Reklama
Reklama

Opt-Out Pack

Zamieszczamy komplet materiałów wchodzących w skład tzw. „Opt-Out Pack”, firmowanych przez Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy i Porozumienie Rezydentów OZZL, które przekazano do  OIL w Częstochowie w dniu 23.11.2017 r. z Naczelnej Izby Lekarskiej wraz z listem przewodnim Prezesa NRL.


Załączniki
    Pismo Prezesa NRL 23.11.17.pdf
    1. Wstęp i spis treści.pdf
    2. Cofnięcie zgody na opt-out.doc
    3. Żądania dyrektor.doc
    4. Odezwa do kierowników-ordynatorów.pdf
    5. Odezwa do Lekarzy.pdf
    6. Instrukcja obsługi opt-out.pdf
    7. FAQ prawne dotyczące opt-out.pdf