Uchwały Prezydium ORL-III kadencja

Uchwały: 08-01-2010

1/P-III/10    08-01-2010    Elżbieta Gawlik-Well    Specjalistyczna praktyka lekarska                
2/P-III/10    08-01-2010    Andrzej Steckiewicz    Specjalistyczna  praktyka lekarska                
3/P-III/10    08-01-2010    Przemysław Jawor    Specjalistyczna praktyka lekarska                
4/P-III/10    08-01-2010    Krzysztof Płuska     Specjalistyczna praktyka lekarska                
5/P-III/10    08-01-2010    Paweł Mieszczański, physician Klaudiusz Olszowski, cialis sale Piotr Kamkow    Grupowa praktyka lekarska                
6/P-III/10    08-01-2010    Grupowa praktyka lekarska Panki, cialis ul. 1-go Maja 12    Wykreślenie praktyki grupowej              

 

Uchwały: 22-01-2010

7/P-III/10    22-01-2010    Barbara Nowicka    praktyka pod adresem                
8/P-III/10    22-01-2010    Janusz Rabus    praktyka pod adresem                
9/P-III/10    22-01-2010    Anna Osiewacz    praktyka pod adresem                
10/P-III/10    22-01-2010    Paweł Kacprzak    w miejscu wezwania                
11/P-III/10    22-01-2010    Bożena Flis    skreślenie                
12/P-III/10    22-01-2010    Sergiusz Ilijn    skreślenie                
13/P-III/10    22-01-2010    Renata Pawlak-Chromy  PWZ    PWZ                
14/P-III/10    22-01-2010    Stanisława Szuber    PWZ    PWZ                
15/P-III/10    22-01-2010    TYTAN    "potwierdzenia warunków kształcenia i wpisu
do rejestru podmiotów  uprawnionych do organizowania szkoleń"                
16/P-III/10    22-01-2010    KODENDT    Potwierdzenie warunków kształcenia                
17/P-III/10    22-01-2010    Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej    Potwierdzenie warunków kształcenia                
18/P-III/10    22-01-2010    Punkty edukacyjne    "Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy
"                
19/P-III/10    22-01-2010    ORL     Ustalenie wysokości ryczałtów, w celu zwrotu zasadniczych kosztów związanych z pełnieniem funkcji w organach ORL               

 

Uchwały: 26-02-2010

20/P-III/10    26-02-2010    Elżbieta Nabiałek    PWZ                
21/P-III/10    26-02-2010    Magdalena Grkow     odbycie przeszkolenia                 
22/P-III/10    26-02-2010    Katrzyna Szuba     wpisanie lekarza na listę członków OIL                
23/P-III/10    26-02-2010    Radosław Turski    Indywidualna praktyka lekarska                
24/P-III/10    26-02-2010    Eliza Pasek-Sobczyk    Indywidualna praktyka lekarska                
25/P-III/10    26-02-2010    Renata Piątkiewicz-Blukacz    Indywidualna praktyka lekarska                
26/P-III/10    26-02-2010    Korn Renata    Indywidualna praktyka lekarska                
27/P-III/10    26-02-2010    Elżbieta Banasiak-Papież    skreślenie z rejestru praktyk                
28/P-III/10    26-02-2010    Aleksandra Kulej     Indywidualna praktyka lekarska                
29/P-III/10    26-02-2010    Eliza Pasek-Sobczyk    skreślenie z rejestru praktyk                
30/P-III/10    26-02-2010    Dariusz Musiorski    Specjalistyczna praktyka lekarska                
31/P-III/10    26-02-2010    ZOZ Myszków Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej    Konkurs                 
32/P-III/10    26-02-2010    ZOZ Myszków Oddział  Anestezjologii     Konkurs                 
33/P-III/10    26-02-2010    ZOZ Myszków Oddział Chorób Wewnętrznych    Konkurs                 
34/P-III/10    26-02-2010    ZOZ Myszków Oddział Dziecięcy    Konkurs                 
35/P-III/10    26-02-2010    ZOZ Myszków Oddział  Pomocy Doraźnej     Konkurs                 
36/P-III/10    26-02-2010    Maria Grabałowska     Zwolnienie ze składek              

 

Uchwały: 05-03-2010

37/P-III/10    05-03-2010    Dorota Świtała     Indywidualna praktyka lekarska                
38/P-III/10    05-03-2010    Barbara Wysocka-Klimasz     Indywidualna praktyka lekarska                
39/P-III/10    05-03-2010    Jan Kowalczyk     wpisanie lekarza na listę członków OIL                
40/P-III/10    05-03-2010    PZM MARKU    Potwierdzenie spełnienia  warunków kształcenia               

 

Uchwały: 12-03-2010

41/P-III/10    12-03-2010    Marceli Frukacz     Indywidualna praktyka lekarska                
42/P-III/10    12-03-2010    Ewa Dobrakowska     Indywidualna praktyka lekarska                
43/P-III/10    12-03-2010    Maria Stachura     wpisanie lekarza na listę członków OIL "PWZ po stażu"                
44/P-III/10    12-03-2010    WSS ul. Bialska Oddział Gastroentorologii i Chorób Wewnętrznych     Konkurs              

 

Uchwały: 19-03-2010

45/P-III/10    19-03-2010    Jolanta Dziadkiewicz      Specjalistyczna praktyka lekarska                
46/P-III/10    19-03-2010    Martyna Kubat-Cykowska     Indywidualna praktyka lekarska                
47/P-III/10    19-03-2010    Stanisław Miedziński     Specjalistyczna praktyka lekarska                
48/P-III/10    19-03-2010    Marek Korn     Specjalistyczna praktyka lekarska                
49/P-III/10    19-03-2010    Wanda Terlecka     Desygnowanie pani doktor do Komisji Etyki NRL              

 

Uchwały: 26-03-2010

50/P-III/10    26-03-2010    pielęgniarka oddziałowa WSS O Intensywnej Terapii Noworotka     Konkurs                
51/P-III/10    26-03-2010    Pielęgniarka oddziałowa WSS O Położniczo-Ginekologiczny    Konkurs                
52/P-III/10    26-03-2010    Parchańska Żaneta     Specjalistyczna praktyka lekarska                
53/P-III/10    26-03-2010    Bugaj Magdalena    Indywidualna praktyka lekarska                
54/P-III/10    26-03-2010    Proszowska-Iljin Agnieszka    Specjalistyczna praktyka lekarska                
55/P-III/10    26-03-2010    Iljin Sergiusz    Specjalistyczna praktyka lekarska                
56/P-III/10    26-03-2010    KODENT    Potwierdzenie spełnienia  warunków kształcenia                 
57/P-III/10    26-03-2010    Marku    Potwierdzenie spełnienia  warunków kształcenia               

 

Uchwały: 09-04-2010

58/P-III/10    09-04-2010    Ambroży-Woźniak Ewa     Indywidualna praktyka lekarska                
59/P-III/10    09-04-2010    Frukacz Marceli    Indywidualna praktyka lekarska                
60/P-III/10    09-04-2010    Biczyk Anna     Indywidualna praktyka lekarska                
61/P-III/10    09-04-2010    Łukasik Jacek     Indywidualna praktyka lekarska                
62/P-III/10    09-04-2010    Koniarski Włodzimierz     Specjalistyczna praktyka lekarska                
63/P-III/10    09-04-2010    Płachecki Wojciech     Specjalistyczna praktyka lekarska                
64/P-III/10    09-04-2010    Płachecki Wojciech     skreślenie praktyki lekarskiej                 
65/P-III/10    09-04-2010    Towarzystwo Internistów Polskich     Potwierdzenie spełnienia  warunków kształcenia               

 

Uchwały: 07-05-2010

66/P-III/10    07-05-2010    Frankowicz Maciej     Indywidualna praktyka lekarska                
67/P-III/10    07-05-2010    Solnica Czesław    Indywidualna praktyka lekarska                
68/P-III/10    07-05-2010    Kowalik Łukasz    Indywidualna praktyka lekarska                
69/P-III/10    07-05-2010    Deko Paulina     Indywidualna praktyka lekarska                
70/P-III/10    07-05-2010    Grzesiak Magdalena     skreślenie praktyki lekarskiej                 
71/P-III/10    07-05-2010    Wiewióra Maciej    Indywidualna praktyka lekarska                
72/P-III/10    07-05-2010    Punkty edukacyjne    Potwierdzenie spełnienia  warunków kształcenia               

 

Uchwały: 21-05-2010

73/P-III/10    21-05-2010    Grzebela Anna    Indywidualna praktyka lekarska                
74/P-III/10    21-05-2010    Tomczyk-Wronka Dominika    Indywidualna praktyka lekarska                
75/P-III/10    21-05-2010    Korzec-Grzegorczyk Iwona     Specjalistyczna praktyka lekarska                
76/P-III/10    21-05-2010    Kulczyńska-Pytel Danuta    Specjalistyczna praktyka lekarska                
77/P-III/10    21-05-2010    Koniarski Włodzimierz    skreślenie praktyki lekarskiej                 
78/P-III/10    21-05-2010    Ambroży Ewa    skreślenie praktyki lekarskiej                 
79/P-III/10    21-05-2010    Koniarski Włodzimierz    skreślenie praktyki lekarskiej                 
80/P-III/10    21-05-2010    Kociołek Andrzej    Specjalistyczna praktyka lekarska                
81/P-III/10    21-05-2010    Jaros Piotr    Specjalistyczna praktyka lekarska                
82/P-III/10    21-05-2010    Pasek-Sobczyk Eliza    skreślenie praktyki lekarskiej               

 

Uchwały: 28-05-2010

83/P-III/10    28-05-2010    wniosek o przyznanie dotacji NIL     Konferencja "Specjalistyczna diagnostyka i leczenie protetyczne                
84/P-III/10    28-05-2010    zatwierdzenie wykazu reprezentantów ORL do NRL w komisjach    Przedstawiciele do Państwowych Komisji Egaminacyjnych                 
85/P-III/10    28-05-2010    Hubner Izabela     Indywidualna praktyka lekarska              

 

Uchwały: 18-06-2010

86/P-III/10    18-06-2010    Sternalski Marek     Specjalistyczna praktyka lekarska                
87/P-III/10    18-06-2010    Wódka Ludwik    Specjalistyczna praktyka lekarska                
88/P-III/10    18-06-2010    Zmiana nazwy "Internetowego Centrum Polonii Medycznej"    Zmiana nazwy "Internetowe Centrum Polska - Polonia Medyczna              

 

Uchwały: 02-07-2010

89/P-III/10    02-07-2010    Anna Mucha      Specjalistyczna praktyka lekarska                
90/P-III/10    02-07-2010    Miłosz Bednarczyk    Specjalistyczna praktyka lekarska                
91/P-III/10    02-07-2010    Ewa Grzywna     Indywidualna praktyka lekarska                 
92/P-III/10    02-07-2010    Stanisława Szuber     Specjalistyczna praktyka lekarska                
93/P-III/10    02-07-2010    Edyta Flis     Specjalistyczna praktyka lekarska                
94/P-III/10    02-07-2010    Wojciech Służalec     Skreślenie praktyki lekarskiej                 
95/P-III/10    02-07-2010    Agnieszka Kołodziej     Skreślenie praktyki lekarskiej                 
96/P-III/10    02-07-2010    Anna Mucha    Skreślenie praktyki lekarskiej                 
97/P-III/10    02-07-2010    Wisław Wojtusiak    Skreślenie praktyki lekarskiej                 
98/P-III/10    02-07-2010    Stanisław Waluszkiewicz    Specjalistyczna praktyka lekarska                
99/P-III/10    02-07-2010    Anna Kowalska-Puszczyk     Specjalistyczna praktyka lekarska                
100/P-III/10    02-07-2010    Renata Wysocka-Znojkiewicz    Specjalistyczna praktyka lekarska                
101/P-III/10    02-07-2010    Jadwiga Mrozicka-Flak    Wpisanie lekarza na listę członków OIL                
102/P-III/10    02-07-2010    Leszek Flak    Wpisanie lekarza na listę członków OIL                
103/P-III/10    02-07-2010    Potwierdzenia spełnienia warunków kształcenia KODENT    Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia                 
104/P-III/10    02-07-2010    Zgłoszenie kandydatów do Nagrody im. W.Biegańskiego    Kandydaci do Nagrody Prezydenta Miasta                
105/P-III/10    02-07-2010    zmiana Uchwały Nr 1160/II/09 w sprawie desygnowania     Konkurs na O.Ch.W. w Sz.R. w Kłobucku              

 

Uchwały: 09-07-2010

106/P-III/10    09-07-2010    Martyna Kubat -Cykawska     Indywidualna praktyka lekarska                 
107/P-III/10    09-07-2010    Olga Pasternak    Indywidualna praktyka lekarska                 
108/P-III/10    09-07-2010    Radosław Teleszko    Wydanie Duplikatu Prawa Wykonywania Zawodu                
109/P-III/10    09-07-2010    Anita Ferens-Krzywańska    Specjalistyczna praktyka lekarska                
110/P-III/10    09-07-2010    Halina Zamorowska-Matluch     Ustalenie wysokości składki członkowskiej 10,- zł                 
111/P-III/10    09-07-2010    Wiesław Wojtusiak     Zwolnienie z opłacania składki członkowskiej               

 

Uchwały: 16-07-2010

112/P-III/10    16-07-2010    Jadwiga Rusek-Bartolewska     ustalenie kwoty składki członkowskiej "10,-zł"              

 

