o wynikach wyborów na zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Obwieszczenie

Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej

Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie

z dnia 23.03.2018r.

o wynikach wyborów na XXI Okręgowym Zjeździe Lekarzy w Częstochowie

Zgodnie z § 45 ust. 1 załącznika do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych oraz na podstawie protokołów komisji wyborczych zgromadzenia wyborczego na XXI Okręgowym Zjeździe Lekarzy, obwieszczam

 

Na Zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej wybrano następujących lekarzy/lekarzy dentystów:

 

Przemysław Chłądzyński
Marek Grzyb
Piotr Jakubowski
Piotr Maria Janik
Jacek Kret
Jadwiga Kołodziejczyk
Jacek Maćkowiak
Marek Mikołajczyk
Jacek Mizerski
Anita Oleksik
Marek Sternalski
Krzysztof Szmaciarski
Danuta Sobkiewicz
Przemysław Tkaczyński
Maciej Wilkowski
Zbigniew Zatoński

 Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej

Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie

lek. Grzegorz Zieliński