Szanowni Koledzy! Lekarze Dentyści!

Wojewódzkie oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia rozpoczęły rozsyłanie do świadczeniodawców
dokumentu „Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.” Oświadczenie takie ma być podstawą do przedłożenia świadczeniodawcy warunków finansowania świadczeń na kolejny okres rozliczeniowy od 1.07.2022 do 31.12.2022 r.
Przesłanie takiego oświadczenia może skutkować zgodą na podpisanie nowych umów na starych warunkach. Biorąc pod uwagę, że Agencja Taryfikacji zajmuje się od 2018 roku wyceną świadczeń chirurgicznych i periodontologicznych we wszystkich zakresach, w których są one udzielane, Komisja Stomatologiczna NRL proponuje powzięcie apelu skierowanego do Ministra Zdrowia o poniżej treści.


Apel-projekt
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej
z dnia 24 września 2021 r.
do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca się z apelem do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o wprowadzenie jednolitych zasad organizacji udzielania świadczeń stomatologicznych po wygaśnięciu   w drugiej połowie 2022 r. na terenie większości województw umów o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju leczenie stomatologiczne.
 W końcu czerwca przyszłego roku wygasają pięcioletnie umowy o udzielanie świadczeń stomatologicznych w większości województw w kraju. Dyrektorzy niektórych oddziałów wojewódzkich Funduszu przedkładają gabinetom stomatologicznym propozycję przedłużenia umowy. Proponowany termin obowiązywania aneksu w jednym przypadku sięga do końca 2022 roku, w innym zaś do połowy roku 2023. Jako niezwykle ważną okoliczność należy wskazać  treść przepisu będącego podstawą prawną zawarcia takiego aneksu, a mianowicie przepis art.18 ustawy z dnia 31 marca 2020 r.o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [Dz.U.2020.567] . Przepis ten sugeruję bowiem, że przyjęcie takiej procedury oznacza przeprowadzenie postępowania konkursowego dopiero po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego. Środowisko Stomatologiczne od dawna domaga się gruntownej zmiany wyceny świadczeń gwarantowanych. Z sumy wszystkich postulatów zrealizowano praktycznie rzecz biorąc dotąd jedynie podniesienie o 0,2 współczynnika korygującego wartość świadczeń udzielanych dzieciom i młodzieży oraz tabelę punktową w części dotyczącej procedur endodontycznych. Obecnie trwają prace w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, jednak dotyczą one tylko wyceny świadczeń chirurgicznych i  periodontologicznych.
Zważyć również należy, że na terenie kraju w ostatnim czasie unieważniono kilkadziesiąt postępowania konkursowych z powodu nie wpłynięcia żadnej oferty. Trudno sobie zatem wyobrazić, że prolongowanie  dotychczasowych warunków umów na praktycznie nieoznaczony okres spotka się z aprobatą świadczeniodawców – stomatologów. Obowiązująca wycena punktu rozliczeniowego pochodzi sprzed wielu lat, z niewiadomych względów jest niejednolita w skali kraju, nie uwzględnia w ogóle wymogów ostatniej regulacji płac w podmiotach leczniczych, powszechnej inflacji i zapowiadanych zewsząd podwyżek świadczeń niezbędnych do utrzymania poradni zabiegowej.   Apelujemy więc do Prezesa  Funduszu o :
•    spowodowanie wstrzymania działań zmierzających do przedłużenia istniejących umów, albo
•    rozpoczęcie rzetelnych negocjacji na temat wartości ceny za punkt rozliczeniowy w projektowanych aneksach.
 
Sekretarz NRL
Prezes NRL
 

Szukaj w serwisie

Kalendarz OIL

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28