Konferencja naukowa „Rak płuc, astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc”

 IV Częstochowski Dzień Pulmonologiczny, 21 października 2017 r. godz. 9:00, Częstochowa ul. Wilsona 17, Filharmonia Częstochowska im. Bronisława Hubermana

 Organizatorzy:
      Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie
      Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie

Honorowy Patronat Naukowy:
     Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc

Honorowy Patronat Konferencji Naukowej:
Prof. Waldemar Kostewicz – Prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego
Prof. Jerzy Woy-Wojciechowski – Prezes Honorowy Polskiego Towarzystwa Lekarskiego

Komitet Naukowy Konferencji:
Przewodniczący -Prof. Władysław Pierzchała , Prezes Zarządu PTChP
Prof.  Jerzy Kozielski
Prof. Dariusz Ziora- Konsultant Wojewódzki z Dziedziny Chorób Płuc


Komitet Organizacyjny:
Przewodniczący:
Włodzimierz Mierzwa – Kierownik Oddziału Chorób Płuc Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie, wiceprzewodniczący  Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc, Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie

Wiceprzewodniczący:
Beata Zawadowicz – Prezes Towarzystwa Lekarskiego Częstochowskiego
Dariusz Jastrzębski – Przewodniczący Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc
Zbigniew Brzezin – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie

Ireneusz Kozera – Dyrektor Filharmonii Częstochowskiej im. Bronisława Hubermana
Paweł Rakus – Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie

Stanowisko Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie z dnia 6 października 2017 roku

Stanowisko
Prezydium  Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie
z dnia 6 października 2017 roku


Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie popiera protest lekarzy rezydentów, domagających się wzrostu zasadniczego wynagrodzenia w okresie odbywania stażu specjalizacyjnego.
Prezydium ORL w Częstochowie ma świadomość tego, że w Polsce szkolenie specjalizacyjne na zasadzie rezydentury finansowane jest ze środków publicznych i stanowi swego rodzaju stypendium. Jednakże w obecnej sytuacji demograficznej w ochronie zdrowia, kiedy duża część lekarzy jest w wieku okołoemerytalnym, kwestią zasadniczą jest stworzenie takich warunków pracy i płacy dla młodych lekarzy, aby były one na tyle atrakcyjne, by zatrzymać młodą kadrę lekarską w Polsce.
Utrzymanie finansowania na poziomie jednym z najniższych w Europie, przy jednoczesnym najniższym wskaźniku liczby lekarzy w przeliczeniu na 10 000 mieszkańców, może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa. Kwestią bezsporną jest fakt, że prawidłowo działający system ochrony zdrowia opiera się w głównej mierze na dobrze wyszkolonej kadrze medycznej oraz na odpowiednim poziomie finansowania.
Zastępca sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie
/-/ Romuald Górniak   

 

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiejw Częstochowie
/-/ Zbigniew Brzezin

Ubezpieczenie na Życie wraz z Utratą Dochodu

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Częstochowie od czerwca 2016 roku funkcjonuje
Ubezpieczenie na Życie wraz z Utratą Dochodu - Specjalna oferta dedykowana dla lekarzy wynegocjowana
przez Brokera Ubezpieczeniowego PWS Konstanta S.A. z GENERALI TU S.A.

Ilość ubezpieczonych Lekarzy i członków rodzin wzrasta z każdym miesiącem.

Obecnie wprowadzona została Dodatkowa Promocja: zniesienie karencji dla nowo przystępujących do ubezpieczenia do dnia 31.08.2017r pod warunkiem przystąpienia do umowy w tym okresie minimum 15 osób.

Do ubezpieczenia można przystąpić poprzez portal internetowy  www.polisagrupowa.pl

DZIEŃ DZIECKA DLA DZIECI Z RODZIN LEKARSKICH

Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami
w dniu 10 czerwca 2017 r.
w godzinach o godz. 14.00 do 18.00
na Miejski Stadion „Raków” przy ul. Limanowskiego 68
w Częstochowie

 

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

Zrealizowany w ramach Projektu "Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia (P4)" System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMKPM) jest systemem teleinformatycznym wspomagającym przebieg procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych.