Uchwały: 06-08-2010

113/P-III/10    06-08-2010Andrzej Poborc    zwolnienie ze składki człnkowskiej                
114/P-III/10    06-08-2010   Anna Ciesielska    Przepisanie praktyki lekarskiej z Łodzi                
115/P-III/10    06-08-2010 Andrzej Ciesielski    Przepisanie praktyki lekarskiej z Łodzi                
116/P-III/10    06-08-2010 Fundacja "Gwiazda Nadziei"     Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia                 
117/P-III/10    06-08-2010 staże podyplomowe     Zatwierdzenie listy placówek uprawnionych do prowadz. staży                 
118/P-III/10    06-08-2010 Dalia Elpida Tsanakas    Wpisanie lekarza na listę członków OIL                
119/P-III/10    06-08-2010 Aleksandra Kurzak    Wpisanie lekarza na listę członków OIL                
120/P-III/10    06-08-2010 Małgorzata Wójcicka    Wpisanie lekarza na listę członków OIL                
121/P-III/10    06-08-2010 Dagmara Kubik    Wpisanie lekarza na listę członków OIL                
122/P-III/10    06-08-2010 Agnieszka Radosławska    Wpisanie lekarza na listę członków OIL                
123/P-III/10    06-08-2010 Joanna Nessel    Wpisanie lekarza na listę członków OIL                
124/P-III/10    06-08-2010 Maciej Bednarek    Wpisanie lekarza na listę członków OIL                
125/P-III/10    06-08-2010 Renata Gołyszny    Wpisanie lekarza na listę członków OIL                
126/P-III/10    06-08-2010 Paulina Będkowska     Wpisanie lekarza na listę członków OIL                
127/P-III/10    06-08-2010 Aleksandra Dziok    Wpisanie lekarza na listę członków OIL                
128/P-III/10    06-08-2010 Łukasz Dziok    Wpisanie lekarza na listę członków OIL                
129/P-III/10    06-08-2010 Marta Przybylska    Wpisanie lekarza na listę członków OIL                
130/P-III/10    06-08-2010 Anna Gierat    Wpisanie lekarza na listę członków OIL                
131/P-III/10    06-08-2010 Agata Flak    Wpisanie lekarza na listę członków OIL                
132/P-III/10    06-08-2010 Sylwia Żaczek    Wpisanie lekarza na listę członków OIL                
133/P-III/10    06-08-2010 Aleksandra Prajs    Wpisanie lekarza na listę członków OIL                
134/P-III/10    06-08-2010 Maria Reterska    Wpisanie lekarza na listę członków OIL                
135/P-III/10    06-08-2010 Jarosław Sobociński    Wpisanie lekarza na listę członków OIL                
136/P-III/10    06-08-2010 Monika Zjawiona    Wpisanie lekarza na listę członków OIL                
137/P-III/10    06-08-2010 Malwina Wilk    Wpisanie lekarza na listę członków OIL                
138/P-III/10    06-08-2010 Partycja Posmyk    Wpisanie lekarza na listę członków OIL                
139/P-III/10    06-08-2010 Aneta     Wpisanie lekarza na listę członków OIL                
140/P-III/10    06-08-2010 Piotr Chwastek    Indywidualna praktyka lekarska                
141/P-III/10    06-08-2010 Beata Sobocińska    Indywidualna praktyka lekarska                
142/P-III/10    06-08-2010 Krzysztof Zalas     Specjalistyczna praktyka lekarska               

 

Uchwały: 20-08-2010

143/P-III/10    20-08-2010  Agata WILK    Indywidualna praktyka lekarska                 
144/P-III/10    20-08-2010  Radosław Teleszko    Indywidualna praktyka lekarska                 
145/P-III/10    20-08-2010  Jadwiga Kolasińska     Specjalistyczna praktyka lekarska                
146/P-III/10    20-08-2010  Andrzej Poborc    Skreślenie praktyki lekarskiej               

 

Uchwały: 27-08-2010

147/P-III/10    27-08-2010    Uerszula Gwizdak     Indywidualna praktyka lekarska                 
148/P-III/10    27-08-2010    Michał Dydyński     Indywidualna praktyka lekarska                 
149/P-III/10    27-08-2010    Patrycja Heręży - Dydyńska    Indywidualna praktyka lekarska                 
150/P-III/10    27-08-2010    Mirosław Łomżyński     Wydanie duplikatu PWZ                
151/P-III/10    27-08-2010    Marek Krawiec     Skreślenie praktyki lekarskiej                 
152/P-III/10    27-08-2010    Marek Krawiec     Skreślenie praktyki lekarskiej               

 

Uchwały: 17-09-2010

153/P-III/10    17-09-2010    Magdalena Zamora     wydanie ograniczonego PWZ                
154/P-III/10    17-09-2010    Olga Konstanciak     wpisanie lekarza na listę członków OIL                
155/P-III/10    17-09-2010    Magdalena Zamora     skierowanie na staż                 
156/P-III/10    17-09-2010    Iwona Hola    uch. zmieniająca    Indywidualna praktyka lekarska               

 

Uchwały: 28-09-2010

157/P-III/10    28-09-2010    Wojciech Rajczyk     Specjalistyczna praktyka lekarska                
158/P-III/10    28-09-2010    Teresa Maciąg-Szewczyk     Specjalistyczna praktyka lekarska                
159/P-III/10    28-09-2010    Agnieszka Kołodziej     Indywidualna praktyka lekarska                 
160/P-III/10    28-09-2010    Joanna Kasprzykiewicz     Indywidualna praktyka lekarska                 
161/P-III/10    28-09-2010    Marta Ślęzak     Specjalistyczna praktyka lekarska                
162/P-III/10    28-09-2010    Katarzyna Januszewska     Skreślenie praktyki lekarskiej                 
163/P-III/10    28-09-2010    Agnieszka Ciura     Skreślenie praktyki lekarskiej                 
164/P-III/10    28-09-2010    Marlena Libera-Szymonik    Wpisanie na listę członków OIL                
165/P-III/10    28-09-2010    Krzysztof Stanior     Indywidualna praktyka lekarska                 
166/P-III/10    28-09-2010    Przyjęcie rozliczenia dotacji NIL    Szkoła wileńska               

 

Uchwały: 01-10-2010

167/P-III/10    01-10-2010    Karolina Sikora     Wpisanie na listę członków OIL                
168/P-III/10    01-10-2010    Joanna Dziok    Wpisanie na listę członków OIL                
169/P-III/10    01-10-2010    Marta Oleksik  - uchwała zm.    Specjalistyczna praktyka lekarska                
170/P-III/10    01-10-2010    Katarzyna Hubner     Wpisanie na listę członków OIL                
171/P-III/10    01-10-2010    Piotr Stępień     Wpisanie na listę członków OIL                
172/P-III/10    01-10-2010    Dominika Kruszyńska     Wpisanie na listę członków OIL                
173/P-III/10    01-10-2010    Fakhari Gholamreza     Specjalistyczna praktyka lekarska                
174/P-III/10    01-10-2010    Marzena Kudła     Specjalistyczna praktyka lekarska                
175/P-III/10    01-10-2010    Paweł Lipowski     Specjalistyczna praktyka lekarska              

 

Uchwały: 15-10-2010

176/P-III/10    15-10-2010    Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego    Punkty edukacyjne                
177/P-III/10    15-10-2010    Małgorzata Besaraba     Specjalistyczna praktyka lekarska                
178/P-III/10    15-10-2010    Michał Kapustecki    Indywidualna praktyka lekarska                 
179/P-III/10    15-10-2010    Anna Gulbinowicz     Indywidualna praktyka lekarska                 
180/P-III/10    15-10-2010    Marek Paluch     Specjalistyczna praktyka lekarska                
181/P-III/10    15-10-2010    Marceli Frukacz    Indywidualna praktyka lekarska                 
182/P-III/10    15-10-2010    Karolina Bernacka     Wpisanie na listę członków OIL              

 

Uchwały: 29-10-2010

183/P-III/10    29-10-2010    Anna Kowalska-Puszczyk    Indywidualna praktyka lekarska                
184/P-III/10    29-10-2010    Monika Rząsa     Indywidualna praktyka lekarska                
185/P-III/10    29-10-2010    Urszula Kołodzińska     specjalistyczna praktyka lekarska                 
186/P-III/10    29-10-2010    Grzegorz Płachecki     specjalistyczna praktyka lekarska                 
187/P-III/10    29-10-2010    Ewa Sawicka     Indywidualna praktyka lekarska                
188/P-III/10    29-10-2010    Ewa Sawicka     Indywidualna praktyka lekarska                
189/P-III/10    29-10-2010    Andrzej Sala     specjalistyczna praktyka lekarska                 
190/P-III/10    29-10-2010    Andrzej Szaliński     specjalistyczna praktyka lekarska                 
191/P-III/10    29-10-2010    Ewa Poborc-Rut    specjalistyczna praktyka lekarska                 
192/P-III/10    29-10-2010    Andrzej Sala     Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej                
193/P-III/10    29-10-2010    Ewa Sawicka     Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej                
194/P-III/10    29-10-2010    Anna Kaczmarska     Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej                
195/P-III/10    29-10-2010    Małgorzata Jeziorowska     Indywidualna praktyka lekarska                
196/P-III/10    29-10-2010    Marcin Sarna    Wpisanie lekarza na listę członków OIL                
197/P-III/10    29-10-2010    Barbara Skrzydeł     Obniżenie kwoty składki do 10,- zł                
198/P-III/10    29-10-2010    Dariusz Czekaj     Indywidualna praktyka lekarska                
199/P-III/10    29-10-2010    Poborc-Rut Ewa     Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej                
200/P-III/10    29-10-2010    PZM MARKU     Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomow                
201/P-III/10    29-10-2010    PPHU TYTAN    Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomow                
202/P-III/10    29-10-2010    Potwierdzenie dopełnienia warunków     Punkty edukacyjne               

 

Uchwały: 19-11-2010

203/P-III/10    19-11-2010    Diana Polak     Indywidualna praktyka lekarska                
204/P-III/10    19-11-2010    Kaczmarski Marcin     Indywidualna praktyka lekarska                
205/P-III/10    19-11-2010    Izabela Wnuk-Kaczmarska    Indywidualna praktyka lekarska                
206/P-III/10    19-11-2010    Katarzyna Hunsza-Rynkiewicz    Indywidualna praktyka lekarska                
207/P-III/10    19-11-2010    Bartosz Młynarczyk     Wpisanie lekarza na listę członków OIL                
208/P-III/10    19-11-2010    Aneta Nowak     Wpisanie lekarza na listę członków OIL                
209/P-III/10    19-11-2010    Zbigniew Nowak     Wpisanie lekarza na listę członków OIL                
210/P-III/10    19-11-2010    Urszula Milak     Specjalistyczna praktyka lekarska                
211/P-III/10    19-11-2010    Katarzyna Bańbura     Indywidualna praktyka lekarska                
212/P-III/10    19-11-2010    Teresa Maciąg-Szewczyk     Specjalistyczna praktyka lekarska                
213/P-III/10    19-11-2010    Punkty edukacyjne    Potwierdzenie spełnienia  warunków kształcenia                 
214/P-III/10    19-11-2010    Polskie Towarzystwo Pediatryczne     Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia                 
215/P-III/10    19-11-2010    Diana Latoszek     Zwolnienie z obowiązku opłacania składki - czas określ.                
216/P-III/10    19-11-2010    Katarzyna Modlińska     Zwolnienie z obowiązku opłacania składki - czas określ.                
217/P-III/10    19-11-2010    Dofinansowanie opłaty wpisowej  dla drużyny piłki nożnej  OIL    XVI Mistrzostwa Polski Lekarzy w Piłce Halowej               

 

Uchwały: 26-11-2010

218/P-III/10    26-11-2010    Anna Kwaśniak     Specjalistyczna praktyka lekarska                
219/P-III/10    26-11-2010    Małgorzata Kozak-Mileszczuk     Specjalistyczna praktyka lekarska              

 

Uchwały: 30-11-2010

220/P-III/10    30-11-2010    Artur Stajno    Specjalistyczna praktyka lekarska                
221/P-III/10    30-11-2010    Patrzałek     Wydanie ograniczonego  Prawa Wykonywania Zawodu                
222/P-III/10    30-11-2010    Patrzałek     Skierowanie na odbycie stażu                 
223/P-III/10    30-11-2010    Jan Kowalczyk     Specjalistyczna praktyka lekarska              

 

Uchwały: 10-12-2010

224/P-III/10    10-12-2010    Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej      Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia                 
225/P-III/10    10-12-2010    Agata Żak    Indywidualna praktyka lekarska                
226/P-III/10    10-12-2010    Jakub Mazur     Indywidualna praktyka lekarska                
227/P-III/10    10-12-2010    Zbigniew Świderek     Specjalistyczna praktyka lekarska                
228/P-III/10    10-12-2010    Ewa Pławecka-Poniedziałek    Specjalistyczna praktyka lekarska                
229/P-III/10    10-12-2010    Sylwia Nawracała     Indywidualna praktyka lekarska                
230/P-III/10    10-12-2010    Renata Kusiakiewicz     Indywidualna praktyka lekarska                
231/P-III/10    10-12-2010    Marek Parchański     Indywidualna praktyka lekarska                
232/P-III/10    10-12-2010    Aneta Gołdyn    Specjalistyczna praktyka lekarska                
233/P-III/10    10-12-2010    Małgorzata Muskała     Specjalistyczna praktyka lekarska                
234/P-III/10    10-12-2010    Piotr Muskała     Specjalistyczna praktyka lekarska                
235/P-III/10    10-12-2010    Maria Różańska     Specjalistyczna praktyka lekarska                
236/P-III/10    10-12-2010    Magdalena Hajdenrajch    Specjalistyczna praktyka lekarska                
237/P-III/10    10-12-2010    Anna Knutel     Specjalistyczna praktyka lekarska                
238/P-III/10    10-12-2010    Wiesław Kilan    Specjalistyczna praktyka lekarska                
239/P-III/10    10-12-2010    Urszula Kilan    Skierowanie na odbycie stażu                 
240/P-III/10    10-12-2010    Magdalena Hajdenrajch    Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej                 
241/P-III/10    10-12-2010    Władysław Jędrusik     Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej                 
242/P-III/10    10-12-2010    Renata Kusiakiewicz     Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej                 
243/P-III/10    10-12-2010    Magdalena Włodarska     Zwolnienie z obowiązku opłacania składek - czas określony                
244/P-III/10    10-12-2010    Wiktoria Banach     Zwolnienie z obowiązku opłacania składek - czas określony                
245/P-III/10    10-12-2010    staże podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów    ustalenie kosztów wynajmu Sali wykładowej dla prowadzonych szkoleń              

 

Uchwały: 28-12-2010

246/P-III/10    28-12-2010    Pawlak-Chromy Renata     Indywidualna praktyka lekarska                
247/P-III/10    28-12-2010    Knop Mateusz     Indywidualna praktyka lekarska                
248/P-III/10    28-12-2010    Kurpios Piotr     Specjalistyczna praktyka lekarska                
249/P-III/10    28-12-2010    Nowak Elżbieta     Indywidualna praktyka lekarska                
250/P-III/10    28-12-2010    Harasim Marek     Specjalistyczna praktyka lekarska                
251/P-III/10    28-12-2010    Kaczorowska Agnieszka     Indywidualna praktyka lekarska                
252/P-III/10    28-12-2010    Lemisz Anna     Indywidualna praktyka lekarska                
253/P-III/10    28-12-2010    Waligóra Iwona     Specjalistyczna praktyka lekarska                
254/P-III/10    28-12-2010    PZM MARKU    Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia                 
255/P-III/10    28-12-2010    Ordynator Oddziału Gastroentorologii i Chorób Wewn    Konkurs WSS              

 

