kolegium redakcyjne Częstochowskiej Gazety Lekarskiej

p.o. redaktora naczelnego

Zbigniew Brzezin L

Beata Jakubiec-Bartnik L
Piotr Zygmunt Janik D
Anna Kapustecka D
Katarzyna Klimala D
Mariusz Malicki L
Krzysztof Muskalski L
Anna Żelechowska L