Gromadzone w SMK informacje umożliwią podmiotom zaangażowanym w proces kształcenia podyplomowego kadr medycznych skuteczną organizację, planowanie i monitorowanie tego procesu, prowadzenie analiz dotyczących zapotrzebowania w zakresie kadr medycznych w systemie ochrony zdrowia oraz ocenę jakości i skuteczności kształcenia. Celem Systemu jest usprawnienie procesów biznesowych związanych z dostępem do informacji o stanie zasobów kadry pracowników medycznych z uwzględnieniem wieku, specjalizacji, stażu, kursów doszkalających. Wdrożenie SMK stanowi zinformatyzowanie procesu kształcenia podyplomowego kadr medycznych.

W Systemie przetwarzane będą dane dotyczące:

    Lekarzy i lekarzy dentystów,
    Farmaceutów,
    Pielęgniarek i położnych,
    Diagnostów laboratoryjnych,
    Innych zawodów medycznych.

Więcej…

KARTY SPORTOWO REKREACYJNE DLA CZŁONKÓW OKRĘGOWEJ IZBY LEKARSKIEJ W CZĘSTOCHOWIE

Miło nam poinformować, iż członkowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie uzyskali możliwość skorzystania z karnetów sportowo rekreacyjnych.
W ramach podpisanej umowy z VanityStyle Sp. z o.o. członkowie OIL mają możliwość skorzystania z dwóch różnych karnetów sportowych:
- FitProfit (program bez limitu wejść – więcej na: http://www.fitprofit.pl/)
- FitSport (8 wejść w miesiącu – więcej na: http://www.kartafitsport.pl/)
Szczegółowe informacje dotyczące sposobu zgłoszeń oraz terminów płatności znajdują się w instrukcji wpłat.

(w 1 miesiącu) Uwaga: Wyjątkowo zgłoszenia na maj będą przyjmowane do 21.04 kwietnia, a Karty będę do odbioru 28.04.
(w kolejnych miesiącach) Zamówienia na karnet FitProfit lub FitSport przyjmowane są do 15 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc aktywacji abonamentu.

Załączniki:
- Formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych (podpisany formularz/e zgody należy dostarczyć do Sekretariatu do Pani Rity Idziak)
- Regulamin kart FitProfit oraz FitSport (podpisany regulamin należy dostarczyć do Sekretariatu do Pani Rity Idziak)
- Instrukcja wpłat

W stulecie śmierci rok 2017 Rokiem Władysława Biegańskiego.

W stulecie śmierci rok 2017 Rokiem Władysława Biegańskiego.

?Medycyna urodziła się z niedoli, approved a jej rodzicami chrzestnymi były miłosierdzie i współczucie.  Bez pierwiastka filantropijnego medycyna byłaby najpospolitszym, a może wstrętnym nawet rzemiosłem.?

Myśli i aforyzmy o etyce lekarskiej, Władysław Biegański, 1899

Jurajski Rajd Rowerowy-Kajakowy lekarzy w Częstochowie

Jurajski Rajd Rowerowy- Kajakowy Lekarzy w Częstochowie


Hucisko Orle Gniazdo 03-04.06.2017r.
Hucisko Orle Gniazdo 20, view 42-421 Włodowice
03.06.2017r. Rajd rowerowy - rozpoczęcie 11.00
 2 trasy z przewodnikiem odpowiednio 20 i 50 km. Do wyboru na miejscu.