Uchwały: 14-01-2011

256/P-III/11    14-01-2011    zmiana terminu posiedzenia ORL     termin ORL -11-02-2011                
257/P-III/11    14-01-2011    Agnieszka Bucholc-Choraczyńska     Specjalistyczna praktyka lekarska                
258/P-III/11    14-01-2011    Robert Golański    Specjalistyczna praktyka lekarska                
259/P-III/11    14-01-2011    Beata Rosa     Specjalistyczna praktyka lekarska                
260/P-III/11    14-01-2011    Katarzyna Mączyńska     Specjalistyczna praktyka lekarska                
261/P-III/11    14-01-2011    Kinga Boral     Specjalistyczna praktyka lekarska                
262/P-III/11    14-01-2011    Dariusz Chaduła     Indywidualna praktyka lekarska                
263/P-III/11    14-01-2011    Marcin Dębiński    Specjalistyczna praktyka lekarska                
264/P-III/11    14-01-2011    Aleksandra Wontor-Buksińska     Specjalistyczna praktyka lekarska                
265/P-III/11    14-01-2011    T. Majchrowski, A. Majchrowska, J. Kopera-Kośnik    grupowa specjalistyczna praktyka lekarska                
266/P-III/11    14-01-2011    Jacek Jafra i Katarzyna Jafra     grupowa specjalistyczna praktyka lekarska                
267/P-III/11    14-01-2011    Jacek Jafra     Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej                 
268/P-III/11    14-01-2011    Beata Poradowska-Pilecka  uchwała zm.    Specjalistyczna praktyka lekarska                
269/P-III/11    14-01-2011    Polskie Towarzystwo Stomatologiczne o/Cz-wa    Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomow                
270/P-III/11    14-01-2011    Fundacja "Ratujmy życie dzieciom"     Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomow                
271/P-III/11    14-01-2011    pielęgniarka oddziałowa WSS Oddział Chirurgii Dzieci    Konkurs WSS ul. Bialska                 
272/P-III/11    14-01-2011    pielęgniarka oddziałowa WSS Trakt Operacyjny    Konkurs WSS ul. Bialska                 
273/P-III/11    14-01-2011    pielęgniarka oddziałowa WSS Oddział Pediatrii     Konkurs WSS ul. PCK                
274/P-III/11    14-01-2011    pielęgniarka oddziałowa WSS Oddział Anestezjologii     Konkurs WSS ul. PCK                
275/P-III/11    14-01-2011    pielęgniarka oddziałowa WSS Oddział Neurologii     Konkurs WSS ul. PCK                
276/P-III/11    14-01-2011    pielęgniarka oddziałowa WSS Oddział Chirurgii Ogólnej     Konkurs WSS ul. PCK                
277/P-III/11    14-01-2011    pielęgniarka oddziałowa WSS Izby Przyjęć     Konkurs WSS ul. PCK                
278/P-III/11    14-01-2011    Ordynator oddziału intensywnej terapii      Konkurs WSS ul. PCK              

 

Uchwały: 11-02-2011

279/P-III/11    11-02-2011    Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chorób Wewnętrz     Konkurs Szpital Rejonowy im. Dr Anki w Krzepicach                
280/P-III/11    11-02-2011    Ordynator Intensywnej Terapii w WSS     Konkurs WSS ul. PCK                
281/P-III/11    11-02-2011    Pietreniuk Władysław     Ustalenie miesięcznej wysokości składki członkowskiej "10,-"              

 

Uchwały: 25-02-2011

282/P-III/11    25-02-2011    Morzyk Jadwiga     Specjalistyczna praktyka lekarska                
283/P-III/11    25-02-2011    Morzyk Stefan     Specjalistyczna praktyka lekarska                
284/P-III/11    25-02-2011    Chobot Magdalena     Indywidualna praktyka lekarska                
285/P-III/11    25-02-2011    Gapa Artur     Specjalistyczna praktyka lekarska                
286/P-III/11    25-02-2011    Gapa Artur     Specjalistyczna praktyka lekarska                
287/P-III/11    25-02-2011    Knaś Marek     Indywidualna praktyka lekarska                
288/P-III/11    25-02-2011    Januszewski Piotr     Indywidualna praktyka lekarska                
289/P-III/11    25-02-2011    Goldman Anna     Indywidualna praktyka lekarska                
290/P-III/11    25-02-2011    Ogłódek Erwin     Duplikat PWZ                
291/P-III/11    25-02-2011    Said Azzam     Wpisanie na listę członków OIL                 
292/P-III/11    25-02-2011    Soluch-Egeman Dagmara     Specjalistyczna praktyka lekarska                
293/P-III/11    25-02-2011    Kaczmarek Łukasz     Indywidualna praktyka lekarska                
294/P-III/11    25-02-2011    Poradomska Ewa     Indywidualna praktyka lekarska                
295/P-III/11    25-02-2011    Siemiński Lucjan     Zwolnienie z opłacania składki członkowskiej               

 

Uchwały: 04-03-2011

296/P-III/11    04-03-2011    Andrzej Jamza     Ustalenie miesięcznej wysokości składki członkowskiej "10,-"                
297/P-III/11    04-03-2011    Józefa Kuśnierczyk     Ustalenie miesięcznej wysokości składki członkowskiej "10,-"              

 

Uchwały: 11-03-2011

298/P-III/11    11-03-2011     MARKU    Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomow                
299/P-III/11    11-03-2011    Katarzyna Klimala     Indywidualna praktyka lekarska                
300/P-III/11    11-03-2011    Mariusz Kaczmarek     Specjalistyczna praktyka lekarska                
301/P-III/11    11-03-2011    Ewa Kobos     Specjalistyczna praktyka lekarska                
302/P-III/11    11-03-2011    Anna Bryzik    Specjalistyczna praktyka lekarska                
303/P-III/11    11-03-2011    Janina Lamch-Biś     Indywidualna praktyka lekarska                
304/P-III/11    11-03-2011    Elwira Ścibisz-Kucharska     Indywidualna praktyka lekarska                
305/P-III/11    11-03-2011    Marek Knaś     Indywidualna praktyka lekarska                
306/P-III/11    11-03-2011    Joanna Kuźnik    Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej                 
307/P-III/11    11-03-2011    Marek Stępniak     Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej                 
308/P-III/11    11-03-2011    Ewa Kobos     Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej                 
309/P-III/11    11-03-2011    Marek Knaś     Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej                 
310/P-III/11    11-03-2011    Bogumiła Myślin     Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej                 
311/P-III/11    11-03-2011    Barbara Rybińska-Pol     Zwolnienie z opłacania składki członkowskiej                 
312/P-III/11    11-03-2011    Ida Lichańska-Głomska     Wpisanie na listę członków OIL                 
313/P-III/11    11-03-2011    Marku    Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomow                
314/P-III/11    11-03-2011    KODENT    Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomow              

 

Uchwały: 25-03-2011

315/P-III/11    25-03-2011    Pasterczyk Edyta     Indywidualna praktyka lekarska                
316/P-III/11    25-03-2011    Lewińska Aneta     Indywidualna praktyka lekarska                
317/P-III/11    25-03-2011    Mazurkiewicz Małgorzata     Indywidualna praktyka lekarska                
318/P-III/11    25-03-2011    Szczygieł Aleksandra     Indywidualna praktyka lekarska                
319/P-III/11    25-03-2011    Wnuk Ilona Bieńkowski Marcin     Grupowa Praktyka lekarska                 
320/P-III/11    25-03-2011    Zarębska Ewalda     Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej                 
321/P-III/11    25-03-2011    Bańbura Katarzyna     Indywidualna praktyka lekarska                
322/P-III/11    25-03-2011    Pławecka Ewa     Wpisanie lekarza na listę członków OIL                
323/P-III/11    25-03-2011    Szczepanik Danuta     Indywidualna praktyka lekarska                
324/P-III/11    25-03-2011    Flak-Wancerz Anna     Wpisanie lekarza na listę członków OIL              

 

Uchwały: 07-04-2011

325/P-III/11    07-04-2011    Młynarczyk Bartosz     Indywidualna praktyka lekarska                
326/P-III/11    07-04-2011    Kowalik Łukasz     Indywidualna praktyka lekarska                
327/P-III/11    07-04-2011    Wyględowska-Promieńska Dorota     Specjalistyczna praktyka lekarska                
328/P-III/11    07-04-2011    Jendrysiak Bożena, Kiełek Wojciech     Grupowa praktyka lekarska                 
329/P-III/11    07-04-2011    Jendrysiak Bożena,    Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej                 
330/P-III/11    07-04-2011    Kiełek Wojciech     Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej                 
331/P-III/11    07-04-2011    Kuczyńska-Pytel Danuta     Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej                 
332/P-III/11    07-04-2011    Chwałkowski Mariusz     Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej                 
333/P-III/11    07-04-2011    Jendrysiak Bożena     Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej                 
334/P-III/11    07-04-2011    Kiełek Wojciech     Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej                 
335/P-III/11    07-04-2011    PTS     Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego                
336/P-III/11    07-04-2011    Sanepid     Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego              

 

Uchwały: 21-04-2011

337/P-III/11    21-04-2011    Chyrzyńska-Tasarz Dagmara     Indywidualna praktyka lekarska                
338/P-III/11    21-04-2011    Minkner Marek     Specjalistyczna praktyka lekarska                
339/P-III/11    21-04-2011    Morawiecki Krzysztof     Specjalistyczna praktyka lekarska                
340/P-III/11    21-04-2011    Chowaniec Anna     Indywidualna praktyka lekarska                
341/P-III/11    21-04-2011    Eliasz Henryka     Specjalistyczna praktyka lekarska                
342/P-III/11    21-04-2011    Ordynator Chirurgii dziecięcej i Traumatologii     Konkurs WSS w Częstochowie                 
343/P-III/11    21-04-2011    Gulbinowicz Anna      Wpisanie lekarza na listę członków OIL                
344/P-III/11    21-04-2011    Ordynator Neurochirurgii z Podd. Chir. Szczękowo-Tw.    Konkurs WSS w Częstochowie               

 

Uchwały: 29-04-2011

345/P-III/11    29-04-2011    Przychodnia Stomatologiczna KODENT     Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego                
346/P-III/11    29-04-2011    PZM MARKU Sp. J.     Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego                
347/P-III/11    29-04-2011    Kilan Wiesław     Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej               

 

Uchwały: 20-05-2011

348/P-III/11    20-05-2011    Tomala Agnieszka     Indywidualna praktyka lekarska                
349/P-III/11    20-05-2011    Wyględowska-Kania Mariola     Specjalistyczna praktyka lekarska                
350/P-III/11    20-05-2011    Pasternak Olga     Specjalistyczna praktyka lekarska                
351/P-III/11    20-05-2011    Świstak Karina     Indywidualna praktyka lekarska                
352/P-III/11    20-05-2011    Mitura Edyta     Specjalistyczna praktyka lekarska                
353/P-III/11    20-05-2011    Gulbinowicz Anna      Indywidualna praktyka lekarska                
354/P-III/11    20-05-2011    Matusek Michał, Grabińska Aleksandra     Grupowa praktyka lekarska                 
355/P-III/11    20-05-2011    Bednarczyk Miłosz     Indywidualna praktyka lekarska                
356/P-III/11    20-05-2011    Wniosek o przyznanie dotacji do NIL na szkolenie    Nowoczesne metody diagnostyki i leczenia osteoporozy               

 

Uchwały: 03-06-2011

357/P-III/11    03-06-2011    Janik Jarosław     Specjalistyczna praktyka lekarska                
358/P-III/11    03-06-2011    Andraczek Maria     Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej                 
359/P-III/11    03-06-2011    Bednarczyk Miłosz     Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej                 
360/P-III/11    03-06-2011    Pasternak Olga     Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej                 
361/P-III/11    03-06-2011    Młynarczyk Bartosz     Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej                 
362/P-III/11    03-06-2011    Andraszek Maria     Ustalenie kwoty składki - 10,- zł - lekarz emeryt                 
363/P-III/11    03-06-2011    Budny-Kieres Maria     Ustalenie kwoty składki - 10,- zł - lekarz emeryt                 
364/P-III/11    03-06-2011    Małysa Halina     Ustalenie kwoty składki - 10,- zł - lekarz emeryt                 
365/P-III/11    03-06-2011    Rapczyńska-Kukla Jadwiga     Ustalenie kwoty składki - 10,- zł - lekarz emeryt               

 

Uchwały: 21-06-2011

366/P-III/11    21-06-2011    Rogowska-Gogela Anna    Specjalistyczna praktyka lekarska                
367/P-III/11    21-06-2011    Dębiński Marcin     Specjalistyczna praktyka lekarska                
368/P-III/11    21-06-2011    Myrda Aleksandra     Indywidualna praktyka lekarska                
369/P-III/11    21-06-2011    Kaczorowska Agnieszka     Indywidualna praktyka lekarska                
370/P-III/11    21-06-2011    Jamińska-Wójcik Katarzyna     Indywidualna praktyka lekarska                
371/P-III/11    21-06-2011    Ziębiński Jacek     Specjalistyczna praktyka lekarska                
372/P-III/11    21-06-2011    Kupczak-Stasiewicz Aneta     Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej                 
373/P-III/11    21-06-2011    Janiczek Magdalena     Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej                 
374/P-III/11    21-06-2011    Borkowska-Kuczkowska Agnieszka     Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej                 
375/P-III/11    21-06-2011    Kuczkowski Sławomir     Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej                 
376/P-III/11    21-06-2011    Kurek Artur     Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej                 
377/P-III/11    21-06-2011    Maciałek Tomasz     Wpisanie lekarza na listę członków OIL                
378/P-III/11    21-06-2011    Janiczek Magdalena     Ustalenie kwoty składki - 10,- zł - lekarz emeryt                 
379/P-III/11    21-06-2011    Bogatko Zofia     Zwolnienie z opłacania składki członkowskiej - czas nieokreślony                
380/P-III/11    21-06-2011    Łosik Aleksandra     Zwolnienie z opłacania składki członkowskiej - czas określony              

 

Uchwały: 14-07-2011

381/P-III/11    14-07-2011    Kulczyński Andrzej -     Ustalenie kwoty składki - 10,- zł - lekarz emeryt                 
382/P-III/11    14-07-2011    Fąfrowicz Anna     Zwolnienie z opłacania składki członkowskiej - czas nieokreślony                
383/P-III/11    14-07-2011    Jamrozik-Kruk Zofia     Ustalenie kwoty składki - 10,- zł - lekarz emeryt                 
384/P-III/11    14-07-2011    Dyrektor SPZOZ w Koniecpolu     Konkurs SPZOZ w Koniecpolu               

 

Uchwały: 21-07-2011

385/P-III/11    21-07-2011    Zatwierdzenie listy placówek stażowych     Lista placówek uprawnionych do prowadzenia  staży podypl. lekarzy                
386/P-III/11    21-07-2011    Rumińska-Łęgowicz Anna     Indywidualna praktyka lekarska                
387/P-III/11    21-07-2011    Kaczorowska Agnieszka     Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej               

 

Uchwały: 12-08-2011

388/P-III/11    12-08-2011    Ulrich Katarzyna     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
389/P-III/11    12-08-2011    Szguda Łukasz    Indywidualna praktyka lekarska                
390/P-III/11    12-08-2011    Adrianowicz Lidia     Specjalistyczna praktyka lekarska                
391/P-III/11    12-08-2011    Strzelczyk Natalia     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
392/P-III/11    12-08-2011    Marona Joanna     Indywidualna praktyka lekarska                
393/P-III/11    12-08-2011    Marona Joanna     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
394/P-III/11    12-08-2011    Kraszewska-Sznober Edyta     Wpisanie lekarza na listę członków OIL              

