Wsparcie psychologiczne pracownikom ochrony zdrowia

Pismo Wojewódzkiego Koordynatora Wsparcia Psychologicznego

- Wojewoda Śląski wspólnie z Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie Psychologii Klinicznej dr. n. hum. Katarzyną Sitnik-Warchulską podjął działania, które zapewnią wsparcie psychologiczne pracownikom ochrony zdrowia:

 

więcej w piśmie