Bezpłatnie ubezpieczamy medyków - AVIVA

 

 

Nowe ubezpieczenie na życie oferowane przez TU AVIVA
Ubezpieczenie AVIVA MEDYKOM obejmuje świadczenie na wypadek śmierci,

w tym śmierci ubezpieczonego w wyniku zakażenia koronawirusem w łącznej kwocie 100 tys. zł.


Polisa zawierana jest na kres 3 miesięcy.
Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby w wieku od 18 do 60 r. ż.
Zgłoszenia przyjmowane są od dziś do 3 maja br. poprzez stronę internetową www.aviva.pl/ubezpieczamy-medykow/
Składkę za ubezpieczenie pokrywa TU AVIVA

Wojewoda Śląski

Na prośbę Wojewody Śląskiego przekazujemy zapytanie o gotowość podjęcia pracy przy bezpośrednim zwalczaniu epidemii. Zainteresowanych prosimy o
zgłaszanie się do OIL.

Pełny tekst pima od Wojewody Śląskiego .

Pierwszy transport środków ochrony osobistej zakupionych przez Fundację Lekarze Lekarzom

14 kwietnia (w nocy z poniedziałku na wtorek) na lotnisko w Poznaniu przybędzie pierwszy transport środków ochrony osobistej zakupionych w Chinach.

Dzięki darowiźnie Kulczyk Foundation w wys. 20 mln złotych, przekazanej na specjalny fundusz pomocowy w ramach Fundacji Lekarze Lekarzom przy Naczelnej Izbie Lekarskiej, zakupiono:

  • 1 mln masek chirurgicznych,
  • 1,5 mln masek FFP2 N95,
  • 100 tys. kombinezonów klasy II,
  • 100 tys. gogli,
  • 100 tys. przyłbic.

Ze względu na ilość sprzętu – 57 t; 470 m3 – zaplanowano w sumie 4 dostawy z Guangzhou Baiyun International Airport (port lotniczy Kanton) na Lotnisko Ławica w Poznaniu:

  • 14.04
  • 15.04
  • 16.04
  • 17.04

Przewoźnikiem będzie LOT Cargo samolotami Dreamliner. Transport został opłacony przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów i jest realizowany w ramach akcji humanitarnej (co daje m.in. zwolnienie z cła i podatku VAT).

Towar z Kantonu będzie przetransportowany do Poznania, gdzie przy pomocy lokalnych działaczy z Lions Club Poznań Pillory, organizacji przedsiębiorców oraz ze wsparciem władz samorządowych Miasta Poznań będzie zorganizowana baza logistyczna dla Fundacji Lekarze Lekarzom, skąd całość sprzętu zostanie przekazana do Okręgowych Izb Lekarskich. Miasto Poznań użyczyło bezpłatnie transport oraz halę targową, a organizacje przedsiębiorców zajmą się pomocą w dystrybucji do szpitali i placówek medycznych wskazanych przez Fundację i Okręgowe Izby Lekarskie.

Wszystkie ww. środki ochrony osobistej będą przekazane pro bono personelowi medycznemu walczącemu na pierwszej linii frontu z koronawirusem SARS-Cov-2.

Pismo Prezydenta Miasta Częstochowy

Pismo Prezydenta Miasta Cczęstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka

 

W trosce o bezpieczeństwo pracowników medycznych z terenu miasta Częstochowy oraz ich rodzin, ale także wychodząc naprzeciw oczekiwaniom tej grupy zawodowej, podjąłem starania mające na celu umożliwienie zakwaterowania poza miejscem zamieszkania.

Personel medyczny, który z uwagi na charakter swojej pracy, a więc także częsty kontakt z osobami podejrzanymi o zakażenie lub już zakażonymi koronawirusem, nie będzie musiał wracać po pracy do swoich domów, chroniąc tym samym swoich najbliższych.

Dzięki chęci pomocy i zaangażowaniu Klasztoru Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika na Jasnej Górze zostaną udostępnione dla tych osób miejsca noclegowe w Domu Pielgrzyma im. św. Jana Pawła II przy ul. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, w pobliżu Klasztoru Jasnogórskiego.

Do dyspozycji pracowników medycznych Miejsckiego Szpitala Zespolonego, Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego zarezerwowano w Domu Pielgrzyma ogółem 238 miejsc, z następującym podziałem: dla Miejsckiego Szpitala Zespolonego 94 miejsca, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 90 miejsc i dla Stacji Pogotowia Ratunkowego 54 miejsca. Pracownicy poszczególnych jednostek będą kwaterowani w różnych skrzydłach budynku.

Szczegółowe informacje dot. możliwości zakwaterowania można uzyskać w swoich miejscach pracy.

 

Z poważaniem Prezydent Miasta Częstochowy -  Krzysztof Matyjaszczyk

 

Życzenia

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy przesyłamy życzenia
zdrowia i pogody ducha w ten ciężki czas.

Niech wiara i nadzieja dadzą nam
wszystkim siłę na optymistyczne spojrzenie w przyszłość.

W imieniu Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie

Zbigniew Brzezin
Prezes ORL


Zapraszamy na nową stronę:
www.oilczestochowaPOMAGAMY.pl

która posłuży do komunkowania się z Państwem.

Portal zawiera przydatne informacje w sprawie epidemii oraz porady,
jak skorzystać z pomocy.
Jeśli wśród Waszych znajomych są osoby,
które chciałyby pomóc służbom medycznym,
zaproście ich do skorzystania z tego portalu.

Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie akcja POMAGAMY!

 

Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie rozpoczyna akcję POMAGAMY!