 

Uchwały: 26-08-2011

395/P-III/11    26-08-2011    Tomaszek Edyta     Ograniczone PWZ                
396/P-III/11    26-08-2011    PZM "MARKU"     Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego                
397/P-III/11    26-08-2011    Winczo Halina     Ustalenie kwoty składki - 10,- zł - lekarz emeryt                 
398/P-III/11    26-08-2011    Starszak Krystyna     Ustalenie kwoty składki - 10,- zł - lekarz emeryt               

 

Uchwały: 26-08-2011

399/P-III/11    26-08-2011    Winczyk Katarzyna     Specjalistyczna praktyka lekarska                
400/P-III/11    23-09-2011    Giza-Dubik Jolanta     Specjalistyczna praktyka lekarska                
401/P-III/11    23-09-2011    Dybalska Krystyna     Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej                 
402/P-III/11    23-09-2011    Bryńska-Wilczyńska Barbara     Wpisanie lekarza na listę członków OIL                
403/P-III/11    23-09-2011    Tronina Iga     Specjalistyczna praktyka lekarska                
404/P-III/11    23-09-2011    Kleszczewska Urszula     Specjalistyczna praktyka lekarska                
405/P-III/11    23-09-2011    Makles Sylwia     Indywidualna praktyka lekarska                
406/P-III/11    23-09-2011    Makles Sylwia     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
407/P-III/11    23-09-2011    Jasińska-Bogacka Maria    Ustalenie kwoty składki - 10,- zł - lekarz emeryt                 
408/P-III/11    23-09-2011    Orczyk Katarzyna     Ograniczone PWZ                 
409/P-III/11    23-09-2011    Orczyk Katarzyna     Skieowanie na staż               

 

Uchwały: 26-08-2011

410/P-III/11    26-08-2011    Agnieszka Radosławska     Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ                
411/P-III/11    04-10-2011    Ilona Nessel     Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ                
412/P-III/11    04-10-2011    Aleksandra Prajs     Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ                
413/P-III/11    04-10-2011    Anna Gierat     Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ                
414/P-III/11    04-10-2011    Sylwia Żaczek     Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ                
415/P-III/11    04-10-2011    Agata Flak-Małek     Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ                
416/P-III/11    04-10-2011    Leszek Konofalski     SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
417/P-III/11    04-10-2011    Izabela Prudło     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
418/P-III/11    04-10-2011    Izabela Prudło     Specjalistyczna praktyka lekarska                
419/P-III/11    04-10-2011    Urszula Kleszczewska     SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
420/P-III/11    04-10-2011    Marta Borczyk     Indywidualna praktyka lekarska                
421/P-III/11    04-10-2011    Grzegorz Kupczak     Indywidualna praktyka lekarska                
422/P-III/11    04-10-2011    Karolina Związek-Wieczorek     Indywidualna praktyka lekarska                
423/P-III/11    04-10-2011    Karolina Związek-Wieczorek     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
424/P-III/11    04-10-2011    JustynaRogalska     Specjalistyczna praktyka lekarska                
425/P-III/11    04-10-2011    Marta Filo-Rogulska     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
426/P-III/11    04-10-2011    Marta Oleksiak-Janicka     Indywidualna praktyka lekarska                
427/P-III/11    04-10-2011    Urszula Pilśniak     Indywidualna praktyka lekarska                
428/P-III/11    04-10-2011    Elżbieta Pniak     Zwolnienie z opłacania składki członkowskiej - czas nieokreślony                
429/P-III/11    04-10-2011    Maria Jabłonka-Białek     Zwolnienie z opłacania składki członkowskiej - czas nieokreślony              

 

Uchwały: 21-10-2011

430/P-III/11    21-10-2011    Nowoczesne metody diagnostyki  i leczenia osteoporozy    przyjęcie rozliczenia dotacji NIL na konferencję naukową                 
431/P-III/11    21-10-2011    Kozak-Białek Aneta     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
432/P-III/11    21-10-2011    Kozak-Białek Aneta     Indywidualna praktyka lekarska                
433/P-III/11    21-10-2011    Ferens-Krzywańska Anita     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
434/P-III/11    21-10-2011    Gieracz-Majchrowska Katarzyna     Indywidualna praktyka lekarska                
435/P-III/11    21-10-2011    Radosławski Mateusz    IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
436/P-III/11    21-10-2011    Radosławska Agnieszka     Indywidualna praktyka lekarska                
437/P-III/11    21-10-2011    Siuta Ewa     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
438/P-III/11    21-10-2011    Praktyka grupowa     Praktyka lekarska prowadzona pod adresem                
439/P-III/11    21-10-2011    Rykała Elżbieta     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
440/P-III/11    21-10-2011    Morek Dorota     Indywidualna praktyka lekarska                
441/P-III/11    21-10-2011    Glińska-Kidawa     Indywidualna praktyka lekarska                
442/P-III/11    21-10-2011    Praktyka grupowa     Uaktualnienie praktyki grupowej                 
443/P-III/11    21-10-2011    Glińska-Kidawa     Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej                 
444/P-III/11    21-10-2011    Praktyka grupowa     Praktyka lekarska prowadzona pod adresem                
445/P-III/11    21-10-2011    Świtalska Elżbieta     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                

 

Uchwały: 21-10-2011

446/P-III/11    21-10-2011    Śliwoń Maciej     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
447/P-III/11    04-11-2011    Śliwoń Maciej     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
448/P-III/11    04-11-2011    Śliwoń Maciej     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
449/P-III/11    04-11-2011    Śliwoń Maciej     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
450/P-III/11    04-11-2011    Milak Urszula     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
451/P-III/11    04-11-2011    Milak Urszula     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
452/P-III/11    04-11-2011    Milak Urszula     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
453/P-III/11    04-11-2011    Szewczyk Katarzyna     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
454/P-III/11    04-11-2011    Wilk Malwina     Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ                
455/P-III/11    04-11-2011    Młynarczyk Aleksandra     Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ                
456/P-III/11    04-11-2011    Przybylska Anna     Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ                
457/P-III/11    04-11-2011    Reterska Karolina     Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ                
458/P-III/11    04-11-2011    Zjawiona Monika     Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ                
459/P-III/11    04-11-2011    Dziok Łukasz    Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ                
460/P-III/11    04-11-2011    Dziok Aleksandra     Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ                
461/P-III/11    04-11-2011    Będkowska Paulina     Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ                
462/P-III/11    04-11-2011    Kubik Dagmara     Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ                
463/P-III/11    04-11-2011    Tsanakas Dalia     Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ                
464/P-III/11    04-11-2011    Maciałek Tomasz    Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ                
465/P-III/11    04-11-2011    Puchalska Barbara     Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej               

 

Uchwały: 10-11-2011

466/P-III/11    10-11-2011    Bednarek Bartłomiej     Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ                
467/P-III/11    10-11-2011    Dyrektor SPZOZ w Lublińcu     Konkurs                 
468/P-III/11    10-11-2011    Punky edykacyjne     Potwierdzenie dopełnienia obowiązku dosk.zawodowego              

 

Uchwały: 25-11-2011

469/P-III/11    25-11-2011    Centrum Stomatologii Estetycznej Promed Bociąga    Zgłoszenie placówki na liste zakładów uprawnionych do prowadz.staży                 
470/P-III/11    25-11-2011    Punkty edukacyjne     Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego                
471/P-III/11    25-11-2011    Drobnikowski Jarosław     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
472/P-III/11    25-11-2011    Piwowarczyk Eulalia     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
473/P-III/11    25-11-2011    Piwowarczyk Eulalia     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
474/P-III/11    25-11-2011    Kusak Andrzej     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
475/P-III/11    25-11-2011    Janic Agnieszka     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
476/P-III/11    25-11-2011    Słomian Magdalena     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
477/P-III/11    25-11-2011    Bilska Bibianna     Specjalistyczna praktyka lekarska                
478/P-III/11    25-11-2011    Kubas Judyta     Specjalistyczna praktyka lekarska                
479/P-III/11    25-11-2011    Zawada Grażyna     Indywidualna praktyka lekarska                
480/P-III/11    25-11-2011    Rogalska Justyna     Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej                 
481/P-III/11    25-11-2011    Bilska Bibianna     Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej                 
482/P-III/11    25-11-2011    Ferens-Krzywańska Anita     Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej                 
483/P-III/11    25-11-2011    Mrozicka-Flak Jadwiga     Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej                 
484/P-III/11    25-11-2011    Flak Leszek     Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej                 
485/P-III/11    25-11-2011    Kamiński Wojciech     Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej                 
486/P-III/11    25-11-2011    Ociepa Kamila     Wpisanie lekarza na listę członków OIL Ograniczone PWZ                
487/P-III/11    25-11-2011    Zawarcie umowy z Ministrem Zdrowia     Upoważnienie do zawarcia umowy z MZ na pokrycie kosztów                 
488/P-III/11    25-11-2011    Dyrektor SPZOZ w Mstowie    Konkurs na stanowisko dyrektora SPZOZ w Mstowie                
489/P-III/11    25-11-2011    Polskie Towarzystwo Pediatryczne     Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego              

 

Uchwały: 09-12-2011

490/P-III/11    09-12-2011    Janik Mirosław     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
491/P-III/11    09-12-2011    Wrona-Zielińska Maria     Specjalistyczna praktyka lekarska                
492/P-III/11    09-12-2011    Zieliński Grzegorz    IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
493/P-III/11    09-12-2011    Milak Urszula     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
494/P-III/11    09-12-2011    Kamiński Wojciech     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
495/P-III/11    09-12-2011    Gołembiowska-Witczak Dominika     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
496/P-III/11    09-12-2011    Zalejska-Hynek Anna     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
497/P-III/11    09-12-2011    Zalejska-Hynek Anna     Indywidualna praktyka lekarska                
498/P-III/11    09-12-2011    Janiczek-Janas Joanna    Indywidualna praktyka lekarska                
499/P-III/11    09-12-2011    Gołębiowska-Witczak Dominika     Indywidualna praktyka lekarska                
500/P-III/11    09-12-2011    Moor-Jankowski Robert     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
501/P-III/11    09-12-2011    Kukla Michał     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
502/P-III/11    09-12-2011    Gładysz Ewa     Indywidualna praktyka lekarska                
503/P-III/11    09-12-2011    Magnuska-Małek Joanna     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
504P-III/11    09-12-2011    Jackowska Teresa     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
505/P-III/11    09-12-2011    Mączka Aleksandra     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
506/P-III/11    09-12-2011    Jadowska Agata     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
507/P-III/11    09-12-2011    Dobrakowska-Świąć Agnieszka     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
508/P-III/11    09-12-2011    Baranowska-Mosingiewicz Aleksandra     Specjalistyczna praktyka lekarska                
509/P-III/11    09-12-2011    Mosingiewicz Mirosław    Specjalistyczna praktyka lekarska                
510/P-III/11    09-12-2011    Strzelecka Urszula     Indywidualna praktyka lekarska                
511/P-III/11    09-12-2011    Przybylska Marta     Zwolnienie z opłacania składki członkowskiej - czas określony                
512/P-III/11    09-12-2011    Zamora Magdalena     Zwolnienie z opłacania składki członkowskiej - czas określony                
513/P-III/11    09-12-2011    Cichecka Ewelina     Zwolnienie z opłaty Komisji Bioetycznej               

 

Uchwały: 28-12-2011

514/P-III/11    28-12-2011    Grabowska-Kubat Maria     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
515/P-III/11    28-12-2011    Śmietana Łukasz     Specjalistyczna praktyka lekarska                
516/P-III/11    28-12-2011    Śmietana Łukasz     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
517/P-III/11    28-12-2011    Grabowska-Kubat Maria     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
518/P-III/11    28-12-2011    Janiczek-Janas Joanna     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
                    

 

Uchwały: 05-01-2012

519/P-III/12    05-01-2012    Kruszec Aneta     Indywidualna praktyka lekarska                
520/P-III/12    05-01-2012    Kucharska-Karpeta Olga    IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
521/P-III/12    05-01-2012    Chrzuszcz Tomasz    IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
522/P-III/12    05-01-2012    Całusińska Jolanta     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
523/P-III/12    05-01-2012    Kruszec Aneta     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
524/P-III/12    05-01-2012    Chrzuszcz Małgorzata     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
525/P-III/12    05-01-2012    Morawiec Beata     Indywidualna praktyka lekarska                
526/P-III/12    05-01-2012    Grzyb Marek     Specjalistyczna praktyka lekarska                
527/P-III/12    05-01-2012    Mak Agnieszka     Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ                
528/P-III/12    05-01-2012    Kowalcze Karolina     Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ                
529/P-III/12    05-01-2012    Mak Michał     Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ                
530/P-III/12    05-01-2012    Stanisławski Wojciech     Ustalenie kwoty składki - 10,- zł emeryt              

 

Uchwały: 20-01-2012

531/P-III/12    20-01-2012    Latoszek-Śliwa Diana     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
532/P-III/12    20-01-2012    Sejder Krzysztof     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
533/P-III/12    20-01-2012    Trąbska Donata     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
534/P-III/12    20-01-2012    Lompe Anna     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
535/P-III/12    20-01-2012    Jaśkiewicz Joanna     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
536/P-III/12    20-01-2012    Olszowski Klaudiusz     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
537/P-III/12    20-01-2012    Kowalski Michał    IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
538/P-III/12    20-01-2012    Kusak Andrzej     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
539/P-III/12    20-01-2012    Nosek Adam     Indywidualna praktyka lekarska                
540/P-III/12    20-01-2012    Małolepszy Robert     Specjalistyczna praktyka lekarska                
541/P-III/12    20-01-2012    Boral Andrzej     Indywidualna praktyka lekarska                
542/P-III/12    20-01-2012    Bereszko-Smaczny Magdalena     Specjalistyczna praktyka lekarska                
543/P-III/12    20-01-2012    Szwalska-Pytel Lidia     Specjalistyczna praktyka lekarska                
544/P-III/12    20-01-2012    Hamala-Stąpar Jadwigi     Specjalistyczna praktyka lekarska                
545/P-III/12    20-01-2012    Deska Paweł     Indywidualna praktyka lekarska                
546/P-III/12    20-01-2012    Dewor Robert     Specjalistyczna praktyka lekarska                
547/P-III/12    20-01-2012    Olszowski Klaudiusz     Indywidualna praktyka lekarska                
548/P-III/12    20-01-2012    Lemisz Anna     Indywidualna praktyka lekarska                
549/P-III/12    20-01-2012    Solnica Czesław     Indywidualna praktyka lekarska                
550/P-III/12    20-01-2012    Małolepszy Robert     Indywidualna praktyka lekarska                
551/P-III/12    20-01-2012    Olak Magdalena     Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ                
552/P-III/12    20-01-2012    Śmietana Łukasz     Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ                
553/P-III/12    20-01-2012    Mączka Aleksandra     Specjalistyczna praktyka lekarska                
554/P-III/12    20-01-2012    Kowacze Karolina     Skierowanie na staż podyplomowy                 
555/P-III/12    20-01-2012    Pietrzak-Świeboda Agnieszka     Specjalistyczna praktyka lekarska                
556/P-III/12    20-01-2012    Pilarek Magdalena     Zwolnienie z obowiązku opłacania składki członkowskiej - określony                
557/P-III/12    20-01-2012    Pańczyk Antoni     Zwolnienie z obowiązku opłacania składki członkowskiej - nieokreślony                
558/P-III/12    20-01-2012    Ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego     Szpital Powiatowy w Myszkowie                 
559/P-III/12    20-01-2012    Ordynator Oddziału Neonatologii     Szpital Powiatowy w Myszkowie               