Powrót do miejsca startu ok. 17.oo,
Biesiada integracyjna od 18.oo

 


04.06.2017r. niedziela alternatywnie;
-Spływ kajakowy od 10.oo powrót do Huciska ok. 15-16.oo

- zwiedzanie Jasnej Góry 12.oo zbiórka koło punktu informacyjnego Jasnej Góry (punktualnie)


Koszty:

Rajd rowerowy + zwiedzanie Jasnej Góry             90 PLN dorosły   50 PLN dziecko
Rajd rowerowy + spływ kajakowy                      140 PLN dorosły 100 PLN dziecko


Noclegi:
pokój 3 osobowy 280/pokój/dobę ze śniadaniem
pokój 2 osobowy 210/pokój/dobę ze śniadaniem
pokój 1 osobowy 170/pokój/dobę ze śniadaniem


Przy rezerwacji konieczna wpłata zaliczki na hotel w kwocie 100 zł i wpłata wpisowego na konto

OIL w Częstochowie nr konta 82 1140 1889 0000 2433 3300 1001, MBank Oddział w Częstochowie.


W tytule wpłaty należy wpisać: udział w rajdzie (ilość) osób.

Potwierdzenie wpłaty należy przesłać faksem na nr +48 34 365 41 20 wew. 300 do dnia 12.05.2017r.
Wpłaty można dokonać również osobiście w biurze OIL, ul. gen. Józefa Zajączka 5.

Szczegółowe informacje: Tomasz Klimza tel. 691 48 83 83 lub w biurze OIL w Częstochowie +48 3436818 88
 


X Mistrzostwa Polski Lekarzy w Piłce Nożnej 6 - osobowe

X MISTRZOSTWA POLSKI LEKARZY
W PIŁCE NOŻNEJ 6 OSOBOWEJ
II Mistrzostwa  Polski Lekarzy OLDBOYS 45+

