Reklama
Reklama

POSTĘPY W KARDIOLOGII I ONKOLOGII

XI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA 
TOWARZYSTWA LEKARSKIEGO CZĘSTOCHOWSKIEGO
„POSTĘPY W KARDIOLOGII I ONKOLOGII”
Częstochowa, 12 października 2019 r. (sobota)
Aula Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
Aleja Armii Krajowej 19

Organizator
Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie 
Współorganizatorzy 
Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie
Instytut Nauk o Zdrowiu i Żywieniu Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
Pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy
Krzysztofa Matyjaszczyka