Obwieszczenie o wynikach wyborów na stanowiska członków Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie

OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI WYBORCZEJ
XVI OKRĘGOWEGO SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
ZJAZDU LEKARZY W CZĘSTOCHOWIE
z dnia 13 grudnia 2013 r.

o wynikach wyborów na stanowiska członków Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie

     Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 219, poz. 1708 ze zm.) oraz § 30 ust. 1 Uchwały nr 12 X Krajowego  Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, Okręgowa Komisja Wyborcza w Częstochowie, ogłasza się co następuje:

§ 1

 W wyniku przeprowadzonych wyborów na stanowiska członków Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XVI Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Częstochowie ogłasza się, że: członkami Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie na okres kadencji 2013-2017 zostali wybrani:

Adamkiewicz Grażyna Paulina         L
Adrianowicz Krzysztof Andrzej         L
Barańska Małgorzata Janina         L
Górniak Romuald Jerzy             L
Jakubiec-Bartnik Beata Sylwia         L
Janik Piotr Zygmunt,             D
Kapustecka Anna                 D
Klimza Małgorzata Joanna             L
Kołodzińska Urszula Bożena         D
Kupczak Hanna Maria             L
Lemańska-Tkaczyńska Joanna Agnieszka D
Malicki Mariusz Robert             L
Muskalski Krzysztof Jan             L
Muskała Piotr Wiesław             L
Pawłowski Stefan Feliks             L
Rozpędek Jacek Zbigniew            L
Strzelczyk Sławomir Andrzej        L
Zalasiński Rafał Jan                D
Zejler Paweł Piotr                L
Zieliński Grzegorz Jan            L
Zybura Jolanta Grażyna            L


Przewodniczący XVI Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Częstochowie

Marek Mikołajczyk


Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie

Grzegorz Zieliński


Częstochowa, 20.12.2013 r.