Obwieszczenie o wynikach wyborów na stanowiska członków Okręgowego Sądu Lekarskiego w Częstochowie

OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI WYBORCZEJ
XVI OKRĘGOWEGO SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
ZJAZDU LEKARZY W CZĘSTOCHOWIE
z dnia 13 grudnia 2013 r.

o wynikach wyborów na stanowiska członków Okręgowego Sądu Lekarskiego w Częstochowie

     Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 219, poz. 1708 ze zm.) oraz § 30 ust. 1 Uchwały nr 12 X Krajowego  Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, Okręgowa Komisja Wyborcza w Częstochowie, ogłasza się co następuje:


§ 1

     W wyniku przeprowadzonych wyborów na stanowiska członków Okręgowego Sądu Lekarskiego w Częstochowie, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XVI Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Częstochowie ogłasza się, że: członkami Okręgowego Sądu Lekarskiego w Częstochowie na okres kadencji 2013-2017 zostali wybrani:

Borkowski Maciej Leonard    L
Gubała Ireneusz Stanisław    L
Jastrzębska Zofia Anna        L
Kaim-Hagar Dorota Iwona        L
Kapustecki Janusz        L
Koper Robert Mariusz        L
Kuchciak-Hampel Teresa        D
Noszkowska Elżbieta Janina    D
Olejnik Ryszard Kazimierz    L
Oleksik Piotr Andrzej        L
Pietreniuk Władysław        L
Rudziński Lesław Piotr        D
Zalasińska Małgorzata         D

Przewodniczący XVI Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Częstochowie

Marek Mikołajczyk


Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie

Grzegorz Zieliński


Częstochowa, 20.12.2013 r.