Reklama
Reklama

o wynikach wyborów na Krajowy Zjazd Lekarzy

 

Obwieszczenie

Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej

Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie

z dnia 23.03.2018r.

o wynikach wyborów na XXI Okręgowym Zjeździe Lekarzy w Częstochowie

Zgodnie z § 45 ust. 1 załącznika do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych oraz na podstawie protokołów komisji wyborczych zgromadzenia wyborczego na XXI Okręgowym Zjeździe Lekarzy, obwieszczam

 

Delegatami na Krajowy Zjazd Lekarzy zostali następujący lekarze/lekarze dentyści:

 

Zbigniew Brzezin

Romuald Górniak

Urszula Kołodzińska

Małgorzata Klimza

Mariusz Malicki

 

 

 

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej

Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie

lek. Grzegorz Zieliński