 

Uchwały: 03-02-2012

560/P-III/12    03-02-2012    Kiełek Katarzyna     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
561/P-III/12    03-02-2012    Zybura Jolanta     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
562/P-III/12    03-02-2012    Nowicka Małgorzata     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
563/P-III/12    03-02-2012    Chełmicka Małgorzta     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
564/P-III/12    03-02-2012    Niska Alina     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
565/P-III/12    03-02-2012    Urbańczyk Tomasz    IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
566/P-III/12    03-02-2012    Grzegorzewski Andrzej     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
567/P-III/12    03-02-2012    Olak Magdalena     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
568/P-III/12    03-02-2012    Jaszewska-Postawa Joanna     Indywidualna praktyka lekarska                
569/P-III/12    03-02-2012    Andraczek Maria     Specjalistyczna praktyka lekarska                
570/P-III/12    03-02-2012    Kobos Jarosław     Specjalistyczna praktyka lekarska                
571/P-III/12    03-02-2012    Jaros Piotr     Specjalistyczna praktyka lekarska                
572/P-III/12    03-02-2012    Gawrychowski Jacek     Specjalistyczna praktyka lekarska                
573/P-III/12    03-02-2012    Pietrzak-Świeboda Agnieszka     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
574/P-III/12    03-02-2012    Ślęzak-Januszko Kamila     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
575/P-III/12    03-02-2012    Bociąga Barbara     Specjalistyczna praktyka lekarska                
576/P-III/12    03-02-2012    Chmielarz Janusz    Indywidualna praktyka lekarska                
577/P-III/12    03-02-2012    Bereszko-Smaczny Magdalena     Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej                 
578/P-III/12    03-02-2012    Kamiński Andrzej     Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ                
579/P-III/12    03-02-2012    Sowa Agniesyka     Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ                
580/P-III/12    03-02-2012    Lewanowicz Wiesław     Duplikat PWZ                 
581/P-III/12    03-02-2012    Kamiński Andrzej     Indywidualna praktyka lekarska                
582/P-III/12    03-02-2012    PZM "MARKU"     Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego                
583/P-III/12    03-02-2012    Przychodnia Stomatologiczna "KODENT"    Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego                
584/P-III/12    03-02-2012    Ociepa Kamila     Skierowanie na staż podyplomowy               

 

Uchwały: 02-03-2012

585/P-III/12    02-03-2012    Reterski Michał     Indywidualna praktyka lekarska                
586/P-III/12    02-03-2012    Jędrusik Elżbieta     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
587/P-III/12    02-03-2012    Palicka-Dubik Monika     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
588/P-III/12    02-03-2012    Kulesza-Stanisławska  Teresa     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
589/P-III/12    02-03-2012    Ścibisz-Kucharska Elwira     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
590/P-III/12    02-03-2012    Szulc Małgorzata     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
591/P-III/12    02-03-2012    Gawlik-Well Elżbieta     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
592/P-III/12    02-03-2012    Klajn Maria     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
593/P-III/12    02-03-2012    Kiedrzynek-Puch Anna     Specjalistyczna praktyka lekarska                
594/P-III/12    02-03-2012    Kobos Jarosław    Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej                 
595/P-III/12    02-03-2012    Kulesza-Stanisławska Teresa     Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej                 
596/P-III/12    02-03-2012    Gawlik-Well Elżbieta     Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej                 
597/P-III/12    02-03-2012    Majer Jolanta     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
598/P-III/12    02-03-2012    Kusaj Edyta     Wpisanie lekarza na listę członków OIL organiczone PWZ                
599/P-III/12    02-03-2012    Kusaj Magdalena     Wpisanie lekarza na listę członków OIL organiczone PWZ                
600/P-III/12    02-03-2012    Zamora Magdalena     Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ                
601/P-III/12    02-03-2012    Oukal Ayman     Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ                
602/P-III/12    02-03-2012    Grzybowska Ewa     Duplikat  PWZ               

 

Uchwały: 16-03-2012

603/P-III/12    16-03-2012    Korn Tomasz     SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
604/P-III/12    16-03-2012    Korn Jolanta     SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
605/P-III/12    16-03-2012    Halska Agnieszka     SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
606/P-III/12    16-03-2012    Różycki Andrzej     SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
607/P-III/12    16-03-2012    Urbańczyk Tomasz - zmiana uchwały     SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
608/P-III/12    16-03-2012    Paś-Jaros Agnieszka     Specjalistyczna praktyka lekarska                
609/P-III/12    16-03-2012    Markowska Marta     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
610/P-III/12    16-03-2012    Magdziarz-Orlitz     Specjalistyczna praktyka lekarska                
611/P-III/12    16-03-2012    Mazur Henryk     Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej                 
612/P-III/12    16-03-2012    Różycki Andrzej     Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej                 
613/P-III/12    16-03-2012    Cichoń Karol     Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ                
614/P-III/12    16-03-2012    Pojda Jarosław      SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
615/P-III/12    16-03-2012    PZM MARKU     Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego                
616/P-III/12    16-03-2012    Cichoń Karol     Odbycie przeszkolenia w związku z przerwą w wykonywaniu zawodu                 
617/P-III/12    16-03-2012    Stanior Krzysztof     Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej               

 

Uchwały: 30-03-2012

618/P-III/12    30-03-2012    Gut Anna     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
619/P-III/12    30-03-2012    Koffel Marek     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
620/P-III/12    30-03-2012    Gabiec Andrzej     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
621/P-III/12    30-03-2012    Pietrulewicz Adam     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
622/P-III/12    30-03-2012    Jezierska Edyta     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
623/P-III/12    30-03-2012    Lamch-Biś Janina     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
624/P-III/12    30-03-2012    Goszczyńska-Michalczyk     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
625/P-III/12    30-03-2012    Kulej Aleksandra    IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
626/P-III/12    30-03-2012    Oukal Ayman     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
627/P-III/12    30-03-2012    Zajdel Anna     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
628/P-III/12    30-03-2012    Tanasijczuk Wasyl    IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
629/P-III/12    30-03-2012    Rajczyk Wojciech     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
630/P-III/12    30-03-2012    Dyner Ludwik     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
631/P-III/12    30-03-2012    Kozar-Konieczna Aleksandra     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
632/P-III/12    30-03-2012    Szyller Kamila     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
633/P-III/12    30-03-2012    Miszczak-Kuban Joanna     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
634/P-III/12    30-03-2012    Kubas Judyta - zmieniająca     Specjalistyczna praktyka lekarska                
635/P-III/12    30-03-2012    Zajdel Jerzy     Specjalistyczna praktyka lekarska                
636/P-III/12    30-03-2012    Kozar-Konieczna Aleksandra     Specjalistyczna praktyka lekarska w miejscu wezwania                
637/P-III/12    30-03-2012    Poks Monika     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
638/P-III/12    30-03-2012    Tomalski Dawid    IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
639/P-III/12    30-03-2012    Guziak Arkadiusz     Indywidualna praktyka lekarska w miejscu wezwania                
640/P-III/12    30-03-2012    Guziak Arkadiusz     Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej                 
641/P-III/12    30-03-2012    Gut Piotr     Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej                 
642/P-III/12    30-03-2012    Starczewska-Krawczyk Małgorzata     Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej                 
643/P-III/12    30-03-2012    Fijałkowska Edda    Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej                 
644/P-III/12    30-03-2012    Kulej Aleksandra    Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej                 
645/P-III/12    30-03-2012    Gut Anna     Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej                 
646/P-III/12    30-03-2012    Miszczak-Kuban Joanna     Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej                 
647/P-III/12    30-03-2012    Polskie Towarzystwo Pediatryczne     Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego                
648/P-III/12    30-03-2012    SPHINX    Potwierdzenie spełnienia warunków kształc. i wpis do rejestru podmiotów               

 

Uchwały: 06-04-2012

649/P-III/12    06-04-2012    "Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Onkologii
Klinicznej  z siedzibą w Gliwicach  "    Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego              

 

Uchwały: 20-04-2012

650/P-III/12    20-04-2012    Punkty edukacyjne     Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego                 
651//P-III/12    20-04-2012    PZM MARKU     Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego                
652/P-III/12    20-04-2012    Mariusz Mrożek    IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
653/P-III/12    20-04-2012    Mirosław Just    IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
654/P-III/12    20-04-2012    Betata Dymczyk    IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
655/P-III/12    20-04-2012    Marek Knaś    IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
656/P-III/12    20-04-2012    Barbara Kamuńska-Gawin    IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
657/P-III/12    20-04-2012    Iwona Korzec-Grzegorczyk    IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
658/P-III/12    20-04-2012    Beata Seweryn    IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
659/P-III/12    20-04-2012    Rafała Hart    IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
660/P-III/12    20-04-2012    Beata Skolimowska    IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
661/P-III/12    20-04-2012    Andrzej Konowski    IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
662/P-III/12    20-04-2012    Magdalena Grzesik    IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
663/P-III/12    20-04-2012    Elzbieta Petryńska    Specjalistyczna praktyka lekarska stacjonarna                
664/P-III/12    20-04-2012    Edyta Wnuk-Białas    Specjalistyczna praktyka lekarska stacjonarna                
665/P-III/12    20-04-2012    Alicja Polus    uaktualnienie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich                 
666/P-III/12    20-04-2012    Krzysztof Plesiński    IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
667/P-III/12    20-04-2012    Andrzej Rychlewski    IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
668/P-III/12    20-04-2012    Dariusz Kopczyński    Specjalistyczna praktyka lekarska stacjonarna                
669/P-III/12    20-04-2012    Anna Rumińska-Łęgowicz    Indywidualna  praktyka lekarska stacjonarna                
670/P-III/12    20-04-2012    Andrzej Białas    Specjalistyczna praktyka lekarska stacjonarna                
671/P-III/12    20-04-2012    Marta Filo-Rogulska    Indywidualna  praktyka lekarska stacjonarna                
672/P-III/12    20-04-2012    Zbigniew Siwek    zmiana wpisu - rozszerzenie praktyki stacjonarnej o umowy kontraktowej                
673/P-III/12    20-04-2012    Iwona Korzec-Grzegorczyk    uaktualnienie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich                 
674/P-III/12    20-04-2012    Mirosław Just    uaktualnienie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich                 
675/P-III/12    20-04-2012    Beata Bańka    uaktualnienie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich                 
676/P-III/12    20-04-2012    Beata Seweryn    uaktualnienie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich                 
677/P-III/12    20-04-2012    Alicja Polus    uaktualnienie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich                 
678/P-III/12    20-04-2012    Elzbieta Petryńska    skreślenie praktyki                
679/P-III/12    20-04-2012    Krzysztof Kłyszewski    skreślenie praktyki                
680/P-III/12    20-04-2012    Maria Włodarska    skreślenie praktyki                
681/P-III/12    20-04-2012    Małgorzata Wójcicka    Wpis do rejestru lekarzy i wydanie stałego pwz                
682/P-III/12    20-04-2012    Małgorzata Jędrzejczak-Komar     Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ                
683/P-III/12    20-04-2012    Kopczyński Dariusz     uaktualnienie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich                 
684/P-III/12    20-04-2012    Klisowski Jacek     ustalenie  składki członkowskiej "10,-                 
685/P-III/12    20-04-2012    Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału IT w WSS    Konkurs na pielęgniarkę oddziałową WSS                 
686/P-III/12    20-04-2012    Upoważnienie dla Iwony Coner i Olgi Nocoń    Upoważnienie Prezesa ORL do podpisywania w imieniu OIL polis PZU               

 

Uchwały: 11-05-2012

687/P-III/12    11-05-2012    Dymczyk Beata -     Specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania                 
688/P-III/12    11-05-2012    Dymczyk Beata -     skreślenie praktyki                
689/P-III/12    11-05-2012    Szmerdt Jacek     SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
690/P-III/12    11-05-2012    Gabrysiak Bożena     SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
691/P-III/12    11-05-2012    Bernas Maria     SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
692/P-III/12    11-05-2012    Idzikowska-Smolarczyk Alicja     SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
693/P-III/12    11-05-2012    Poninkiewicz Alicja    SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
694/P-III/12    11-05-2012    Biniszkiewicz Tomasz    SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
695/P-III/12    11-05-2012    Gęsikowski Łukasz    SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
696/P-III/12    11-05-2012    Waluga Arkadiusz    SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
697/P-III/12    11-05-2012    Kostrzewska Beata     SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
698/P-III/12    11-05-2012    Masłoń Jarosław     SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
699/P-III/12    11-05-2012    Daniel Katarzyna     SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
700/P-III/12    11-05-2012    Piwońska-Zółtaszek Małgorzata     SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
701/P-III/12    11-05-2012    Piwowarski Wojciech     SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
702/P-III/12    11-05-2012    Galewicz Marzena     SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
703/P-III/12    11-05-2012    Szydlik Sławomir     SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
704/P-III/12    11-05-2012    Wawrzyńska Katarzyna     SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
705/P-III/12    11-05-2012    Kilan Urszula     SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
706/P-III/12    11-05-2012    Rogulski Lech     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
707/P-III/12    11-05-2012    Kardas Karol     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
708/P-III/12    11-05-2012    Maćkowiak Jacek     SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
709/P-III/12    11-05-2012    Jakóbczyk Jolanta     SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
710/P-III/12    11-05-2012    Wolański Andrzej     Specjalistyczna praktyka lekarska                 
711/P-III/12    11-05-2012    Latoszek-Śliwa Diana     uaktualnienie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich                 
712/P-III/12    11-05-2012    Adamus-Michalik Anna     uaktualnienie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich                 
713/P-III/12    11-05-2012    Poninkiewicz Alicja    uaktualnienie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich                 
714/P-III/12    11-05-2012    Idzikowska-Smolarczyk Alicja     uaktualnienie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich                 
715/P-III/12    11-05-2012    Kalita-Paca Barbara     uaktualnienie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich                 
716/P-III/12    11-05-2012    Galewicz Marzena     uaktualnienie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich                 
717/P-III/12    11-05-2012    Gabrysiak Bożena     uaktualnienie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich                 
718/P-III/12    11-05-2012    Kalita-Paca Barbara     skreślenie praktyki                
719/P-III/12    11-05-2012    Paca Antoni     skreślenie praktyki                
720/P-III/12    11-05-2012    Bałazińska Grażyna     skreślenie praktyki                
721/P-III/12    11-05-2012    Bałazińska Grażyna     skreślenie praktyki                
722/P-III/12    11-05-2012    Jawor Artur     skreślenie praktyki                
723/P-III/12    11-05-2012    Stachowicz Marek     skreślenie praktyki                
724/P-III/12    11-05-2012    Dobrakowska Mirosława     skreślenie praktyki              

