Lista członków rejonu wyborczego:

Numer rejonu Nazwa rejonu Liczebność
rejonu
Liczba
mandatów
w formacie Acrobat Reader
K8.15 Częstochowa - Lecznictwo Ambulatoryjne Północ - Lekarze 221 11

 

Lista kandydatów rejonu K8.15:

 

1, Jakubowska Anna, lekarz
2, Jakubowski Piotr, lekarz
3, Lemańska Małgorzata, lekarz
4, Pojda Jarosław, lekarz
5, Romańska-Zygmunciak Joanna, lekarz