Zespół ds. młodych lekarzy


Przewodnicząca: Joanna Lemańska-Tkaczyńska
1.Piotr Maria Janik
2.Monika Jędrycha ? Kowalik
3.Aleksandra  Niedziela
4.Katarzyna Klimala