Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 2022 rok

W bieżącym roku Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie kontynuuje program kompleksowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla członków Izby. Zgodnie z wynegocjowanymi dwa lata temu warunkami możemy zawierać ubezpieczenia na nie zmienionych zasadach zakresowych i cenowych.

Dla przypomnienia:
Podobnie jak w latach poprzednich ochronę dla ryzyka odpowiedzialności cywilnej zapewnia PZU S.A.
W wariantach ubezpieczenia pakietowego oc (obowiązkowe + nadwyżkowe) lub dobrowolnym ochrona ubezpieczenia zawiera także postulowane pokrycie ochrony prawnej pozwalające na wynajęcie adwokata, radcy w sytuacjach zgłoszonych roszczeń związanych z wykonywaniem zawodu lekarza. Ochronę prawną zabezpiecza TU Inter Risk S.A.

Przystąpienie do ubezpieczenia:
Podobnie jak w ubiegłym roku jest możliwość przystąpienia do ubezpieczenia przez stronę internetową: www.polisagrupowa.pl
Zachęcamy do korzystania ze strony internetowej oraz systemu naszego partnera, brokera ubezpieczeniowego PWS Konstanta S.A.. Informujemy, iż jest to dedykowane rozwiązanie informatyczne przygotowane dla naszej Izby Lekarskiej.  Będzie to na pewno przydatne narzędzie w zakresie informacji o funkcjonujących produktach dla lekarzy, nowych rozwiązaniach ubezpieczeniowych oraz baza danych zawierająca posiadane polisy ubezpieczeniowe.  
Wszystkie niezbędne informacje, znajdziecie na stronie: www.polisagrupowa.pl lub poprzez baner na stronie Izby.  


Zawierając ubezpieczenie OC Lekarza przez stronę internetową otrzymujecie bezpośrednio na swojego maila potwierdzenie zawarcia umowy co pozwoli na zaoszczędzenie czasu. Składkę będzie można uiścić przelewem na konto bankowe Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie nr 82 11401889 0000 2433 3300 1001
Składkę należy uiścić w terminie 7 dni od daty wystawienia potwierdzenia ubezpieczenia.

Istnieje też możliwość tradycyjnej formy przystąpienia do ubezpieczenia – umowy ubezpieczenia, jak w latach poprzednich, można zawierać poprzez kontakt z Izbą Lekarską:
tel.  +48 34 368 18 88 wew. 145 lub 150 oraz +48 664 492 855, +48 600 399 102.
Kontakt do PWS Konstanta – administratora strony www.polisagrupowa.pl – +48 662 246 213 lub +48 604 269 575

Przypominamy, iż do ubezpieczenia mogą przystąpić wyłącznie lekarze i lekarze dentyści, będący członkami Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie lub lekarze, którzy do tej pory korzystali z ubezpieczenia przez Izbę bądź na naszym terenie prowadzą praktykę lekarską.
Ubezpieczenie jest dostępne w trzech wariantach:
    obowiązkowe (podstawowe dla praktyk lekarskich);
    pakietowe (obowiązkowe + nadwyżka dobrowolnego w wybranej sumy ubezpieczenia dobrowolnego);
    dobrowolne (dla lekarzy wykonujących zawód na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia)

PRZYSTĘPOWAĆ DO UBEZPIECZENIA BĘDZIE MOŻNA OD 1 GRUDNIA 2021 R
Przypominamy, że obowiązek ubezpieczenia spoczywa na każdym lekarzu czy lekarzu dentyście, który wykonuje zawód w formie praktyki lekarskiej (dotyczy to każdego rodzaju praktyki – stacjonarnej, na wezwanie, kontraktu). Inaczej mówiąc nie musi zawierać takiego ubezpieczenia lekarz (lekarz dentysta), który pracuje tylko i wyłącznie w oparciu o kodeksową umowę o pracę. Zachęcamy jednak wszystkich do ubezpieczenia – każdy z nas narażony jest na ryzyko związane z wykonywaniem naszego zawodu

(DLA LEKARZY BEZ DZIAŁALNOŚCI PROPOZYCJA UBEZPIECZENIA DOBROWOLNEGO)

Szukaj w serwisie

Kalendarz OIL

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30