Szanowni Państwo!
W tym trudnym czasie Okręgowa Izba Lekarska w Częstochowie stara się organizować pomoc dla swych członków. Uruchomiono pomoc prawną dla lekarzy i lekarzy dentystów, z której można skorzystać poprzez stronę Naczelnej Izby Lekarskiej lub stronę OIL w Częstochowie. Również towarzystwo Inter Polska SA uruchomiło specjalne telefony, do dyspozycji pozostaje nasz radca prawny oraz Kancelaria Lex Secure. Okręgowa Rada Adwokacka udostępniła nam numery telefonów do dyżurujących adwokatów. Szczegóły tych kontaktów znajdują również na naszej stronie oilczestochowa.pl.
Naczelna Izba Lekarska wraz z Fundacją Lekarze Lekarzom organizuje zakup środków ochrony osobistej w Chinach. Gdy transport tych środków dotrze do Polski, będą one redystrybuowane do okręgowych izb lekarskich. Nasza izba stara się również we własnym zakresie pozyskać sponsorów, którzy sfinansowaliby podobne zakupy dla naszych członków.
Lekarz lub lekarz dentysta, który w związku z sytuacja epidemiczną nie będzie mógł pracować i uzyskiwać dochodów, będzie mógł złożyć wniosek o czasowe zwolnienie ze składek na OIL.
Na stronie www.oilczestochowapomagamy.pl znajdują się wszystkie informacje dotyczące sytuacji epidemicznej oraz walki z koronawirusem. Poprzez tę stronę można zgłaszać swoje problemy lub zwracać się o pomoc. Strona ta może również posłużyć do nawiązania kontaktów z osobami, które mają środki i są gotowe wspomóc lekarzy w codziennej, trudnej pracy w warunkach epidemii. Jeśli znacie kogoś, kto chce takiej pomocy udzielić, zapraszamy do kontaktu.


Zbigniew Brzezin
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie

Ministerstwo odpowiada …

Czy np. specjalistę ginekologa można skierować do pracy na oddziale zakaźnym? Czy to możliwe i na jakich warunkach? Takie wątpliwości – bardzo ważne z punktu widzenia pacjenta i lekarza – zostały zgłoszone Naczelnej Izbie Lekarskiej. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwrócił się do Ministra Zdrowia z wnioskiem o uregulowanie tej sprawy w odniesieniu nie tylko do lekarzy ale także innych zawodów medycznych.  W odpowiedzi Ministerstwo Zdrowia podzieliło wątpliwości prawne Prezesa NRL. Wynika z tego, że pracodawca nie może pomijać kwestii kwalifikacji pracownika i decyzje powinien podejmować w oparciu o konkretne okoliczności, w szczególności z uwzględnieniem zakresu powierzonych faktycznie zadań oraz obowiązków określonych w umowie o pracę.

Więcej…

Telemedycyna - wskazówki dla lekarzy i pacjentów

Zdalne konsultacje z lekarzem to kluczowa potrzeba w sytuacji zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem. Telemedycyna, która do tej pory rozwijała się w Polsce powoli i stopniowo, nagle stała się koniecznością. Wielu lekarzy ma wątpliwości, jak dokładnie należy postępować udzielając teleporad, na nową formę świadczeń nie są też przygotowani wszyscy pacjenci. Fundacja Telemedyczna Grupa Robocza opracowała poradniki dla lekarzy i pacjentów, które dostarczą tak potrzebnych obecnie wskazówek.

 

więcej informacji na stronach Naczelnej Izby Lekarskiej pod linkiem: https://nil.org.pl/aktualnosci/4609-telemedycyna-wskazowki-dla-lekarzy-i-pacjentow

Apel do Wojewody Śląskiego

Apel
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie
z dnia 3 kwietnia 2020 r.
do Wojewody Śląskiego
o zorganizowanie stomatologicznej pomocy doraźnej, w tym dla osób zarażonych
wirusem SARS-CoV-2 i poddanych nadzorowi epidemiologicznemu

 

Prezydium ORL w Częstochowie, w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju zwraca się z apelem o zorganizowanie stomatologicznej pomocy doraźnej, w tym dla osób zarażonych wirusem SARS-CoV-2.
    Ze względu na specyfikę świadczeń stomatologicznych – prawie 90% świadczeń przebiega z wytwarzaniem aerozolu, co powoduje zwiększenie ryzyka zakażenia wirusem przenoszonym drogą kropelkową – niezbędne jest zapewnienie lekarzom dentystom dostępu do odpowiednich środków ochrony osobistej oraz do testów potwierdzających lub wykluczających zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Są to niezbędne elementy zapewnienia ochrony dla personelu oraz pacjentów.
    Sytuacja podmiotów świadczących usługi stomatologiczne jest bardzo trudna – wiele z nich zawiesiło swoją działalność, stosując się do rekomendacji Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej oraz organizacji międzynarodowych (American Dental Association, Włoskie Stowarzyszenie Stomatologów). Powrót tych podmiotów do pracy będzie w dużej mierze  uzależniony od możliwości zapewnienia bezpieczeństwa personelowi oraz pacjentom.
    Jednocześnie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Częstochowie w pełni popiera apele: nr 1/2020 Prezydium Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 15 marca 2020 r. oraz apel Prezydium NRL nr 7/20/P-VIII z dnia 12 marca 2020 r. do Ministra Zdrowia o zwiększenie dostępu do testów wykrywających SARS-Cov-2.

 

Wiceprezes ORL w Częstochowie, Mariusz Malicki


Sekretarz ORL w Częstochowie, Grzegorz Zieliński