o wynikach wyborów na członków Okręgowej Rady Lekarskiej

Obwieszczenie

Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej

Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie

z dnia 23.03.2018r.

o wynikach wyborów na XXI Okręgowym Zjeździe Lekarzy w Częstochowie

Zgodnie z § 45 ust. 1 załącznika do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych oraz na podstawie protokołów komisji wyborczych zgromadzenia wyborczego na XXI Okręgowym Zjeździe Lekarzy, obwieszczam

 

Na członków Okręgowej Rady Lekarskiej wybrano następujących lekarzy/lekarzy dentystów:

 

Grażyna Adamkiewicz

Lidia Adrianowicz

Małgorzata Barańska

Elżbieta Foremna

Romuald Górniak

Beata Jakubiec-Bartnik

Krzysztof Janik

Piotr Zygmunt Janik

Anna Kapustecka

Urszula Kołodzińska

Dariusz Kopczyński

Małgorzata Klimza

Hanna Kupczak

Mariusz Malicki

Dorota Małanij

Krzysztof Muskalski

Stefan  Pawłowski

Jacek Rozpędek

Sławomir Strzelczyk

Rafał Zalasiński

Grzegorz Zieliński

 

 

 

 Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej

Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie

lek. Grzegorz Zieliński