Kształcenie podyplomowe

Wniosek o potwierdzenie warunków kształcenia

Do wniosku o potwierdzenie warunków kształcenia dla lekarzy i lekarzy dentystów podmiot dołącza:
1.    Program kształcenia.
2.    Regulamin kształcenia.
3.    Dane o kadrze dydaktycznej oraz wskazanie kierownika kształcenia.
4.    Dokument potwierdzający uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych (jeśli kształcenie wymaga udziału pacjenta).
5.    Wzór zaświadczenia potwierdzającego ukończenie kształcenia.
6.    Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku podmiotu będącego przedsiębiorcą.

Wpis do rejestru podmiotów

Do wniosku o wpis do rejestru podmiotów organizujących kształcenie dla lekarzy i lekarzy dentystów podmiot dołącza:
1.    Program kształcenia.
2.    Regulamin kształcenia.
3.    Dane o kadrze dydaktycznej oraz wskazanie kierownika kształcenia.
4.    Dokument potwierdzający uprawnienia do udzielania świadczeń zdrowotnych (jeśli kształcenie wymaga udziału pacjenta).
5.    Wzór zaświadczenia potwierdzającego ukończenie kształcenia.
6.    Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku podmiotu będącego przedsiębiorcą.
7.    Dowód opłaty za wpis do rejestru.
8.    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie kontroli w trybie par. 9 uchwały – w przypadku podmiotu nie będącego przedsiębiorcą.

 

Formularze do pobrania

Informacja o formie kształcenia


Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe
lekarzy / lekarzy dentystów prowadzonego przez Okręgową Izbę Lekarską w Częstochowie (Naczelną Izbę Lekarską)
    

Wystąpienie o potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego
lekarzy i lekarzy dentystów przez organizatora kształcenia/organizatora kształcenia
wpisanego do rejestru do Okręgowej Izby Lekatskiej w Częstochowie (Naczelnej Izby Lekarskiej)


Wystąpienie o potwierdzenie spełnienia warunków kształcenia podyplomowego
lekarzy i lekarzy dentystów w związku ze zmianą warunków kształcenia przez organizatora kształcenia
wpisanego do rejestru Okręgowej Izby Lekatskiej w Częstochowie (Naczelnej Izby Lekarskiej)

 

Szukaj w serwisie

Kalendarz OIL

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31