Reklama

Rzecznik Praw Lekarza

Reklama
Reklama

Informacje

XXI Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd lekarzy w Częstochowie

 

rollup03s

KOMITET ORGANIZACYJNY
XXI SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO
OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY W CZĘSTOCHOWIE

ZAPRASZA SZANOWNYCH DELEGATÓW
NA OBRADY, KTÓRE ODBĘDĄ SIĘ
W

OKRĘGOWEJ IZBIE LEKARSKIEJ W CZĘSTOCHOWIE
ul. gen. J. ZAJĄCZKA 5

TERMIN ZJAZDU:

23 MARCA 2018 R.
POCZĄTEK OBRAD: 9:00

UPRZEJMIE PRZYPOMINAMY, ŻE ZGODNIE Z ART. 22 P. 4 USTAWY
Z DNIA 2.12.2009 R. O IZBACH LEKARSKICH
OBECNOŚĆ NA ZJEŹDZIE JEST OBOWIĄZKOWA

Biuro zjazdu będzie czynne w dniu 23 marca 2018 r. od godz. 8.00 w miejscu obrad. Biuro dokonuje akredytacji uczestników.
Prosimy o zabranie na zjazd otrzymanych materiałów zjazdowych.

Komitet organizacyjny zjazdu:    Prezydium ORL:
przewodniczący Zbigniew Brzezin
członkowie:
Romuald Górniak
Beata Jakubiec-Bartnik
Anna Kapustecka
Małgorzata Klimza
Urszula Kołodzińska
Mariusz Malicki
Grzegorz Zieliński

rollup04s

 

 

Zaburzenia oddychania w czasie snu

Program konferencji 14 marca 2018 r.
Zaburzenia oddychania w czasie snu
- rozpoznawanie i leczenie w świetle najnowszych wytycznych
.
17:00 Otwarcie konferencji.

1.Zespół obturacyjnego bezdechu sennego – diagnostyka, leczenie.
 Punkt widzenia internisty i specjalisty pulmonologa
lek. med. Justyna Tyfel-Paluszek
2.Powikłania zespołu obturacyjnego bezdechu sennego.  Problem widziany okiem  kardiologa.  – dr n. med. Przemysław Gworys
3.Zespól obturacyjnego bezdechu sennego a bezpieczne kierowanie pojazdem.  Wszyscy jesteśmy kierowcami – lek.  med. Justyna Tyfel-Paluszek
4.Leczenie – co możemy zaoferować pacjentowi. Telemedycyna.

19:00 Przerwa kawowa
19:30 Podsumowanie konferencji, dyskusja.