Reklama
Reklama

Stanowisko ORL w częstochowie z dn. 16 listopada 2018 r.

STANOWISKO OKRĘGOWEJ RADY LEKARSKIEJ W CZĘSTOCHOWIE
z dnia 16 listopada 2018 r.
Okręgowa Rada Lekarska w Częstochowie wyraża stanowczy sprzeciw wobec wszelkich ruchów „antyszczepionkowych”, które dążą do wprowadza dobrowolności szczepień. Zniesienie obowiązku szczepień ochronnych niesie zagrożenie powrotu chorób zakaźnych dla całej populacji. Stosowanie szczepień ochronnych jest profilaktyką i ma wpływ na kształtowanie się odporności całego społeczeństwa.
Jako samorząd lekarski apelujemy o podjęcie kampanii edukacyjnej w celu uświadomienia społeczeństwu zagrożenia, jakie niesie ze sobą zniesienie obowiązkowych szczepień. Wobec narastających ruchów „antyszczepionkowych” konieczna jest akcja promująca merytoryczną wiedzę na temat szczepień ochronnych i ich zbawczego wpływu na skuteczne zwalczanie i eliminację wielu chorób zakaźnych.
W pełni popieramy obywatelską inicjatywę ustawodawczą „Szczepimy – bo myślimy”, mającą na celu wprowadzenie zmian w ustawie Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw, polegających na uzależnieniu przyjęć dzieci do publicznych żłobków i przedszkoli od przedłożenia zaświadczenia o posiadaniu przez kandydata szczepień ochronnych. Apelujemy do lekarzy i lekarzy dentystów, aby włączyli się w akcję zbierania podpisów poparcia dla inicjatywy wprowadzenia obowiązku przedłożenia zaświadczenia o przyjętych szczepieniach ochronnych przez dzieci przyjmowane do publicznych żłobków i przedszkoli.

Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie
Grzegorz Zieliński

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiejw Częstochowie
Zbigniew Brzezin