Walne Zgromadzenie Członków LKP

Zarząd Lekarskiej Kasy Pożyczkowej przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Łodzi zawiadamia,
że Walne Zgromadzenie Członków LKP odbędzie się 27 września 2022 r.
- o godz. 15:00 ( I termin ), o godz. 15:15 ( II termin ). Miejscem zgromadzenia będzie