Komunikat Komisji Stomatologicznej NRL

Komunikat Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie sytuacji związanej z pandemią COVID-19.


Komunikat dotyczy m.in. sposobu udzielania świadczeń,

sytuacji finansowej praktyk i podmiotów udzielających świadczenia stomatologiczne w obliczu pandemii i zaopatrzenia placówek stomatologicznych w wyroby medyczne służące ochronie osobistej i dezynfekcji.

 

KOMUNIKAT KS NRL