Reklama

Rzecznik Praw Lekarza

Wzór umowy na wystawianie recept refundowanych

Szanowni Państwo!

Prezes NFZ podpisała 30.06.2012 ok. 18.30 nowe Zarządzenie 38/2012/DGL w sprawie wzoru umowy na wystawianie recept refundowanych
http://www.nfz.gov.pl/new/?katnr=3&;dzialnr=12&artnr=4986.

 

Niestety nowa umowa jest najgorsza ze wszystkich dotychczasowych. Nie zawiera co prawda zapisów o zwrocie nienależnej refundacji ale jednocześnie wprowadza ryczałtową karę 200 zł za każda błędnie wystawioną receptę (przeciętna kwota dopłaty do leku to jedynie  34 zł). Umowa przewiduje dodatkowo kary po 200zł za poszczególne rodzaje nieprawidłowości. Sprawdźcie. W sumie za 1 receptę może być kara 600 zł.

Treść umowy jest dla nas nie do zaakceptowania. Jedynym rozsądnym wyjściem jest całkowite zignorowanie jej. Tak więc hasło bojkotu umów na recepty refundowane nadal pozostaje aktualne.

 

Nowe Zarządzenie komplikuje życie lekarzom którzy podpisali wcześniej aneksy wysłane przez Prezesa Paszkiewicza - tracą one ważność. Mam nadzieję że tym razem do protestu przystąpi 100% lekarzy.

 

Organizacje lekarskie skupione w POL (Porozumieniu Organizacji Lekarskich) zaleciły dodatkowo od 1.07.2012 protest totalny ? czyli akcję 100% recept na 100%. Zgodnie z ustaleniami na spotkaniu POL w dn. 30.06 ma on mieć możliwie najszerszy zasięg i polegać na wystawianiu recept na drukach opracowanych przez NRL lub wystawianiu recept na normalnych drukach ale bez kodu NFZ i z pieczątką ?Refundacja do decyzji NFZ? lub  pisaniu nazw międzynarodowych bez orzekania o stopniu refundacji, this site malady przepisywaniu leków nierefundowanych lub pozostawianiu pustego pola kodu NFZ. Wszystkie te działania prowadza do wystawienia recepty na 100%.

 

Druki recept opracowanych przez NIL ? do odebrania w regionalnych siedzibach OZZL.