Zadania Okręgowego Zjazdu Lekarzy

Najwyższą władzą okręgowej izby lekarskiej jest Okręgowy Zjazd Lekarzy. W zjeździe uczestniczą członkowie okręgowych izb lekarskich poprzez swoich delegatów, a także z głosem doradczym - nie będący delegatami członkowie ustępujących organów okręgowej izby lekarskiej.
Delegatów wybiera się na zebraniach zwołanych w poszczególnych rejonach, obejmujących części obszaru działania izby. Zasady podziału izby na rejony ustala Okręgowa Rada Lekarska.
Mandat delegata trwa 4 lata.

Okręgowy Zjazd Lekarzy w szczególności:
    podejmuje uchwały w sprawach objętych zakresem działania izby,
    ustala zasady gospodarki finansowej izby oraz uchwala budżet izby,
    rozpatruje i zatwierdza roczne i kadencyjne sprawozdania okręgowej rady lekarskiej, okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sądu lekarskiego i okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej,
    ustala organizację organów izby i tryb ich działania,
    ustala liczbę członków organów izby i zastępców okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej,
    dokonuje wyboru prezesa i członków okręgowej rady lekarskiej, członków okręgowej komisji rewizyjnej, członków okręgowego sądu lekarskiego oraz okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej i jego zastępców,
    dokonuje wyboru delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy.
Okręgowa Rada Lekarska zwołuje co roku Okręgowy Zjazd Lekarzy, a co cztery lata - zjazd sprawozdawczo-wyborczy.

Szukaj w serwisie

Kalendarz OIL

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30