Komisja ds. Rejestracji Praktyk Lekarskich


Przewodnicząca: Danuta Sobkiewicz
1.Lidia Adrianowicz
2.Sławomir Cichoń
3.Teresa Kuchciak -Hampel
4.Marek Mikołajczyk
5.Jan Mroczek
6.Stefan Pawłowski
7.Władysław Pietreniuk
8.Andrzej Szczygłowski

 

 

pracownik biura obsługujący komisję: Iwona Masialska