Komisja bytowa


Przewodnicząca Beata Jakubiec-Bartnik
1.Krzysztof Adrianowicz  
2.Teresa Kuchciak-Hampel
3.Danuta Sobkiewicz
4.Sławomir Strzelczyk

 

pracownik biura obsługujący komisję: Olga Nocoń