 

Uchwały: 18-05-2012

725/P-III/12    18-05-2012    Chaładus Alicja     SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
726/P-III/12    18-05-2012    "Zatwierdzenie listy podmiotów uprawnionych do
prowadzenia staży podyplomowych lekarzyu "    Lista placówek stażowych z Marszałkiem Województwa Śląskiego                 
727/P-III/12    18-05-2012    PPHU TYTAN     Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego                
728/P-III/12    18-05-2012    Zajdel Anna     SPL wyłącznie w miejscu wezwania                   
729/P-III/12    18-05-2012    Szczygłowski Andrzej     SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
730/P-III/12    18-05-2012    Zyguła Zimoląg Anna     Specjalistyczna praktyka lekarska                 
731/P-III/12    18-05-2012    Kosno Maria     SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
732/P-III/12    18-05-2012    Cofalik Maciej     SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
733/P-III/12    18-05-2012    Gworys Karol     SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
734/P-III/12    18-05-2012    Szczygłowski Andrzej     skreślenie praktyki                
735/P-III/12    18-05-2012    Szczygłowski Andrzej     SPL wyłącznie w miejscu wezwania                 

 

Uchwały: 01-06-2012

736/P-III/12    01-06-2012    Jabłoński Jakub     Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ                
737/P-III/12    01-06-2012    Rozbicka Grażyna     SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
738/P-III/12    01-06-2012    Wydanie zezwolenia za praktykę lekarską "94"     SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
739/P-III/12    01-06-2012    Wydanie zezwolenia za praktykę lekarską "98     Indywidualna Praktyka Lekarska                 
740/P-III/12    01-06-2012    Wydanie zezwolenia za praktykę lekarską "96"     SPL wyłącznie w miejscu wezwania                   
741/P-III/12    01-06-2012    Skreślenie     Skreślenie  praktyk lekarskich                 
742/P-III/12    01-06-2012    Polskie Centrum Edukacji z siedzią w Warszawie     Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego                
743/P-III/12    01-06-2012    Kopera-Kośnik Jadwiga     Ustalenie kwoty składki członkowskiej - 10,- zł                 
744/P-III/12    01-06-2012    Wójcicka Małgorzata     Zwolnienie z obowiązku opłacania składki członkowskiej - określony                
745/P-III/12    01-06-2012    Zmiana wydania zezwolenia     uaktualnienie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich                 
746/P-III/12    01-06-2012    Wydanie zezwolenia za praktykę lekarską "93"     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                

 

Uchwały: 08-06-2012

747/P-III/12    08-06-2012    Wydanie zezwolenia za praktykę lekarską "94"     SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
748/P-III/12    08-06-2012    Drabek Jarosł;aw     Ustalenie kwoty składki członkowskiej - 10,- zł                 
749/P-III/12    08-06-2012    Zawadzka-Chmielnicka Magdalena     Zwolnienie z obowiązku opłacania składki członkowskiej - określony                
750/P-III/12    08-06-2012    Polskie Towarzystwo Stomatologiczne     Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego                
751/P-III/12    08-06-2012    Zmiana wydania zezwolenia     uaktualnienie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich               

 

Uchwały: 15-06-2012

752/P-III/12    15-06-2012    Jabłoński Jakub     Skierowanie na staż podyplomowy lekarza               

 

Uchwały: 29-06-2012

753/P-III/12    29-06-2012    Grabna Zenona     Ustalenie kwoty składki członkowskiej - 10,- zł                 
754/P-III/12    29-06-2012    Gała Ewelina     Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ                
755/P-III/12    29-06-2012    Schulz Karina     Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ                
756/P-III/12    29-06-2012    Wójcicka Małgorzata     Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ              

 

Uchwały: 06-07-2012

757/P-III/12    06-07-2012    Wydanie zezwolenia za praktykę lekarską "94"     SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
758/P-III/12    06-07-2012    Walasiak Maciej     Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ                
759/P-III/12    06-07-2012    Zmiana wydania zezwolenia     uaktualnienie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich                 
760/P-III/12    06-07-2012    Skreślenie     skreślenie praktyki                
761/P-III/12    06-07-2012    Wydanie zezwolenia za praktykę lekarską "93"     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
762/P-III/12    06-07-2012    Wydanie zezwolenia za praktykę lekarską "99"     Specjalistyczna Praktyka Lekarska                 
763/P-III/12    06-07-2012    Wydanie zezwolenia za praktykę lekarską "98     Indywidualna Praktyka Lekarska                 
764/P-III/12    06-07-2012    Wydanie zezwolenia za praktykę lekarską "97"     Grupowa  Praktyka Lekarska               

 

Uchwały: 13-07-2012

765/P-III/12    13-07-2012    Chobot Magdalena     Zwolnienie z obowiązku opłacania składki członkowskiej - określony                
766/P-III/12    13-07-2012    Zmiana wydania zezwolenia     uaktualnienie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich                 
767/P-III/12    13-07-2012    Wydanie zezwolenia za praktykę lekarską "99"     Specjalistyczna Praktyka Lekarska                 
768/P-III/12    13-07-2012    Skreślenie     skreślenie praktyki                
769/P-III/12    13-07-2012    Wydanie zezwolenia za praktykę lekarską "96"     SPL wyłącznie w miejscu wezwania                   
770/P-III/12    13-07-2012    Wydanie zezwolenia za praktykę lekarską "94"     SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                

 

Uchwały: 27-07-2012

771/P-III/12    27-07-2012    Kot Aleksander     Wydanie duplikatu PWZ              

 

Uchwały: 03-08-2012

772/P-III/12    03-08-2012    Półtorak-Krawczyk     Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ                
773/P-III/12    03-08-2012    Śmilgin Bronisława     Zwolnienie z obowiązku opłacania składki członkowskiej - nieokreślony                
774/P-III/12    03-08-2012    Wydanie zezwolenia za praktykę lekarską "96"     SPL wyłącznie w miejscu wezwania                   
775/P-III/12    03-08-2012    Wydanie zezwolenia za praktykę lekarską "94"     SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
776/P-III/12    03-08-2012    Wydanie zezwolenia za praktykę lekarską "99"     Specjalistyczna Praktyka Lekarska                 
777/P-III/12    03-08-2012    Skreślenie     skreślenie praktyki z rejestru praktyk                 
778/P-III/12    03-08-2012    Zmiana wydania zezwolenia     uaktualnienie wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich               

 

Uchwały: 24-08-2012

779/P-III/12    24-08-2012    Sitko-Gap Joanna     Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ                
780/P-III/12    24-08-2012    Kachel Rafał     Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ                
781/P-III/12    24-08-2012    Kierat Agnieszka     Wpisanie lekarza na listę członków OIL Ograniczone PWZ                
782/P-III/12    24-08-2012    Sosińska Kamila     Wpisanie lekarza na listę członków OIL Ograniczone PWZ                
783/P-III/12    24-08-2012    Pastusińska Paula     Wpisanie lekarza na listę członków OIL Ograniczone PWZ                
784/P-III/12    24-08-2012    Mszyca Zuzanna     Wpisanie lekarza na listę członków OIL Ograniczone PWZ                
785/P-III/12    24-08-2012    Kmieć Joanna     Wpisanie lekarza na listę członków OIL Ograniczone PWZ                
786/P-III/12    24-08-2012    Bik Justyna     Wpisanie lekarza na listę członków OIL Ograniczone PWZ                
787/P-III/12    24-08-2012    Błaszczeć Magdalena     Wpisanie lekarza na listę członków OIL Ograniczone PWZ                
788/P-III/12    24-08-2012    Chudy Norbert     Wpisanie lekarza na listę członków OIL Ograniczone PWZ                
789/P-III/12    24-08-2012    Derejczyk Wioletta     Wpisanie lekarza na listę członków OIL Ograniczone PWZ                
790/P-III/12    24-08-2012    Piasecka Aleksandra     Wpisanie lekarza na listę członków OIL Ograniczone PWZ                
791/P-III/12    24-08-2012    Pluta Małgorzata    Wpisanie lekarza na listę członków OIL Ograniczone PWZ                
792/P-III/12    24-08-2012    Pyrkosz Katarzyna     Wpisanie lekarza na listę członków OIL Ograniczone PWZ                
793/P-III/12    24-08-2012    Zurek Justyna     Wpisanie lekarza na listę członków OIL Ograniczone PWZ                
794/P-III/12    24-08-2012    Ostrowski Tomasz     Wpisanie lekarza na listę członków OIL Ograniczone PWZ                
795/P-III/12    24-08-2012    Wacławska Beata     Wpisanie lekarza na listę członków OIL Ograniczone PWZ                
796/P-III/12    24-08-2012    Pyziak Justyna     Wpisanie lekarza na listę członków OIL Ograniczone PWZ                
797/P-III/12    24-08-2012    Grobelak Michał     Wpisanie lekarza na listę członków OIL Ograniczone PWZ                
798/P-III/12    24-08-2012    Korbyla Katarzyna     Wpisanie lekarza na listę członków OIL Ograniczone PWZ                
799/P-III/12    24-08-2012    Socha Magdalena     Wpisanie lekarza na listę członków OIL Ograniczone PWZ                
800/P-III/12    24-08-2012    Gabysiak Jacek    Duplikat PWZ                 
801/P-III/12    24-08-2012    Dymczyk Beata     Duplikat PWZ                 
802/P-III/12    24-08-2012    Zatwierdzenie wydawnictwa książki     Stomatologia i stomatolodzy Częstochowy                 
803/P-III/12    24-08-2012    Ustalenie ceny książki    Stomatologia i stomatolodzy Częstochowy                 
804/P-III/12    24-08-2012    Marian Marchewka     Ustalenie kwoty skadki "10,-" zł miesięcznie               

 

Uchwały: 21-09-2012

828/P-III/12    21-09-2012    Zmieniająca     Uchwała zmieniająca - zezwolenie na indywidualną praktykę lekarską                 
829/P-III/12    21-09-2012    Nagrody im. dra W. Biegańskiego     Zgłoszenie kandydatów do Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy                 
830/P-III/12    21-09-2012    Sprawozdanie finansowe I półroczne     Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za okres I-VI/2012                
831/P-III/12    21-09-2012    Specjalistyczne Gabinety Lekarskie OLMED    Zgłoszenie podmiotu na listę Marszałka Województwa Śląskiego                 
832/P-III/12    21-09-2012    Wydanie zezwolenia za praktykę lekarską     nr 94                
833/P-III/12    21-09-2012    Polskie Towarzystwo Pediatryczne     Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy                
834/P-III/12    21-09-2012    Towarzystwo Internistów Polskich     Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy                
835/P-III/12    21-09-2012    Śląski Od. Polskiego Tow.  Onkologii Klinicznej     Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy                
836/P-III/12    21-09-2012    Polskie Towarzystwo Stomatologiczne     Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego lekarzy                
837/P-III/12    21-09-2012    Wydanie zezwolenia za praktykę lekarską     nr 99,98              

 

Uchwały: 05-10-2012

838/P-III/12    05-10-2012    Tomaszek-Czary Edyta     Wpisanie lekarza na listę członków OIL  PWZ                
839/P-III/12    05-10-2012    Łyczkowska Katarzyna     Wpisanie lekarza na listę członków OIL  PWZ                
840/P-III/12    05-10-2012    Sawicka Małgorzata     Wpisanie lekarza na listę członków OIL  PWZ                
841/P-III/12    05-10-2012    Jabłonka Dominika     Wpisanie lekarza na listę członków OIL  PWZ                
842/P-III/12    05-10-2012    Szejn Paulina     Wpisanie lekarza na listę członków OIL  PWZ                
843/P-III/12    05-10-2012    Możyłowska Agata     Wpisanie lekarza na listę członków OIL  PWZ                
844/P-III/12    05-10-2012    Wydanie zezwolenia za praktykę lekarską "94"    SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
845/P-III/12    05-10-2012    Wydanie zezwolenia za praktykę lekarską "93"    IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
846/P-III/12    05-10-2012    Skreślenie     Indywidualna  praktyka lekarska                 
847/P-III/12    05-10-2012    Zmiana wydania zezwolenia     uaktualnienie wpisu praktyki w miejscu wezwania                
848/P-III/12    05-10-2012    Wydanie zezwolenia za praktykę lekarską "96"    Specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie  w miejscu wezwania              

 

Uchwały: 12-10-2012

849/P-III/12    12-10-2012    Kowalcze Karolina     Wpisanie lekarza na listę członków OIL Ograniczone PWZ                
850/P-III/12    12-10-2012    Pomianowska Joanna     Wpisanie lekarza na listę członków OIL Ograniczone PWZ                
851/P-III/12    12-10-2012    Wydanie zezwolenia za praktykę lekarską     Specjalistyczna Praktyka Lekarska nr 99                
852/P-III/12    12-10-2012    Zmiana wydania zezwolenia     uaktualnienie wpisu indywidualnej praktyki lekarskiej                 
853/P-III/12    12-10-2012    Kijak Nina     Zwolnienie ze składek członkowskich czas określony                 
854/P-III/12    12-10-2012    Fąfrowicz Anna     Ustalenie kwoty składki członkowskiej - 10,- zł                 
855/P-III/12    12-10-2012    Wydanie zezwolenia za praktykę lekarską "93"    IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
856/P-III/12    12-10-2012    Wydanie zezwolenia za praktykę lekarską  "94"    SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                

 

Uchwały: 09-11-2012

857/P-III/12    09-11-2012    Stachowska Marta     Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ                
858/P-III/12    09-11-2012    Jabłoński Jakub    Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ                
859/P-III/12    09-11-2012    Janik Beata     Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ                
860/P-III/12    09-11-2012    Gaweł Tomasz     Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ                
861/P-III/12    09-11-2012    Banach Wiktoria     Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ                
862/P-III/12    09-11-2012    Chałaszczyk Agnieszka     Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ                
863/P-III/12    09-11-2012    Sejder Magdalena     Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ                
864/P-III/12    09-11-2012    Orczyk Katarzyna     Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ                
865/P-III/12    09-11-2012    Zmiana wydania zezwolenia     uaktualnienie wpisu indywidualnej praktyki lekarskiej                 
866/P-III/12    09-11-2012    Wydanie zezwolenia za praktykę lekarską  "94"    SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
867/P-III/12    09-11-2012    Wydanie zezwolenia za praktykę lekarską "93"    IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
868/P-III/12    09-11-2012    Biskupek-Wanot Agnieszka     Wpisanie lekarza na listę członków OIL PWZ              