 CZĘSTOCHOWA 2017
 


1. Organizatorami turnieju są: Naczelna Rada Lekarska, cialis 40mg Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie.
2.  Celem turnieju jest nawiązanie kontaktów sportowych i koleżeńskich między lekarzami, more about integracja środowiska lekarskiego, promocja zdrowego stylu życia wśród lekarzy.
3. Turniej odbędzie się w dniach 9-10.06.2017r. w dniu 9.06 (piątek) w godzinach od 12.00 do 18.00 w 10.06. (sobotę) od godz. 9.00-20.00, na boisku RKS Raków ul. Limanowskiego 83 w Częstochowie.
4. Do turnieju zapraszamy lekarzy posiadających prawo wykonywania zawodu lekarza medycyny lub lekarza dentysty. Każdy zgłoszony zawodnik zobowiązany jest do okazania oryginału lub ksero kopii Prawa Wykonywania Zawodu na żądanie organizatora celem weryfikacji.
5. W turnieju drużyny występują jako zespół reprezentujący ZOZ, OIL, Szpital itp.
6. Przed rozpoczęciem turnieju o godz. 9.00 odbędzie się odprawa, weryfikacja imienna uczestniczących drużyn, składanie list imiennych ekip razem ze stałymi numerami koszulek.(wcześniej listy imienne proszę przysłać na adres: ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )
7. Mecze rozgrywane będą na ? boisku do piłki nożnej.
8. Czas gry wynosił będzie 2 razy po 12,5 minut.
9. Mecze odbywać będą się systemem grupowym. W dwóch grupach A i B. Rozstawiony zostaje mistrz i wicemistrz z poprzedniego roku. Po losowaniu grup, które odbędzie się w Częstochowskiej Izbie Lekarskiej w dniu 18.05.2017r.
10. Mecze odbywają się na boiskach trawiastych obowiązuje obuwie z laną powierzchnią spodu. Zespoły występują w sześcioosobowych składach (bramkarz + pięciu zawodników w polu).
11. Zmiany pojedynczych zawodników dopuszczone są w trakcie gry ( system zmian hokejowych). Ilość zmian nieograniczona. Zmiany odbywają się w strefie zmian tj. przy ławce rezerwowych.
12. Podczas turnieju obowiązują przepisy gry w piłkę nożną
- bramkarz może grać rękami tylko w polu bramkowym
- rzut karny wykonuje się z linii rzutów karnych
- przepis o spalonym nie obowiązuje,
- za przewinienia w trakcie gry stosuje się kary:
- żółta kartka ? 3min
- czerwona kartka ? 7 minut i zakaz gry w następnym meczu.
 - ostrzeżenie
 - wykluczenie z gry
 - kara meczu lub turnieju
- w przypadku przebywania na boisku większej ilości niż sześciu zawodników nastąpi wykluczenie jednego zawodnika z podstawowego składu na dwie minuty,
- bramkarz może zdobyć bramkę, ale nie wyrzutem z ręki.
- bramkarz nie może chwytać piłki podanej nogą przez własnego zawodnika ( przepisy FIFA),
- odległość przeciwnika od piłki przy wykonaniu rzutów wolnych, różnych musi wynosić co najmniej  6 m.
- mecze rozgrywane zostaną piłką nożną przeznaczoną do gry na boiskach trawiastych.
- za zwycięstwo w meczu przyznawane są trzy punkty za remis 1 punkt.
W przypadku takiej samej ilości punktów o kolejności zespołów decyduje wynik bezpośredniego spotkania pomiędzy drużynami, ilość strzelonych bramek, różnica bramek. W przypadku większej ilości drużyn z takim samym dorobkiem punktowym rozstrzyga mała tabelka.
13. W sprawach nie uwzględnionych w niniejszym regulaminie, regulaminie wynikających przed lub w trakcie turnieju decydować będzie kierownik techniczny Mistrzostw (wyznaczony przez Organizatora Mistrzostw) wspólnie z sędziami turnieju.
14. Mecze będą sędziowane przez sędziów PZPN.
15. Koszty związane z przejazdem, zakwaterowaniem oraz ubezpieczeniem drużyn, uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
16. Organizator Mistrzostw dokonał rezerwacji noclegów dla wszystkich uczestników
turnieju w ? HOTEL IBIS? przy ul. Jaskrowskiej 22 w Częstochowie. Rezerwację proszę potwierdzić telefonicznie tel.: Tel./fax: 0 34 3774500 , www.ibishotel.com. w recepcji hotelu na hasło ?mistrzostwa piłki nożnej lekarzy lub IZBA LEKARSKA?
do 19 maja 2017r.
W piątek 9.06.2017 o godz. 18.00 odbędzie się bankiet w Klubie ?TORI? w Częstochowie przy ul. Racławickiej 2.
17. WARUNKIEM udziału w Mistrzostwach jest wpłata wpisowego w wysokości 180 zł. za każdą osobę. Do 10 maja należy przesłać zgłoszenie drużyny wraz z imiennym wykazem osób do Głównego Turnieju i Turnieju OLDBOYS.
18. Wpłatę proszę dokonać najpóźniej do 10.05.2017r. z dopiskiem ?Piłka? na konto 82 1140 1889 0000 2433 3300 1001 oraz potwierdzić faksem nr. faksu 34 368 18 88 w 300. Decyduje kolejność zgłoszeń.
19. Organizatorzy przewidują oprócz nagród dla zwycięskich drużyn, także nagrody indywidualne dla:
- najlepszego zawodnika
- najlepszego strzelca
- najlepszego bramkarza.
Informacji dotyczących Mistrzostw udzielają:
Lek. dent. Piotr Janik ? 602 380 957
Rita Idziak ? 692 397 518
 
OLDBOYS:
- Zawodnik (45+). Zasady gry będą ustalone w późniejszym terminie.

 

 

Wyniki losowania:  X Mistrzostwa Polskie Lekarzy w Piłce Nożnej 6 osobowej

 

 

 

X Mistrzostwa Polskie Lekarzy 6 osobowej w Częstochowie  
Grupa A Grupa B  
Kraków Toruń  
OIL Bydgoszcz Częstochowa  
STL Łódź Medyk Zabrze  
Niedźwiadki Rzeszów  
WIL MEDICUS Lublin  
OIL  Warszawa FCL Silesia  
KPPMK Mediraty    
     
X Mistrzostwa Polskie Lekarzy 6 osobowej w Częstochowie OLD BOYS 45+
Lublin Medicus - OIL Warszawa Kraków  
Toruń Częstochowa-Zabrze  

 

Harmonogram IX Mistrzostwa Polski Lekarzy w Piłce Nożnej 6 - osobowej