Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie 2013-2017

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie

Zbigniew Brzezin

 

Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie

Mariusz Malicki

 

Wiceprezes ds. Lekarzy Dentystów Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie

Urszula Kołodzińska

 

Skarbnik Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie

Grzegorz Zieliński

 

Sektetarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie

Małgorzata Klimza

 

Zastępca Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie

Romuald Górniak

 

Członkowie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie:

Beata Jakubiec?Bartnik
Anna Kapustecka