Działalność Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej to organ izby lekarskiej, którego zadaniem jest prowadzenie postępowań wyjaśniających w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy w zakresie zasad etyki i deontologii zawodowej.
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej i jego Zastępcy działający w jego imieniu i na jego zlecenie mają za zadnie:
    wykonywać czynności sprawdzające i prowadzić postępowanie wyjaśniające w sprawach odpowiedzialności zawodowej lekarzy będących członkami izby, której jest rzecznikiem, z zastrzeżeniem art. 65 ustawy o izbach lekarskich,
    występować jako oskarżyciel przed sądami lekarskimi;
    składać Okręgowemu Zjazdowi Lekarzy roczne i kadencyjne sprawozdania z działalności.
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej może przeprowadzać postępowanie dowodowe na wniosek stron lub z urzędu. Postępowanie dowodowe może zakończyć się przedstawieniem zarzutów i skierowaniem sprawy do Okręgowego Sądu Lekarskiego, umorzeniem postępowania, odmową wszczęcia postępowania i zakończeniem w inny sposób np. przekazaniem sprawy do prokuratury lub innej okręgowej izby lekarskiej.
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności nie może wszcząć postępowania wyjaśniającego w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej jeśli od chwili popełnienia czynu upłynęły 3 lata. Karalność przewinienia zawodowego ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło 5 lat.

Szukaj w serwisie

Kalendarz OIL

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
27
28
29
30