Apel do Głównego Inspektora Sanitarnego

Apel
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie
z dnia 3 kwietnia 2020 r.
do Głównego Inspektora Sanitarnego
o pilne wydanie zaleceń dla podmiotów wykonujących usługi stomatologiczne

 

Prezydium ORL w Częstochowie, w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju zwraca się z apelem o pilne opracowanie i podjęcie działań umożliwiających wdrożenie szczegółowych zaleceń w celu zapewnienia bezpieczeństwa lekarzom, personelowi medycznemu oraz pacjentom podczas udzielania świadczeń stomatologicznych. Ze względu na specyfikę świadczeń stomatologicznych, dotychczas stosowane procedury i środki ochrony osobistej nie zapewniają bezpieczeństwa. Opracowanie nowych wytycznych, z uwzględnieniem zapewnienia lekarzom dentystom dostępu do odpowiednich środków ochrony osobistej oraz do testów potwierdzających lub wykluczających zakażenie wirusem SARS-CoV-2 pozwoli zminimalizować możliwość transmisji zakażenia.

Wiceprezes ORL w Częstochowie, Mariusz Malicki

Sekretarz ORL w Częstochowie, Grzegorz Zieliński