągłe informowanie na podstawie wiarygodnych źródeł i wiedzy medycznej opartej na faktach.

Jestem pewien, że każdy polski lekarz, w pełnej mobilizacji z przedstawicielami pozostałych zawodów medycznych i służb sanitarno-epidemiologicznych będzie walczył o zdrowie swojego pacjenta, tak jak to robią nasze koleżanki i nasi koledzy w krajach dotkniętych koronawirusem.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
Andrzej Matyja

V Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5-6 marca 2020 r.

V Kongres Wyzwań Zdrowotnych 5-6 marca 2020 r.
Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

HCC 2020 - medycyna katastrof, stomatologia, chirurgia szczękowo-twarzowa, okulistyka

Medycyna w sytuacjach ekstremalnych; leczenie stomatologiczne; wyzwania stojące przed chirurgią szczękowo-twarzową i okulistyką w Polsce; otyłość w aspekcie zdrowia reprodukcyjnego - to kolejne tematy obecne w obszernym i bardzo zróżnicowanym programie V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC), który 5 i 6 marca 2020 r. obędzie się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.ZAREJESTRUJ SIĘ

Więcej…

Ogólnopolska akcja środowiska stomatologicznego ws. renegocjacji warunków umów z NFZ

Stomatolodzy Świadczeniodawcy NFZ !

Komisja Stomatologiczna NRL podjęła uchwałę dotyczącą organizacji wsparcia przez komisje stomatologiczne okręgowych rad lekarskich procesu składania takich wniosków z jednoczesną koordynacją tego zadania przez KS NRL. Akcję tą wsparło Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie przyłącza się do akcji.

Wszystkich zainteresowanych świadczeniodawców zapraszamy do zapoznania się z wnioskiem (wzór wniosku dostępny poniżej)
Proszę o zapoznanie się z dokumentem i włączenie się do akcji masowego przesyłania wniosków do oddziału ŚOW-NFZ w celu spowodowania korekty wyceny świadczeń stomatologicznych.

Oryginał wniosku należy przesłać do Śląskiego OW NFZ.

Dodatkowe informacje dostępne na  stronie Komisji Stomatologicznej NRL

Uchwała nr 1/2020 Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej z 31 stycznia 2020 r.
Instrukcja wypełniania wniosku
Wniosek do NFZ

 

(wersja dokumentów w formacie word'a - DOC Instrukcja wypełniania wniosku, Wniosek do NFZ

Więcej artykułów…