Okręgowa Rada Lekarska 2013-2017

Pełna lista członków Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie

 

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie
Zbigniew Brzezin

 

Adamkiewicz Grażyna Paulina
Adrianowicz Krzysztof Andrzej
Barańska Małgorzata Janina
Górniak Romuald Jerzy
Jakubiec-Bartnik Beata Sylwia
Janik Piotr Zygmunt
Kapustecka Anna
Klimza Małgorzata Joanna
Kołodzińska Urszula Bożena
Kupczak Hanna Maria
Lemańska-Tkaczyńska Joanna Agnieszka
Malicki Mariusz Robert
Muskalski Krzysztof Jan
Muskała Piotr Wiesław
Pawłowski Stefan Feliks
Rozpędek Jacek Zbigniew
Strzelczyk Sławomir Andrzej
Zalasiński Rafał Jan
Zejler Paweł Piotr
Zieliński Grzegorz Jan
Zybura Jolanta Grażyna