Reklama
Reklama

e-recepta krok po kroku

„Bezpłatne szkolenie – e-recepta krok po kroku”
w dniu 4 października 2019 r.
Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie jest organizatorem szkolenia nt. „E-recepta – krok po kroku”, przy współudziale przedstawicieli CSiOZ oraz Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
Miejscem szkolenia jest sala wykładowa Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie, ul. gen. J. Zajączka 5.
Szkolenie skierowane jest do lekarzy wszystkich specjalizacji.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Za udział w szkoleniu przysługują uczestnikom 4 punkty edukacyjne potwierdzone certyfikatem.
Informacje o szkoleniu oraz program znajdują się na stronie www.oilczestochowa.pl.
Szkolenie odbywa się w dwóch turach: o godz. 10:00 oraz o godz. 14:00.