Reklama

Rzecznik Praw Lekarza

Reklama
Reklama

Informacje

Nowelizacja ustawy o odpadach – 24 lipca 2018 r. mija termin złożenia wniosku o wpis do BDO!

w związku z nowelizacją ustawy o odpadach P R Z Y P O M I N A M Y , że 24 lipca mija termin złożenia wniosku o wpis do BDO !

 

W związku z nowelizacją ustawy o odpadach, lekarze i lekarze dentyści prowadzący podmioty wykonujące działalność leczniczą, będący wytwórcami odpadów obowiązanymi do prowadzenia ewidencji odpadów, są zobowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzonego przez marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu (art. 50 ust. 1 pkt 5 lit e w związku z art. 234 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; Dz. U. z 2018 r. poz. 992, z pózn. zm.). Rejestr ten stanowi integralną część Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

więcej na stronach NIL lub www.slaskie.pl

Środowe dyżury pracowników ZUS w NFZ

 

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz Delegatura Śląskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Częstochowie zapraszają na środowe dyżury pracowników ZUS w NFZ.
 
W każdą środę w godzinach od 9.00 do 13.00 w budynku Częstochowskiej Delegatury NFZ przy
ul. Czartoryskiego 28 dyżurować będą pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W tych dniach pracownicy ZUS będą:
•    zakładać profile na Platformie Usług Elektronicznych – niezbędne do wystawiania e ZLA;
•    prowadzić szkolenia przystanowiskowe dotyczące wystawiania i anulowania e-ZLA, składania FZLA;
•    odpowiadać na pytania i wątpliwości dotyczące elektronicznych zwolnień lekarskich;
•    pomagać w uzyskiwaniu certyfikatu z ZUS;
•    pomagać w uzyskaniu e-podpisu (potwierdzać profile ePUAP).
Ważna informacja:
aby móc pobrać bezpłatny certyfikat do podpisywania elektronicznych zwolnień, lekarz powinien dysponować własnym nośnikiem (pendrive, laptop).