o wynikach wyborów na członków Okręgowej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie

Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej

Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie

z dnia 23.03.2018r.

o wynikach wyborów na XXI Okręgowym Zjeździe Lekarzy w Częstochowie

Zgodnie z § 45 ust. 1 załącznika do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych oraz na podstawie protokołów komisji wyborczych zgromadzenia wyborczego na XXI Okręgowym Zjeździe Lekarzy, obwieszczam

 

Do Okręgowej Komisji Wyborczej zostali wybrani następujący lekarze / lekarze dentyści:

 

Maciej Bilski

Romuald Górniak

Małgorzata Klimza

Mariusz Malicki

Marek Mikołajczyk

Jacek Mizerski

Jarosław Pojda

Danuta Sobkiewicz

Beata Sobocińska

Jadwiga Sojda

Krzysztof Szmaciarski

Grzegorz Zieliński

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej

Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie

lek. Grzegorz Zieliński