Reklama
Reklama

Informacje

Stanowisko Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie

Stanowisko Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie
z dnia 13 września 2019 r.
w sprawie kampanii „Polska to chory kraj”

Okręgowa Rada Lekarska w Częstochowie wyraża poparcie dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie za inicjatywę kampanii społecznej pod hasłem „Polska to chory kraj”.

 

Uważamy, że akcja ta przyczyni się do zwiększenia świadomości w społeczeństwie o prawdziwej sytuacji w ochronie zdrowia. Samorząd lekarski od lat domaga się publicznej debaty i podjęcia zdecydowanych działań zmierzających do reformy systemu ochrony zdrowia.

 

Mamy nadzieję, że kampania rozpoczęta przez Kolegów z Warszawy spowoduje otwartą, merytoryczną dyskusję, pomoże sformułować postulaty najpilniejszych zmian i stworzyć podwaliny dla gruntownej przebudowy systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Prezes ORL w Czestochowie Zbigniew Brzezin

Sekretarz ORL w Częstochowie Grzegorz Zieliński

 

e-recepta krok po kroku

„Bezpłatne szkolenie – e-recepta krok po kroku”
w dniu 4 października 2019 r.
Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie jest organizatorem szkolenia nt. „E-recepta – krok po kroku”, przy współudziale przedstawicieli CSiOZ oraz Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
Miejscem szkolenia jest sala wykładowa Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie, ul. gen. J. Zajączka 5.
Szkolenie skierowane jest do lekarzy wszystkich specjalizacji.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Za udział w szkoleniu przysługują uczestnikom 4 punkty edukacyjne potwierdzone certyfikatem.
Informacje o szkoleniu oraz program znajdują się na stronie www.oilczestochowa.pl.
Szkolenie odbywa się w dwóch turach: o godz. 10:00 oraz o godz. 14:00.