Wystawy malarskie

I wystawa częstochowskich lekarzy malujących

Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie zaprasza na I wystawę częstochowskich lekarzy malujących

Pragnąc zaktywizować środowisko twórcze lekarzy, pharmacy Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie przedstawia I wystawę prac częstochowskich lekarzy malujących.
Prezentując prace siedmiu lekarzy liczymy na powiększenie tego grona w przyszłości o kolejnych twórców.
Naszym celem jest ożywienie środowiska lekarskiego regionu częstochowskiego, zajmujących się różnymi formami wypowiedzi artystycznej. Chcielibyśmy poznać Was ze sobą, wykorzystać Wasz potencjał twórczy do pokazania medyków, od nieznanej dotąd strony.
Marzą nam się kolejne wystawy, spotkania  literackie, występy aktorskie.


Zapraszamy do współpracy!

Przewodnicząca Komisji ds. Kultury
Anna Żelechowska

Więcej…