o wynikach wyborów na członków Okręgowego Sądu Lekarskiego

Obwieszczenie

Przewodniczącego Okręgowej Komisji Wyborczej

Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie

z dnia 23.03.2018r.

o wynikach wyborów na XXI Okręgowym Zjeździe Lekarzy w Częstochowie

Zgodnie z § 45 ust. 1 załącznika do uchwały Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych oraz na podstawie protokołów komisji wyborczych zgromadzenia wyborczego na XXI Okręgowym Zjeździe Lekarzy, obwieszczam

 

Na Członków Okręgowego Sądu Lekarskiego wybrano następujących lekarzy/lekarzy dentystów:

 

Maciej Borkowski

Dariusz Czekaj

Anastazja Janik

Zofia Jastrzębska

Dorota Kaim-Hagar

Robert Koper

Jerzy Kuźnik

Elżbieta Noszkowska

Ryszard Olejnik

Piotr Oleksik

Monika Pachura

Władysław Pietreniuk

Lesław Rudziński

Leszek Sułkowski

Krzysztof Wolnik

Małgorzata Zalasińska

 

Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej

Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie

lek. Grzegorz Zieliński