Rejony wyborcze

Okręgowa Rada Lekarska w dniu 21.12.2012 r.

uchwłą 385/III/12

ustaliła 21 rejonów wyborczych

 

Rejon wyborczy Nazwa rejonu wyborczego
K7.01 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
K7.02 Wojewódzki Szpital Zespolony
K7.03 Zespół Szpitali Miejskich
K7.04 Szpital Hutniczy
K7.05 Kłobuck - Powiat - Lekarze
K7.06 Kłobuck - Powiat - Dentyści
K7.07 Lubliniec - Powiat - Lekarze
K7.08 Lubliniec - Powiat - Dentyści
K7.09 Myszków - Powiat - Lekarze - Szpital
K7.10 Myszków - Powiat - Lekarze - Lecznictwo Ambulatoryjne
K7.11 Myszków - Powiat - Dentyści
K7.12 Blachownia - Szpital - Lekarze
K7.13 Częstochowa - Emeryci - Lekarze
K7.14 Częstochowa - Emeryci - Dentyści
K7.15 Częstochowa - Lecznictwo Ambulatoryjne Północ - Lekarze
K7.16 Częstochowa - Lecznictwo Ambulatoryjne Południe - Lekarze
K7.17 Częstochowa - Dentyści - Północ
K7.18 Częstochowa - Dentyści - Południe
K7.19 Częstochowa - Powiat Ziemski - Lekarze
K7.20 Częstochowa - Powiat Ziemski - Dentyści
K7.21 Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich

 

 

Uchwała nr 1/2013

Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie

z dnia 19 lutego 2013 r.

w sprawie ustalenia listy członków poszczególnych rejonów wyborczych oraz liczby mandatów, healing które powinny być wybrane w poszczególnych rejonach

Na podstawie § 13 ust. 13 Uchwały nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwołania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, Okręgowa Komisja Wyborcza w Częstochowie, postanawia:

§ 1
Ustalić listę członków poszczególnych rejonów wyborczych oraz liczbę mandatów, które powinny być wybrane w poszczególnych rejonach wyborczych, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej

Grzegorz Zieliński

 

 

 

Liczba mandatów przypadająca na poszczególne rejony wyborcze

 

Rejon wyborczy Nazwa rejonu Liczba mandatów
K7.01 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 13
K7.02 Wojewódzki Szpital Zespolony 5
K7.03 Zespół Szpitali Miejskich 7
K7.04 Szpital Hutniczy 3
K7.05 Kłobuck - Powiat - Lekarze 4
K7.06 Kłobuck - Powiat - Dentyści 2
K7.07 Lubliniec - Powiat - Lekarze 7
K7.08 Lubliniec - Powiat - Dentyści 2
K7.09 Myszków - Powiat - Lekarze 3
K7.10 Myszków - Powiat - Lekarze- Lecznictwo Ambulatoryjne 4
K7.11 Myszków - Powiat - Dentyści 2
K7.12 Blachownia - Szpital - Lekarze 2
K7.13 Częstochowa - Emeryci - Lekarze 7
K7.14 Częstochowa - Emeryci - Dentyści 3
K7.15 Częstochowa - Lecznictwo Ambulatoryjne Północ - Lekarze 12
K7.16 Częstochowa - Lecznictwo Ambulatoryjne Południe - Lekarze 13
K7.17 Częstochowa - Dentyści - Północ 9
K7.18 Częstochowa - Dentyści - Południe 8
K7.19 Częstochowa - Powiat Ziemski - Lekarze 5
K7.20 Częstochowa - Powiat Ziemski - Dentyści 3
K7.21 Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich 1

 

 

Uchwała nr 2/2013


Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie

z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie ustalenia terminu zgłaszania kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy

Na podstawie § 17 ust. 2 Uchwały nr 12 X Krajowego  Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, Okręgowa Komisja Wyborcza w Częstochowie, postanawia:

§ 1

Ustalić na dzień 8 kwietnia 2013 r. termin zgłaszania kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Okręgowej Komisji Wyborczej

Grzegorz Zieliński