 

Uchwały: 16-11-2012

869/P-III/12    16-11-2012    Wydanie zezwolenia za praktykę lekarską  "94"    SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
870/P-III/12    16-11-2012    Skreślenie     Indywidualna  praktyka lekarska                 
871/P-III/12    16-11-2012    Wydanie zezwolenia na praktykę lekarską   "99"    Specjalistyczna  praktyka lekarska                 
872/P-III/12    16-11-2012    Wydanie zezwolenia za praktykę lekarską "93"    IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
873/P-III/12    16-11-2012    Zmiana wydania zezwolenia     uaktualnienie wpisu indywidualnej praktyki lekarskiej                 
874/P-III/12    16-11-2012    Polskie Towarzystwo Pediatryczne     Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego                
875/P-III/12    16-11-2012    Punkty edukacyjne     Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego               

 

Uchwały: 30-11-2012

876/P-III/12    30-11-2012    Vitalij Słowiński     Wpisanie lekarza na listę członków OIL Ograniczone PWZ                
877/P-III/12    30-11-2012    Herold Andrzej     Ustalenie wysokości składki członkowskiej "10,- zł"                 
878/P-III/12    30-11-2012    Sośniak Krzysztof     Ustalenie wysokości składki członkowskiej "10,- zł"                 
879/P-III/12    30-11-2012    Garasińska-Jelonek Janina     Ustalenie wysokości składki członkowskiej "10,- zł"                 
880/P-III/12    30-11-2012    Chowaniec Anna     Ustalenie wysokości składki członkowskiej "10,- zł"                 
881/P-III/12    30-11-2012    Dobosz Jadwiga     Ustalenie wysokości składki członkowskiej "10,- zł"                 
882/P-III/12    30-11-2012    Puszczyński Bronisław     Ustalenie wysokości składki członkowskiej "10,- zł"  - ponowne zatrudnienie                 
883/P-III/12    30-11-2012    Orczyk Katarzyna     Zwolnienie z opłacania składki członkowskiej na czas określony                 
884/P-III/12    30-11-2012    Różycki Andrzej     Zwolnienie z opłacania składki członkowskiej na czas nieokreślony                 
885/P-III/12    30-11-2012    Myślin Bogumiła     Zwolnienie z opłacania składki członkowskiej na czas nieokreślony                 
886/P-III/12    30-11-2012    Jędrusik Władysław     Zwolnienie z opłacania składki członkowskiej na czas nieokreślony                 
887/P-III/12    30-11-2012    Rakowski Zenon     Zwolnienie z opłacania składki członkowskiej na czas nieokreślony                 
888/P-III/12    30-11-2012    PZM MARKU     Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego                
889/P-III/12    30-11-2012    Towarzystwo Lekarskie Częstochowskie     Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego                
890/P-III/12    30-11-2012    Punkty edukacyjne     Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego                 
891/P-III/12    30-11-2012    Specjalistyczna Praktyka Lekarska     SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
892/P-III/12    30-11-2012    Indywidualna Praktyka Lekarska     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
893/P-III/12    30-11-2012    Zmiana wydania zezwolenia     uaktualnienie wpisu praktyki w miejscu wezwania                
894/P-III/12    30-11-2012    Skreślenie  - praktyki lekarskie     Skreślenie indywidualnej praktyki lekarskiej                 
895/P-III/12    30-11-2012    Wydanie zezwolenia  -   "99"    Specjalistyczna Praktyka Lekarska  "99"              

 

Uchwały: 07-12-2012

896/P-III/12    07-12-2012    Płachecki Wojciech     Wydanie duplikatu PWZ                 
897/P-III/12    07-12-2012    Polskie Towarzystwo Pediatryczne     Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego                
898/P-III/12    07-12-2012    Suska Halina    Ustalenie wysokości składki członkowskiej "10,- zł"                 
899/P-III/12    07-12-2012    Grzybowski Janusz     Zwolnienie z opłacania składki członkowskiej na czas nieokreślony                 
900/P-III/12    07-12-2012    Stanisławski Wojciech    Zwolnienie z opłacania składki członkowskiej na czas nieokreślony                 
901/P-III/12    07-12-2012    Gonera-Piłatowicz Elżbieta     Zwolnienie z opłacania składki członkowskiej na czas nieokreślony                 
902/P-III/12    07-12-2012    Desygnowanie przedstawiciela ORL     Konkurs na Z-cę Dyrektora ds. Lecznictwa SPZOZ w Lublińcu              

 

Uchwały: 21-12-2012

903/P-III/12    21-12-2012    Kardynał Edmund     Ustalenie wysokości składki członkowskiej "10,- zł" - podjęcie zatrudnienia                
904/P-III/12    21-12-2012    Trzęsiak Krystyna     Ustalenie wysokości składki członkowskiej "10,- zł" - nabycie praw                
905/P-III/12    21-12-2012    Stępień-Rusecka Hanryka     Zwolnienie z opłacania składki członkowskiej na czas nieokreślony                 
906/P-III/12    21-12-2012    Kinkel Maria     Zwolnienie z opłacania składki członkowskiej na czas nieokreślony                 
907/P-III/12    21-12-2012    Grzyb Dorota     Zwolnienie z opłacania składki członkowskiej na czas określony               

 

Uchwały: 11-01-2013

908/P-III/13    11-01-2013    Milak Jacek     Wpisanie lekarza na listę członków OIL  PWZ                
909/P-III/13    11-01-2013    Morzyk Stefan     Zwolnienie z opłacania składki członkowskiej na czas nieokreślony                 
910/P-III/13    11-01-2013    Karcińska-Piłat Wanda     Zwolnienie z opłacania składki członkowskiej na czas nieokreślony                 
911/P-III/13    11-01-2013    PZM "MARKU" Sp. J.     Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego                
912/P-III/13    11-01-2013    Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej     Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego                
913/P-III/13    11-01-2013    Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich     Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego                
914/P-III/13    11-01-2013    Fundacja Świętego Barnaby     Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego                
915/P-III/13    11-01-2013    Specjalistyczna Praktyka Lekarska     SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
916/P-III/13    11-01-2013    Zmiana wydania zezwolenia     uaktualnienie wpisu praktyki w miejscu wezwania                
917/P-III/13    11-01-2013    Anulowanie wydania zezwolenia na praktykę     Skreślenie praktyki                
918/P-III/13    11-01-2013    Zmiana wydania zezwolenia     uaktualnienie wpisu praktyki w miejscu wezwania                
919/P-III/13    11-01-2013    Indywidualna Praktyka Lekarska     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
920/P-III/13    11-01-2013    Punkty edukacyjne     Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego                 
921/P-III/13    11-01-2013    Punkty edukacyjne     Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego                
922/P-III/13    11-01-2013    Rakowski Zenon    Ustalenie wysokości składki członkowskiej "10,- zł" - nabycie praw                
923/P-III/13    11-01-2013    Specjalistyczna Praktyka Lekarska     uaktualnienie wpisu praktyki w miejscu wezwania                
924/P-III/13    11-01-2013    Indywidualna Praktyka Lekarska     IPL  - stacjonarna               

 

Uchwały: 25-01-2013

925/P-III/13    25-01-2013    Przychodnia Stomatologiczna KODENT     Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego              

 

Uchwały: 15-02-2013

926/P-III/13    15-02-2013    Punkty edukacyjne     Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego                
927/P-III/13    15-02-2013    Punkty edukacyjne     Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego                
928/P-III/13    15-02-2013    Specjalistyczna Praktyka Lekarska     SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
929/P-III/13    15-02-2013    Zmiana wydania zezwolenia     uaktualnienie wpisu praktyki w miejscu wezwania                
930/P-III/13    15-02-2013    Specjalistyczna Praktyka Lekarska     IPL - stacjonarna                 
931/P-III/13    15-02-2013    Anulowanie wydania zezwolenia na praktykę     Skreślenie praktyki                
932/P-III/13    15-02-2013    Indywidualna Praktyka Lekarska     IPL - stacjonarna                 
933/P-III/13    15-02-2013    Indywidualna Praktyka Lekarska     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
934/P-III/13    15-02-2013    Stalmach Anna     Wpisanie lekarza na listę członków OIL                 
935/P-III/13    15-02-2013    Puszer Marzanna     Wpisanie lekarza na listę członków OIL                 
936/P-III/13    15-02-2013    Jędrzejczyk-Komar Małgorzata     Wpisanie lekarza na listę członków OIL               

 

Uchwały: 28-02-2013

937/P-III/13    28-02-2013    Zmiana wydania zezwolenia     Uchwała zmieniająca -uaktualnienie wpisu praktyki                 
938/P-III/13    28-02-2013    Specjalistyczna Praktyka Lekarska  "98"    IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
939/P-III/13    28-02-2013    Andrzej Dros     Wpisanie lekarza na listę członków OIL                 
940/P-III/13    28-02-2013    Punkty edukacyjne     Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego                 
941/P-III/13    28-02-2013    Polskie Towarzystwo Pediatryczne     Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego                
942/P-III/13    28-02-2013    PZM "MARKU" Sp. J.     Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego                
943/P-III/13    28-02-2013    Towarzystwo Internistów Polskich     Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego                
944/P-III/13    28-02-2013    Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu 2012     "Bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, spraw. z wykonania
budżetu za 2012 "                
945/P-III/13    28-02-2013    Przyjęcie Preliminarza Budżetowego na 2013    Preliminarz budżetowy na 2013 r.                 
946/P-III/13    28-02-2013    Małgorzata Starczewska-Krawczyk     Zwolnienie ze składek członkowskich na czas określony                 
947/P-III/13    28-02-2013    Specjalistyczna Praktyka Lekarska  "99"    IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                

 

Uchwały: 22-03-2013

948/P-III/13    22-03-2013    Specjalistyczna Praktyka Lekarska  "94"    IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
949/P-III/13    22-03-2013    Specjalistyczna Praktyka Lekarska  "96"    IPL wyłącznie w miejscu wezwania                
950/P-III/13    22-03-2013    Zmiana wydania zezwolenia     Uchwała zmieniająca -uaktualnienie wpisu praktyki                 
951/P-III/13    22-03-2013    Patrycja Posmyk     Wpisanie lekarza na listę członków OIL  PWZ                
952/P-III/13    22-03-2013    Atarsuren Tserendondog    Ponowne przyznanie PWZ lekarza cudzoziemca              

 

Uchwały: 05-04-2013

953/P-III/13    05-04-2013    Oleksak Anna     Wpisanie lekarza na listę członków OIL  PWZ                
954/P-III/13    05-04-2013    Grduszka Marcin     Wpisanie lekarza na listę członków OIL  PWZ                
955/P-III/13    05-04-2013    Ociepa Kamila     Wpisanie lekarza na listę członków OIL  PWZ                
956/P-III/13    05-04-2013    Zamiechowska-Kulińska Marta     Duplikat PWZ                
957/P-III/13    05-04-2013    wg wykazu     Grupowa praktyka lekarska                 
958/P-III/13    05-04-2013    Zmiana Wydania zezwolenia     Uchwała zmieniająca - uaktualnienie wpisu praktyki                 
959/P-III/13    05-04-2013    wg wykazu     Praktyka lekarska                 
960/P-III/13    05-04-2013    wg wykazu     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
961/P-III/13    05-04-2013    Specjalistyczna Praktyka Lekarska  "99"    SPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
962/P-III/13    05-04-2013    wg wykazu     SPL wyłącznie w miejscu wezwania                
963/P-III/13    05-04-2013    wg wykazu     IPL wyłącznie w miejscu wezwania                
964/P-III/13    05-04-2013    Polskie Towarzystwo Pediatryczne O/Cz-wa     Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego                
965/P-III/13    05-04-2013    Towarzystwo Internistów Polskich O/Cz-wa    Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego                
966/P-III/13    05-04-2013    Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Medycznego MARKU     Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego                
967/P-III/13    05-04-2013    SPHINX Biuro Konsultingowe Jan Żelechowski     Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego              

 

Uchwały: 25-04-2013

968/P-III/13    25-04-2013    Specjalistyczna Praktyka Lekarska  "94"    IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
969/P-III/13    25-04-2013    Zmiana wydania zezwolenia     Uchwała zmieniająca -uaktualnienie wpisu praktyki                 
970/P-III/13    25-04-2013    Indywidualna Praktyka Lekarska  "93"    IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
971/P-III/13    25-04-2013    Indywidualna Praktyka Lekarska  "98"    Praktyka lekarska                 
972/P-III/13    25-04-2013    Anulowanie wydania zezwolenia na praktykę     Skreślenie praktyki                
973/P-III/13    25-04-2013    Emil Rospędek       Duplikat PWZ                
974/P-III/13    25-04-2013    Antonina Grzyb      Wpisanie lekarza na listę członków OIL  PWZ                
975/P-III/13    25-04-2013    Wniosek o dotacja NIL na konferencję     100-lecie Szpitala Chirurgicznego im, L.Rydygiera                 
976/P-III/13    25-04-2013    Potwierdzenie warunków kształcenia    Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Medycznego MARKU                
977/P-III/13    25-04-2013    Potwierdzenie warunków kształcenia    PPHU TYTAN                
978/P-III/13    25-04-2013    "Potwierdzenie warunków kształcenia i wpis do
rejestru podmiotów uprawnionych "    JST Sp. z o.o. Centrum Medyczne KLARA              

 

Uchwały: 09-05-2013

979/P-III/13    09-05-2013    "Zgłoszenie kandydyatów do nagrody
im. Wł. Biegańskiego"    "zgloszenie kandydatur: janusza Kapusteckiego, Leszka Janickiego,
Jana Żelechowskiego"              

 

Uchwały: 17-05-2013

980/P-III/13    17-05-2013    Uaktualnienie wpisów do rejestru praktyk    IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
981/P-III/13    17-05-2013    Specjalistyczna Praktyka Lekarska  "94"    IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
982/P-III/13    17-05-2013    Grupowa Praktyka Lekarska    Grupowa Praktyka Lekarska                
983/P-III/13    17-05-2013    Skreślenie indywidualnej praktyki z rejestru    Skreślenie indywidualnej praktyki z rejestru                
984/P-III/13    17-05-2013    Indywidualna Praktyka Lekarska    Indywidualna Praktyka Lekarska                
985/P-III/13    17-05-2013    Specjalistyczna Praktyka Lekarska  "94"    IPL wyłącznie w  miejscu wezwania                
986/P-III/13    17-05-2013    Indywidualna Praktyka Lekarska     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
987/P-III/13    17-05-2013    Specjalistyczna Praktyka Lekarska     Specjalistyczna Praktyka Lekarska                 
988/P-III/13    17-05-2013    Indywidualna Praktyka Lekarska  "94"    IPL wyłącznie w  miejscu wezwania                
989/P-III/13    17-05-2013    Wystąpienie do NIL o dotację     Dotacja na konferencję stomatologiczną                
990/P-III/13    17-05-2013    Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego                  

