Wykaz załączników do wniosku W1 i skierowania na staż

Wykaz załączników do wniosku W1 i skierowania na staż:
- kserokopia dowodu osobistego
- zaświadczenie z uczelni o ukończeniu studiów ze średnią ocen (oryginał)
- odpis dyplomu
- kserokopię nadaniu numeru NIP (jeśli absolwent ma przyznany nr NIP)

 

 

do pobrania w formacie PDF

Wniosek o przyznanie stażu podyplomowego na terenie działania OIL w Częstochowie w formacie PDF

Wzór orzeczenia w formacie PDF