Obwieszczenie o wynikach wyborów na stanowiska członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Częstochowie

OBWIESZCZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI WYBORCZEJ
XVI OKRĘGOWEGO SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
ZJAZDU LEKARZY W CZĘSTOCHOWIE
z dnia 13 grudnia 2013 r.

o wynikach wyborów na stanowiska członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Częstochowie


     Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. nr 219, poz. 1708 ze zm.) oraz § 30 ust. 1 Uchwały nr 12 X Krajowego  Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, Okręgowa Komisja Wyborcza w Częstochowie, ogłasza się co następuje:

§ 1

     W wyniku przeprowadzonych wyborów na stanowiska członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Częstochowie, na podstawie protokołu Zgromadzenia Wyborczego XVI Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Częstochowie ogłasza się, że: członkami Okręgowej Komisji Rewizyjnej w Częstochowie na okres kadencji 2013-2017 zostali wybrani:


Jakubowska Anna Halina            L
Janik Piotr Maria                D
Lemańska Małgorzata Jadwiga        L
Magnuszewska-Pankiewicz Barbara     L    
Sikora Marian Adam            L
Przewodniczący XVI Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy w Częstochowie

Marek Mikołajczyk


Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie

Grzegorz Zieliński


Częstochowa, 20.12.2013 r.