Kondolencje

Dr. Sławomirowi Strzelczykowi
mediatorowi Okręgowej Izby Lekarskiej,
członkowi Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie


wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Ojca
Eugeniusza


w imieniu Okręgowej Rady Lekarskiej
oraz pracowników Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie

składa
prezes ORL Mariusz Malicki
Szukaj w serwisie

Kalendarz OIL