Zbigniew Brzezin

Tytuł zawodowy: lekarz

Specjalizacje: chirurgia dziecięca st. II

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Biogram:
59 lat, specjalista chirurgii dziecięcej. Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Od 1998 r. zastępca ordynatora oddziału chirurgii dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie,  właściciel NZOZ „Panaceum” w Częstochowie.
Jeden z głównych inicjatorów i twórców samodzielnej Izby Lekarskiej w Częstochowie
Z ramienia NRL uczestniczył w komitetach organizacyjnych I i II Światowego Kongresu Polonii Medycznej w Częstochowie. Przewodniczył komitetowi organizacyjnemu VI Światowego Kongresu Polonii Medycznej w Częstochowie w 2006 r.
W latach 2001-2007 przewodniczący i wiceprzewodniczący rad społecznych kilku zakładów opieki zdrowotnej na terenie Częstochowy.
Współorganizator, wspólnie z Prezydentem Miasta Częstochowy, cyklicznych Kongresów Częstochowian w latach: 2003, 2006, 2009.
Nagrodzony: Złotym Krzyżem Zasługi (2001) oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009).
Laureat:
- Bene Meritus - odznaki Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Lekarskiego (2002)
- nagroda I stopnia (2002) oraz II stopnia (2010) Prezydenta Miasta Częstochowy im. dr. Wł. Biegańskiego w dziedzinie ochrony zdrowia
- Meritus Pro Medicis (2009)
Wykształcenie pozamedyczne:
- zdany egzamin państwowy na członka rad nadzorczych
- studia podyplomowe - spec. marketing i zarządzanie na Politechnice Częstochowskiej
 
Pełnione funkcje:
Naczelna Izba Lekarska:
- delegat na Krajowy Zjazd Lekarzy wszystkich kadencji
- członek Naczelnej Rady Lekarskiej wszystkich kadencji;
- członek Prezydium NRL 2009-2013
- członek Komisji Zdrowia Publicznego i Ubezpieczeń Społecznych: 1989-1993
- członek Komisji Zdrowia Publicznego i Ubezpieczeń Społecznych Zdrowotnych ? reprezentant NRL w Sejmie RP: 1993-1997,
- przewodniczący zespołu ds. nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach  zdrowotnych, dzięki któremu ustawa została znowelizowana m. In. o możliwość wypisywania recept refundowanych w lekarskich gabinetach prywatnych, kierowanie pacjentów z gabinetów prywatnych do szpitali oraz uczestnictwo przedstawicieli samorządu lekarskiego przy zawieraniu kontraktów z płatnikiem: 1997-2001;
- członek Komisji ds. Zmian Systemowych 2001 – 2005;
- członek Zespołu ds. Lekarzy Kas Chorych 2001 – 2005;
- przewodniczący Komisji Legislacyjnej NRL 2009-2013;
Rzecznik Praw Lekarza NRL 2014-2017
- członek Konwentu Przewodniczących oraz Konwentu Prezesów ORL 2001 - 2005, 2005-2009; 2014-2017
- sekretarz Rady Nadzorczej SKOK Izb Lekarskich: 2002-2007
Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie:
- delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy wszystkich kadencji;
- przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej: 2001-2005,  2005 - 2009
- wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej: 2009-2013
- prezes Okręgowej Rady Lekarskiej 2014-2017
- członek Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie wszystkich kadencji;
- członek Okręgowej Komisji Wyborczej: 2009-2013
- przewodniczący komisji ds. informacji i biuletynu, redaktor naczelny Częstochowskiej Gazety Lekarskiej: 2009-2013
- członek zespołu ds. marketingu: 2009-2013

Delegatura w Częstochowie Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi
- delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy: 1989-1993, 1993-1997, 1997-2001
- wiceprzewodniczący ORL w Łodzi: 1997-2001
- przewodniczący ORL Delegatury w Częstochowie: 1997-2001