Redakcja

Częstochowska Gazeta Lekarska
Wydawca: Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie,
ul. gen. J. Zajączka 5, 42-200 Częstochowa


Redaguje kolegium:

Zbigniew Brzezin - redaktor naczelny, check

Beata Jakubiec-Bartnik,

Anna Kapustecka,

Katarzyna Klimala,

Mariusz Malicki,

Krzysztof  Muskalski,

Anna Żelechowska.

 

Redakcja techniczna: Iwona Coner

 

Redakcja zastrzega sobie prawo do skrótów, adiustacji, zmiany tytułów.Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę reklam.