Beata Jakubiec-Bartnik

Tytuł zawodowy: lekarz

Biogram:
40 lat, dr n. med., specjalista rehabilitacji medycznej, absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach
Zatrudnienie: Miejski Szpital Zespolony Szpital im. L. Rydygiera w Częstochowie.

Pełnione funkcje:
Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie:
- delegat na Okręgowy Zjazd Lekarzy: 2009-2013
- członek Okręgowej Rady Lekarskiej: 2009-2013
- członek prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej: 2009-2013
- członek Komisji ds. Kształcenia Podyplomowego: 2009-2013