Okręgowy Sąd Lekarski 2013-2017

Przewodniczący Okręgowego Sądu Lekarskiego w Częstochowie - Janusz Kapustecki
I Zastępca Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego w Częstochowie - Władysław Pietreniuk
II Zastępca Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego w Częstochowie - Teresa Kuchciak?Hampel

 

Pełna lista członkowów Okręgowego Sądu Lekarskiego w Częstochowie:

Borkowski Maciej Leonard
Gubała Ireneusz Stanisław
Jastrzębska Zofia Anna
Kaim-Hagar Dorota Iwona
Koper Robert Mariusz
Kuchciak-Hampel Teresa
Noszkowska Elżbieta Janina
Olejnik Ryszard Kazimierz
Oleksik Piotr Andrzej
Pietreniuk Władysław
Rudziński Lesław Piotr
Zalasińska Małgorzata

 

 

 

Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów lekarskich