Reklama

Rzecznik Praw Lekarza

Reklama
Reklama

Zarząd Lekarskiej Kasy Pożyczkowej przy OIL w Łodzi informuje.

Szanowne Koleżanki

i Koledzy,

członkowie Lekarskiej Kasy Pożyczkowej w Łodzi

 

Zarząd Lekarskiej Kasy Pożyczkowej przy OIL w Łodzi informuje, że

12 czerwca 2018 r.

odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków LKP.

I termin – godz. 15:00, II termin – godz. 15:15.

 

Miejsce zgromadzenia: Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi ul. Czerwona 3

 

W imieniu Zarządu Lekarskiej Kasy Pożyczkowej

 

dr n. med. Kalina Jaskuła

Przewodnicząca Zarządu LKP