Delegaci na Krajowy Zjazd Lekarzy kadencja 2018-2021

Zbigniew Brzezin
Romuald Górniak
Urszula Kołodzińska
Małgorzata Klimza
Mariusz Malicki