 

Uchwały: 07-06-2013

991/P-III/13    07-06-2013    MEDIGAP     Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia                
992/P-III/13    07-06-2013    Skreślenie indywidualnej praktyki z rejestru    Anulowanie zezwolenia na prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej                
993/P-III/13    07-06-2013    Specjalistyczna Praktyka Lekarska  "94"    IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
994/P-III/13    07-06-2013    Indywidualna Praktyka Lekarska     IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
995/P-III/13    07-06-2013    Uaktualnienie wpisów do rejestru praktyk    IPL wyłącznie w  miejscu wezwania                
996/P-III/13    07-06-2013    Indywidualna Praktyka Lekarska     IPL wyłącznie w  miejscu wezwania                
997/P-III/13    07-06-2013    Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego                    
998/P-III/13    07-06-2013    Indywidualna Praktyka Lekarska    Indywidualna Praktyka Lekarska                
999/P-III/13    07-06-2013    Natalia Gałas     Wydanie duplikatu PWZ                
1000/P-III/13    07-06-2013    Towarzystwo Internistów Polskich O/Cz-wa    Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia                
1001/P-III/13    07-06-2013    RAD-MED. Centrum Szkoleniowe S.C.    Potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia              

 

Uchwały: 17-05-2013

1002/P-III/13    17-05-2013    Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego                  

 

Uchwały: 28-06-2013

1003/P-III/13    28-06-2013    Indywidualna  Praktyka Lekarska  "95"    IPL wyłącznie w  miejscu wezwania                
1004/P-III/13    28-06-2013    Skreślenie indywidualnej praktyki z rejestru    Skreślenie indywidualnej praktyki z rejestru                
1005/P-III/13    28-06-2013    Zmiana wydania zezwolenia     Uchwała zmieniająca -uaktualnienie wpisu indywidualnej praktyki lekarskiej                
1006/P-III/13    28-06-2013    Specjalistyczna  Praktyka Lekarska  "94"    IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
1007/P-III/13    28-06-2013    Indywidualna Praktyka Lekarska  "98"    Indywidualna Praktyka Lekarska                
1008/P-III/13    28-06-2013    GrupowaPraktyka Lekarska  "94"    Specjalistyczna Praktyka Lekarska                 
1009/P-III/13    28-06-2013    Kusaj Edyta     Wpisanie lekarza na listę członków OIL  PWZ                
1010/P-III/13    28-06-2013    Kisiel Marta     Wpisanie lekarza na listę członków OIL  PWZ                
1011/P-III/13    28-06-2013    Specjalistyczna  Praktyka Lekarska  "99"    Specjalistyczna Praktyka Lekarska                 
1012/P-III/13    28-06-2013    Kusaj Magdalena     Wpisanie lekarza na listę członków OIL  PWZ                
1013/P-III/13    28-06-2013    Potwierdzenie warunków kształcenia    Polskie Towarzystwo Stomatologiczne                 
1014/P-III/13    28-06-2013    Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego                    
1015/P-III/13    28-06-2013    Renata Batóg-Fadavi     Zwolnienie ze składek członkowskich na czas nieokreślony               

 

Uchwały: 19-07-2013

1016/P-III/13    19-07-2013    Zmiana wydania zezwolenia     Uchwała zmieniająca -uaktualnienie wpisu indywidualnej praktyki lekarskiej                
1017/P-III/13    19-07-2013    Indywidualna Praktyka Lekarska  "98"    Indywidualna Praktyka Lekarska                
1018/P-III/13    19-07-2013    Skreślenie indywidualnej praktyki z rejestru    Skreślenie indywidualnej praktyki z rejestru                
1019/P-III/13    19-07-2013    Specjalistyczna  Praktyka Lekarska  "94"    IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
1020/P-III/13    19-07-2013    Monika Limbach-Saramowicz     Wpisanie lekarza na listę członków OIL  PWZ                
1021/P-III/13    19-07-2013    Małgorzta Pełka-Grzesik     Ustalenie wysokości składki członkowskiej "10,- zł"                 
1022/P-III/13    19-07-2013    Irena Filipowska     Zwolnienie ze składek członkowskich na czas nieokreślony                 
1023/P-III/13    19-07-2013    Oddział Urazowo-Ortopedyczny SPZOZ MSZ    Konkurs na ordynatora oddziału  Urazowo-Ortopedycznego MSZ w Cz-wie                 
1024/P-III/13    19-07-2013    Pielęgniarka Oddziałowa- Oddział Pediatryczny     Konkurs na pielęgniarkę oddziałową SPZOZ MSZ Cz-wa ul. Mirowska                
1025/P-III/13    19-07-2013    Pielęgniarka Oddziałowa- Oddział  Ratunkowy     Konkurs na pielęgniarkę oddziałową SPZOZ MSZ Cz-wa ul. Mirowska                
1026/P-III/13    19-07-2013    Pielęgniarka Oddziałowa- Oddz. Neurologiczny     Konkurs na pielęgniarkę oddziałową SPZOZ MSZ Cz-wa ul. Mirowska                
1027/P-III/13    19-07-2013    Pielęgniarka Oddziałowa- Oddział A i IT     Konkurs na pielęgniarkę oddziałową SPZOZ MSZ Cz-wa ul. Mirowska                
1028/P-III/13    19-07-2013    Pielęgniarka Oddziałowa- Oddział  Urologiczny     Konkurs na pielęgniarkę oddziałową SPZOZ MSZ Cz-wa ul. Mirowska              

 

Uchwały: 26-07-2013

1029/P-III/13    26-07-2013    Ewa Tekielska     Wpisanie lekarza na listę członków OIL  PWZ                
1030/P-III/13    26-07-2013    Indywidualna   Praktyka Lekarska  "93"    IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                

 

Uchwały: 09-08-2013

1031/P-III/13    09-08-2013    Przych.Stom. Kadent    Zgłoszenie placówki stażowej na listę Marszałka Województwa Śląskiego                
1032/P-III/13    09-08-2013    lista placówek stażowych    "Zatwierdzenie listy podmiotów uprawnionych do prowadzenia
staży podyplomowych"                
1033/P-III/13    09-08-2013    Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich    Potwierdzenie warunków kształcenia                
1034/P-III/13    09-08-2013    Beata Jakubiec-Bartnik    "Desygnowanie przedstawiciela do komisji w konkursie na pielęgniarkę
oddziałową oddziału chorób wewnętrznych w Szpitalu Powiatowym
w Myszkowie"                
1035/P-III/13    09-08-2013    Ayman Oukal    "Desygnowanie przedstawiciela do komisji w konkursie na pielęgniarkę
oddziałową oddziału chorób wewnętrznych II w Szpitalu Powiatowym
w Myszkowie"                
1036/P-III/13    09-08-2013    Khalid Hagar    "Desygnowanie przedstawiciela do komisji w konkursie na pielęgniarkę
oddziałową izby przyjęć w Szpitalu Powiatowym
w Myszkowie"                
1037/P-III/13    09-08-2013    Sławomir Cichoń    "Desygnowanie przedstawiciela do komisji w konkursie na pielęgniarkę
oddziałową bloku operacyjnego w Szpitalu Powiatowym
w Myszkowie"                
1038/P-III/13    09-08-2013    rejestr praktyk    Wpis do rejestru inywidualnych praktyk lekarskich                
1039/P-III/13    09-08-2013    rejestr praktyk    Skreślenie z rejestru praktyk lekarskich               

 

Uchwały: 16-08-2013

1040/P-III/13    16-08-2013    Oddział Urazowo-Ortopedyczny SPZOZ MSZ    Konkurs - uchwała zmieniająca                 
1041/P-III/13    16-08-2013    Oddział Chirurgii Ogólnej SPZOZ MSZ    Konkurs na ordynatora oddziału  Chirurgii Ogólnej  MSZ w Cz-wie                 
1042/P-III/13    16-08-2013    Oddział Dermatologiczny  SPZOZ MSZ    Konkurs na ordynatora oddziału  Dermatologicznego MSZ w Cz-wie                 
1043/P-III/13    16-08-2013    Indywidualna   Praktyka Lekarska  "93"    IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
1044/P-III/13    16-08-2013    Indywidualna Praktyka Lekarska     Skreślenie indywidualnej praktyki z rejestru                
1045/P-III/13    16-08-2013    Indywidualna Praktyka Lekarska  "98"    Indywidualna Praktyka Lekarska              

 

Uchwały: 23-08-2013

1046/P-III/13    23-08-2013    Aleksandra Ślęzak     Wpisanie lekarza na listę członków OIL Ograniczone PWZ                
1047/P-III/13    23-08-2013    Adrian Nowak     Wpisanie lekarza na listę członków OIL Ograniczone PWZ                
1048/P-III/13    23-08-2013    Bartosz Krawczyk     Wpisanie lekarza na listę członków OIL Ograniczone PWZ                
1049/P-III/13    23-08-2013    Radosław Kurzelowski     Wpisanie lekarza na listę członków OIL Ograniczone PWZ                
1050/P-III/13    23-08-2013    Marta Piekarska    Wpisanie lekarza na listę członków OIL Ograniczone PWZ                
1051/P-III/13    23-08-2013     Iwona Gardas    Wpisanie lekarza na listę członków OIL Ograniczone PWZ                
1052/P-III/13    23-08-2013    Janusz Gajewski    Wpisanie lekarza na listę członków OIL Ograniczone PWZ                
1053/P-III/13    23-08-2013    Robert Zieliński    Wpisanie lekarza na listę członków OIL Ograniczone PWZ                
1054/P-III/13    23-08-2013    Anna Hajducka     Wpisanie lekarza na listę członków OIL Ograniczone PWZ                
1055/P-III/13    23-08-2013    Aleksandra Gwóźdź    Wpisanie lekarza na listę członków OIL Ograniczone PWZ                
1056/P-III/13    23-08-2013    Tomasz Heluszko    Wpisanie lekarza na listę członków OIL Ograniczone PWZ              

 

Uchwały: 30-08-2013

1057/P-III/13    30-08-2013    LING PLUS Rajmund Chmielewski     Potwierdzenie warunków kształcenia                
1058/P-III/13    30-08-2013    Adamkiewicz Mateusz     Wpisanie lekarza na listę członków OIL Ograniczone PWZ              

 

Uchwały: 20-09-2013

"1059/P-
III/A/13"    20-09-2013    Nowak Adriana - zmiana miejsca stażowego     Zmiana uchwały ORL 444/III/13 dot. Stażu podyplomowego lekarza              

 

Uchwały: 04-10-2013

1059/P-III/13    04-10-2013    Pastusińska Paula     Wpisanie lekarza na listę członków OIL  PWZ - po stażu                 
1060/P-III/13    04-10-2013    Sosińska Kamila     Wpisanie lekarza na listę członków OIL  PWZ - po stażu                 
1061/P-III/13    04-10-2013    Mszyca Zuzanna     Wpisanie lekarza na listę członków OIL  PWZ - po stażu               

 

Uchwały: 11-10-2013

1062/P-III/13    11-10-2013    Kierat Agnieszka     Wpisanie lekarza na listę członków OIL  PWZ - po stażu                 
1063/P-III/13    11-10-2013    Kmieć Joanna     Wpisanie lekarza na listę członków OIL  PWZ - po stażu                 
1064/P-III/13    11-10-2013    Specjalistyczna  Praktyka Lekarska  "99"    Wpis do rejestru praktyk lekarskich                 
1065/P-III/13    11-10-2013    Zmiana wydania zezwolenia     Uchwała zmieniająca -uaktualnienie wpisu indywidualnej praktyki lekarskiej                
1066/P-III/13    11-10-2013    Skreślenie indywidualnej praktyki z rejestru    Skreślenie indywidualnej praktyki z rejestru                
1067/P-III/13    11-10-2013    Monika Limbach-Saramowicz     Odbycie przeszkolenia w związku z przerwą w wykonywaniu zawodu                 
1068/P-III/13    11-10-2013    Polskie Towarzystwo Pediatryczne     Potwierdzenie warunków kształcenia                
1069/P-III/13    11-10-2013    PZM MARKU     Potwierdzenie warunków kształcenia                
1070/P-III/13    11-10-2013    Punkty edukacyjne     Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego                 
1071/P-III/13    11-10-2013    Pielęgniarka Oddział zaburzeń afektywnych     Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublińcu                 
1072/P-III/13    11-10-2013    Pielęgniarka Zakład Opiekuńczo leczniczy     Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublińcu  odcinek żeński                 
1073/P-III/13    11-10-2013    Pielęgniarka Zakład Opiekuńczo leczniczy     Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublińcu  odcinek męski                 
1074/P-III/13    11-10-2013    Machura Krystyna     Ustalenie wysokości składki członkowskiej "10,- zł"                 
1075/P-III/13    11-10-2013    Zielińska-Stajner Zofia     Zwolnienie ze składek członkowskich na czas nieokreślony                 
1076/P-III/13    11-10-2013    Motłoch Leszek     Zwolnienie ze składek członkowskich na czas określony               

 

Uchwały: 31-10-2013

1077/P-III/13    31-10-2013    Grupowa Praktyka Lekarska "97"     Wpis do rejestru grupowych praktyk lekarskich                 
1078/P-III/13    31-10-2013    Indywidualna praktyka lekarska     Skreślenie indywidualnej praktyki z rejestru praktyk                 
1079/P-III/13    31-10-2013    Indywidualna Praktyka Lekarska  "98"    Wpis do rejestru  Praktyk Lekarskich                
1080/P-III/13    31-10-2013    Specjalistyczna  Praktyka Lekarska  "99"    Wpis do rejestru praktyk lekarskich                 
1081/P-III/13    31-10-2013    Indywidualna Praktyka Lekarska  "93"    IPL wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego                  
1082/P-III/13    31-10-2013    Zmiana wydania zezwolenia     Uchwała zmieniająca -uaktualnienie wpisu indywidualnej praktyki lekarskiej                
1083/P-III/13    31-10-2013    Rubik Piotr     Wpisanie lekarza na listę członków OIL                  
1084/P-III/13    31-10-2013    Gumularz Jerzy     Zwolnienie ze składek członkowskich na czas określony                 
1085/P-III/13    31-10-2013    Nowakowski Zdzisław     Zwolnienie ze składek członkowskich na czas nieokreślony                 
1086/P-III/13    31-10-2013    Panek Jerzy     Zwolnienie ze składek członkowskich na czas nieokreślony                 
1087/P-III/13    31-10-2013    Siewiera Józef     Zwolnienie ze składek członkowskich na czas nieokreślony                 
1088/P-III/13    31-10-2013    Burghardt Bożena     Zwolnienie ze składek członkowskich na czas nieokreślony                 
1089/P-III/13    31-10-2013    Patrzałek Michał     Zwolnienie ze składek członkowskich na czas określony                 
1090/P-III/13    31-10-2013    Punkty edukacyjne     Potwierdzenie dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego               

 

end Uchwały: