* Wyrażenie zgód jest warunkiem przystąpienia do programu.

Po wyrażeniu powyższych zgód Administratorem Twoich danych będzie VanityStyle Sp. z o. o. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach podanych w powyższych zgodach przez czas konieczny do realizacji zadania. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
•    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest VanityStyle Sp. z o.o. z siedzibą 01-230 Warszawa, ul. Skierniewicka 16/20.
•    Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu email iod@vanitystyle.pl.
•    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu odwołania zgody udzielonej w tym zakresie lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w zależności od tego które zdarzenie wystąpi wcześniej.
•    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, Pracownicy i Współpracownicy VanityStyle Sp. z o. o., podmioty prowadzące audyt oraz organy publiczne uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
•    Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację
prawo dostępu do danych
prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych
inne prawa, o których mowa w szczegółowej informacji o przetwarzaniu danych

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu znajdziesz pod linkiem: http://www.vanitystyle.pl/prywatnosc
•    Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
•    Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
•    Podanie przez Ciebie danych jest niezbędne do realizacji usługi.

 

Z dniem 01.01.2020 r.  zostanie uruchomiony nowy sposób płatności za karty sportowe.
Począwszy od tego dnia opłat za karty sportowe należy dokonywać wyłącznie poprzez płatności internetowe PayU na platformie eVS w terminie od 1-go do 20-go dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc korzystania z karty.  Po 20-tym dniu miesiąca dokonywanie płatności na platformie eVS będzie wyłączone. Brak wpłaty będzie równoznaczny z dezaktywacją karty 1- go dnia następnego miesiąca  - 01.02.2020 r.

WAŻNA INFORMACJA  – dla posiadaczy kart nieaktywnych

Jeśli posiadasz nieaktywną kartę sportową należy ponownie przystąpić do procesu wydania nowej karty. Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie  Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie.
Po uzupełnieniu danych formularz zgłoszeniowy zostanie przesłany do Opiekuna Programu po stronie Izby. Następnie po przesłaniu adresu e-mail do VanityStyle zostanie wysłany link rejestracyjny do platformy eVS. Po otrzymaniu linku należy zalogować się, założyć konto  na platformie eVS.
Po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności karta sportowa zostanie wysłana na adres Izby i będzie do odbioru u Opiekuna programu.

WAŻNA INFORMACJA  – dla użytkowników kart aktywnych

Jeśli posiadasz kartę aktywną należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie Izby. Po uzupełnieniu danych formularz zostanie przesłany do Opiekuna po stronie Izby. Następnie po przesłaniu adresu e-mail do VanityStyle  zostanie wysłany link rejestracyjny do platformy eVS. Po otrzymaniu linku należy zalogować się i założyć konto  na platformie eVS.
Wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie Izby, a następnie rejestracja na platformie eVS umożliwi dokonanie płatności poprzez PayU za kartę sportową na kolejny miesiąc.
Brak podjęcia powyższych kroków uniemożliwi korzystanie z karty od następnego miesiąca tzn. od 1-go lutego 2020 r.

W związku z powyższym wszystkie wpłaty dokonane na indywidualne konto bankowe w terminie po 17.12.2019 r. będą zwracane do nadawcy przelewu.

 


Pola oznaczone * są wymagane
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...
 

 

Szukaj w serwisie

Kalendarz OIL