Get Adobe Flash player

Organizacje Polonii Medycznej

Organizacje Polonii Medycznej - Krajowe

Białoruś
?    Polskie Towarzystwo Lekarskie na Grodzieńszczyźnie http://www.polmed.org/pl/members/grodno.htm
?    Polskie Towarzystwo Lekarskie w Baranowiczach http://www.polmed.org/bialorus/Baranowicze.pdf

Czechy
?    Polskie Towarzystwo Medyczne w Republice Czeskiej http://www.medics.cz/ptmrc/index.html

Francja
?    Stowarzyszenie Pracownikow Zdrowia Pochodzenia Polskiego z siedziba w Lille http://www.polmed.org/pl/members/lille.htm
?    Stowarzyszenie Lekarzy Pochodzenia Polskiego we Francji z siedzibą w Paryżu http://monsite.wanadoo.fr/amopf/

Gruzja
?    Związek Polonii Medycznej w Gruzji im. św. Grigola Peradze http://polmed.org/gruzja/2003.05.06Gruzja.pdf

Litwa
?    Polskie Stowarzyszenie Medyczne na Litwie http://www.polmed.org/pl/members/wilno.htm

Mołdawia
?    Polskie Towarzystwo Medyczne w Mołdawii http://www.polmed.org/moldawia/index.htm

Niemcy
?    Niemiecko-Polskie Towarzystwo Medyczne ? Berlin http://www.dpmg-berlin.de/
?    Polskie Towarzystwo Medyczne w Niemczech http://www.ptm-d.com/

Rosja
?    Stowarzyszenie Lekarzy Polskich przy Zwiazku Polakow w St. Petersburgu

Szwecja
?    Polski Związek Medyczny w Szwecji, medical oddział w Sztokholmie (PMFS) http://www.pmfs.org/
?    Polski Związek Medyczny w Szwecji, salve oddział w Malmö

Ukraina
?    Koło Lekarskie przy Towarzystwie Kultury Polskiej Zakarpacka

USA
?    Związek Lekarzy Polskich w Chicago http://www.zlpchicago.org/
?    Polsko-Amerykańskie Towarzystwo Medyczne (PAHA) http://www.pahausa.org/

Wielka Brytania
?    Związek Polskich Lekarzy na Obczyźnie http://www.polishmedicalassociation.co.uk/

Organizacje Polonii Medycznej - Międzynarodowe

.