Ogólne Warunki Umów - finansowanie

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA dnia 14 marca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

 

 

https://nil.org.pl/dla-lekarzy/prawo/4481-ogolne-warunki-umow-finansowanie