Przypominany: Obowiązek sprawozdawczy dla lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących praktyki zawodowe

Przypominamy o obowiązkach sprawozdawczych w zakresie zdrowia i ochrony zdrowia za rok 2022 oraz o obowiązku przekazania sprawozdań MZ w zakresie prowadzonej działalności i pracujących w praktykach lekarzy i lekarzy dentystów.

  • MZ-88 - roczne sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą; (obowiązkowe - raz w roku do 10 kwietnia 2023r. za rok 2022);
  • MZ-89 - roczne sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą; (obowiązkowe - raz w roku do 10 kwietnia 2023r. za rok 2022);
  • MZ-11 - roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej; (obowiązkowe - raz w roku do 31 marca 2023r. z danymi za rok 2022; praktyki zawodowe udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z NFZ);
  • MZ-13 - roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc; (obowiązkowe - raz w roku do 22 lutego 2023 r. za rok 2022);
  • MZ-14 - roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skómo-wenerologicznej; (obowiązkowe - raz w roku do 1 marca 2023r. z danymi za rok 2022; praktyki zawodowe udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób przenoszonych drogą płciową);
  • MZ-15 - sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych; (obowiązkowe - raz w roku do 28 lutego 2023r. z danymi za rok 2022; praktyki zawodowe udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego);
  • MZ-19 - sprawozdanie z działalności zespołu/oddziału leczenia środowiskowego/ domowego; (obowiązkowe - raz w roku do 15 lutego 2023r. z danymi za rok 2022; praktyki zawodowe udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia środowiskowego/domowego);
  • MZ-24 - roczne sprawozdanie o ambulatoryjnym dokonywaniu przerywania ciąży; (obowiązkowe - raz w roku do 14 lutego 2023 r. z danymi za rok 2022).

Obowiązkiem sprawozdawczym są objęte wszystkie praktyki zawodowe niezależnie od kodu jaki mają wpisany w księdze rejestrowej.

Jednocześnie informujemy, że realizacji obowiązku statystycznego należy dokonać w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ) znajdującym się pod adresem: https://ssoz. ezdrowie.gov.pl

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych:

  • Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

https://www.katowice.uw.gov.pl/usluga/zdrowie-instytucje/sprawozdania-roczne-mz

  • Centrum e-Zdrowia w Warszawie

https://cez.gov.pl/proiekty/statystyka/ssoz/

Obowiązek udziału w badaniach statystycznych wynika z przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 459 z późn. zm.), art. 57 wymienionej ustawy mówi: „Kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym podlega grzywnie”. Również nierzetelne lub nieterminowe wykonywanie obowiązków sprawozdawczych związane jest ze stosowaniem sankcji, wynikających z cytowanej ustawy.

Szukaj w serwisie

Kalendarz OIL

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31