Lista członków rejonu wyborczego:

Numer rejonu Nazwa rejonu Liczebność
rejonu
Liczba
mandatów
w formacie Acrobat Reader
K8.07 Lubliniec - Powiat - Lekarze 148 7

 

Lista kandydatów rejonu K8.07:

 

1, Adrianowicz Krzysztof, lekarz
2, Adrianowicz Lidia, lekarz
3, Kowalski Michał, lekarz
4, Kuźnik Jerzy, lekarz
5, Matysek Albin, lekarz
6, Mosingiewicz Mirosław, lekarz
7, Pogorzelec Bogdan, lekarz